PROCES VERBAL 12.02.2015

Incheiat astazi 12.02.2015 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, la care au fost fost convocati toti membrii consiliului local.

            La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul secretar Toma Alin Florin, doamna Bot Tatiana - Sef Serviciu Economic, precum și toți membrii consiliului local.

Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 15 voturi pentru.

Presedinte de sedinta este domnul consilier local Vancea Gheorghe Dorin.

Se supune spre aprobare ordinea de zi.

Se aproba ordinea de zi cu 15 voturi pentru.

Ordinea de zi este urmatoarea:

     1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritati cu persoanele care au acces la locuintele realizate prin Programul de construire de locuinte destinate inchirierii, realizate prin ANL, situate in localitatea Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7C;

    2. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei definitive de repartizare a locuintelor realizate prin Programul de construire de locuinte destinate inchirierii, realizate prin ANL, situate in loc. Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7C;

     3. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului datorat pentru cladiri, proprietatea domnului Criste Vasile, Finteusu Mare, nr. 19, ca urmare a efectelor cauzate de alunecarile de teren, care au avut loc in zona in care locuieste;

     4. Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii unui contract de inchiriere cu societatea SC SOMAGIC SRL Baia Mare;

     5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare;

             Diverse.

Domnul Vancea Dorin, in calitate de presedinte al acestei sedinte, supune spre aprobare completarea ordinii de zi cu urmatorul proiect de hotarare:

Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr. 115/2014 (privind completarea HCL nr. 87/2014 privind aprobarea scoaterii la inchiriere a unui spatiu in suprafata de 84,01 mp situat pe str. Republicii, nr. 7 din Orasul Somcuta Mare, imobil apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare).

Se aproba cu 15 voturi

In cele ce urmeaza se discuta punctele de pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritati cu persoanele care au acces la locuintele realizate prin Programul de construire de locuinte destinate inchirierii, realizate prin ANL, situate in localitatea Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7C.

   Domnul Secretar sustine ca in fiecare an in luna februarie se aproba lista de repartizare sau lista prioritatilor pentru repartizarea locuintelor destinate inchirierii, construite prin ANL. Dansul mai precizeaza ca in cursul anului trecut s-au depus 6 cereri, iar la solicitarea completarii acestora cu documentele stabilite prin HCL nr. 38/2013, doar 3 persoane si-au completat cererea. Dintre cele 3 persoane, s-au calificat doar doua, iar cea de-a 3-a persoana a facut o cerere de renuntare, sustinand ca opteaza pentru o locuinta sociala. Cele doua persoane care s-au calificat sunt Hagan Ioana si Pustai Radu Ionut.

Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 15 voturi pentru.

    Proiect de hotărâre privind aprobarea listei definitive de repartizare a locuintelor realizate prin Programul de construire de locuinte destinate inchirierii, realizate prin ANL, situate in loc. Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7C.

 Domnul Secretar prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea listei definitive de repartizare a locuintelor realizate prin Programul de construire de locuinte destinate inchirierii, realizate prin ANL, situate in loc. Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7C.

Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 15 voturi pentru.

     Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului datorat pentru cladiri, proprietatea domnului Criste Vasile, Finteusu Mare, nr. 19, ca urmare a efectelor cauzate de alunecarile de teren, care au avut loc in zona in care locuieste.  

    Domnul Secretar sustine ca, tinand cont de cererea domnului Criste Vasile, domiciliat in localitatea Finteusu Mare, nr. 19 si avand in vedere ca la sedinta anterioara s-a aprobat procedura de acordare a scutirilor de la plata impozitului datorat bugetului local pentru situatii exceptionale, in aceasta sedinta se propune aprobarea proiectului de hotarare privind scutirea de la plata impozitului datorat pentru cladiri, proprietatea domnului Criste Vasile, Finteusu Mare, nr. 19, ca urmare a efectelor cauzate de alunecarile de teren, care au avut loc in zona in care locuieste.

Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 15 voturi pentru.

 

     Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii unui contract de inchiriere cu societatea SC SOMAGIC SRL Baia Mare.

  Domnul Secretar sustine ca prin prezentul proiect de hotarare se supune spre aprobare incheierea unui contract de inchiriere cu societatea SC SOMAGIC SRL Baia Mare, a carei constructie este situata pe un teren ce apartine statului roman, iar pana la o eventuala cumparare a terenului, SC SOMAGIC SRL este chiriasul nostru. Dansul mai precizeaza ca in luna decembrie 2014 a expirat contractul de inchiriere incheiat intre noi, iar in acest moment suntem pusi in situatia de a incheia un nou contract de inchiriere situatie ce se va repeta pana la cumpararea/concesionarea terenului de catre societatea ce este proprietara constructiei.

   Domnul Viceprimar sustine ca s-a facut propunerea de vanzare a acestui teren, dar este foarte posibil ca la acest moment SC SOMAGIC SRL sa nu aiba posibilitatea financiara de a achizitiona acest imobil.

         Se supune spre aprobare inchirierea terenului situat pe str. Targului, nr. 5, in suprafata de  2400 mp, pe o perioada de 5 ani, cu taxa de inchiriere de 0,27 lei/mp/luna, cu actualizarea anuala cu indicele inflatiei si se aproba cu 14 voturi pentru, 1 vot impotriva (Talos Corneliu).

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.

Doamna Tatiana Bot, Sef Serviciu Economic, prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare. Dansa precizeaza ca, in urma intrunirii Comisiei economice s-a intocmit si varianta a 2-a a bugetului local fata de prima varianta care a fost comunicata initial. Veniturile au fost constituite din taxe, impozite, la nivelul executiei anului 2014, gradul de colectare fiind de doar 90%. Ca o modificare a Legii nr. 273/2006 si a modului de realocare a sumelor de echilibrare si potrivit HG nr. 14/2015 ne-au fost alocate sume de echilibrare in total de 1746 mii lei, suma care ne ajuta sa ajungem la acel plafon stabilit pentru orasele mici la 6 mil. Ron cu veniturile proprii si cu impozitul pe venit. In cee ace priveste salariile atat la invatamant, cat si pe total UAT Somcuta Mare anul acesta plafonul salariilor este de 5711, fiind o diminuare de 86 % fata de anul trecut. In proiectia totala a cheltuielilor s-a avut in vedere si excedentul anului trecut.

  Domnul Viceprimar, sustine ca acest proiect s-a discutat in comisii, motiv pentru care  propune supunerea la vot a aprobarii variantei Comisiei economice.

    Domnul consilier Talos Corneliu, propune achizitionarea unui autoturism pentru Primarie in acest an si eventual a celui de-al doilea anul viitor, considerand ca ar trebui sa se gestioneze banii si in functie de necesitatile gospodaririi orasului, a localitatilor apartinatoare.

    Domnul consilier Pasca Dorinel doreste sa lamureasca cateva astecte cuprinse in proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local, legate de cheltuirea unor sume de bani pentru:

-Canalizare Buciumi- Runc;

-Statii de autobuz;

-Suma de bani alocata unui teren de sport. Dansul vine cu propunerea de a se amenaja o mini sala de sport la Scoala cu cls. I – IV din Somcuta Mare, pentru efectuarea orelor de sport atat pe timp de iarna si atunci cand ploua.

            Se supune aprobarii proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare in variant propusa de Comisia economica si se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr. 115/2014 (privind completarea HCL nr. 87/2014 privind aprobarea scoaterii la inchiriere a unui spatiu in suprafata de 84,01 mp situat pe str. Republicii, nr. 7 din Orasul Somcuta Mare, imobil apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare).

Domnul secretar Toma Alin sustine ca din partea Postei Romane a fost depusa o cerere in vederea inchirierii unui spatiu in cladirea Primariei Somcuta Mare (sediu vechi), in care sa functioneze subunitatea postala din localitate, insa prin HCL nr. 115/2014, s-a restrictionat oarecum participarea la inchirierea acestui spatiu stabilindu-se activitatile ce vor putea fi desfasurate in cazul inchirierii acestuia, situatie in care societatea anterior amintita nu se incadreaza.

Domnul consilier Alb Vasile este de parere ca ar trebui specificat in hotarare faptul ca, spatiul scos la inchiriere va fi utilizat pentru activitati postale sau fara activitati comerciale.

Domnul secretar sustine ca pentru acest spatiu trebuie gasita o utilitate publica, iar prin hotararea consiliului local sa se acorde o destinatie, spre exemplu: - activitati curierat postal.

Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind revocarea HCL nr. 115/2014.

Se aproba cu 15 voturi pentru.

            Diverse.

            Domnul consilier Titan Augustin, propune desemnarea a doua persoane de la Compartimentul agricol care sa comunice cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, avand in vedere ca in scurt timp va incepe campania de lucru a acestei institutii si este necesara o colaborare cat mai buna intre cele institutii. Dansul mai vine cu propunerea de infiintare a unui post de arhitect.

            Domnul Primar aduce la cunostinta Consiliului local ca in data de 13.02.2015 se va tine o sedinta mai aparte, la care sunt invitati reprezentantii americani ai firmei de la Dumbravita. Dansul precizeaza ca s-au mai purtat discutii cu dansii si acestia intentioneaza sa se extinda si in Somcuta Mare, cu o fabrica similara cu cea din Dumbravita.

            Domnul consilier Talos Corneliu sustine ca nu este impotriva investitiilor, dar doreste sa se verifice care este impactul activitatilor desfasurate de acesta firma asupra mediului.

        PRESEDINTE DE SEDINTA

      VANCEA GHEORGHE DORIN 

 

 

             CONTRASEMNEAZA

 SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.