PROCES VERBAL 27.01.2015

Incheiat astazi 27.01.2015 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, la care au fost fost convocati toti membrii consiliului local.

            La sedinta sunt prezenti domnul secretar Toma Alin Florin, doamna Bot Tatiana - Sef Serviciu Economic, 10 consilieri locali,(lipsa fiind domnul Longin Gheorghe si domnul Nechita Marin Vasile – demisionari), precum si domnii Luput Vasile Mircea, Micle Valer si Marincas Gheorghe, in caliate de supleanti pe listele electorale ale PSD, respectiv PNL. Lipsesc motivat domnii consilieri Talos Corneliu si Vancea Dorin.

Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 10 voturi pentru.

Presedinte de sedinta este domnul consilier local Buda Gheorghe.

Se supune spre aprobare ordinea de zi.

Se aproba ordinea de zi cu 10 voturi pentru.

Ordinea de zi este urmatoarea:

1. Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Longin Gheorghe, reprezentant al Partidului Social Democrat, ca urmare a demisiei acestuia;

2. Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Nechita Vasile-Marin, reprezentant al Partidului Social Democrat, ca urmare a demisiei acestuia;

3. Proiect de hotarare privind validarea mandatului domnului Luputi Mircea consilier local din partea Partidului Social Democrat;

4. Proiect de hotarare privind validarea mandatului domnului Micle Valer consilier local din partea Partidului Social Democrat;

5. Proiect de hotarare privind validarea mandatului domnului Marincas Gheorghe consilier local din partea Partidului National Liberal;

6. Proiect de hotarare privind modificarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare;

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Statutului Orasului Somcuta Mare;

            8. Proiect de hotarare privind actualizarea nomenclatorului stradal al Orasului Somcuta Mare;

            9.  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local ce vor fi prestate in anul 2015 de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind asigurarea venitului minim garantat;

            10. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitie “Extindere retea de canalizare menajera in localitatea Somcuta Mare, judetul Maramures”;

            11. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului multianual, pentru realizarea obiectivului de investitii: “Extindere retea de canalizare menajera in localitatea Somcuta Mare, judetul Maramures”;

            12. Proiect de hotarare privind aprobarea listelor de cantitati pentru realizarea lucrarii de reparatii la un spatiu din incinta Caminului Cultural Buciumi;

            13. Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de acordare a scutirilor de la plata impozitului datorat bugetului local pentru situatii exceptionale;

            14. Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la inchiriere a unui spatiu in suprafata de 25 mp situat in Piata Agoalimentara Somcuta Mare, din Orasul Somcuta Mare, imobil apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare;

            15. Proiect de hotarare privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor apartinand Orasului Somcuta Mare;

            16. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii anuale a tarifelor din cadrul contractelor de inchiriere a bunurilor apartinand Orasului Somcuta Mare;

            17. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.12.2014 al Primariei Orasului Somcuta Mare;

            18. Proiect de hotarare privind aprobarea excedentului bugetar pe anul 2014;

            19. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Somcuta Mare  in cadrul Consiliului de administratie al Liceului Teoretic ’’Ioan Buteanu’’ Somcuta Mare.

20. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Somcuta Mare in cadrul comisiilor de atribuire a locuintelor construite prin fondurile Agentiei Nationale pentru Locuinte si a locuintelor sociale

21. Diverse.

Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Longin Gheorghe, reprezentant al Partidului Social Democrat, ca urmare a demisiei acestuia.

            Domnul Secretar prezinta proiectul de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Longin Gheorghe, reprezentant al Partidului Social Democrat, ca urmare a demisiei acestuia.

Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 10 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Nechita Vasile-Marin, reprezentant al Partidului Social Democrat, ca urmare a demisiei acestuia.

            Domnul Secretar prezinta proiectul de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Nechita Vasile-Marin, reprezentant al Partidului Social Democrat, ca urmare a demisiei acestuia.

Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 10 voturi pentru.

            Proiect de hotarare privind validarea mandatului domnului Luput Mircea Vasile consilier local din partea Partidului Social Democrat.

            Domnul Secretar prezinta proiectul de hotarare privind validarea mandatului domnului Luputi Mircea consilier local din partea Partidului Social Democrat. Dansul precizeaza ca s-a comunicat din partea Organizatiei Judetene Maramures a PSD urmatorii pe lista de supleanti pentru functia de consilier local, respectiv domnii Luput Mircea Vasile și  Micle Valer existand totodata si procesul verbal al Comisei de validare a mandatelor de consilieri locali, constatandu-se legalitatea alegerii acestora.

Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 10 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind validarea mandatului domnului Micle Valer consilier local din partea Partidului Social Democrat.

            Domnul Secretar prezinta proiectul de hotarare privind validarea mandatului domnului Micle Valer consilier local din partea Partidului Social Democrat.

Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 10 voturi pentru.

            Proiect de hotarare privind validarea mandatului domnului Marincas Gheorghe consilier local din partea Partidului National Liberal.

            Domnul Secretar prezinta proiectul de hotarare privind validarea mandatului domnului Marincas Gheorghe consilier local din partea Partidului National Liberal. Dansul mentioneaza faptul ca, din partea Organizatiei Judetene Maramures a PNL, s-a comunicat o adresa în ceea ce privește următorul pe lista de supleanti pentru functia de consilier local, respectiv domnul Marincas Gheorghe. De asemenea, la dosarul de validare exista si procesul verbal al Comisiei de validare a mandatelor de consilier local, care a constatat legalitatea alegerii acestuia.

Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 10 voturi pentru.

            Dupa validarea noilor membrii ai Consiliului Local, acestia depun juramantul potrivit prevederilor Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile  ulterioare.

Proiect de hotarare privind modificarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare.

            Domnul Secretar prezinta proiectul de hotarare privind modificarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare, cu noii membrii ai consiliului. In proiectul de hotarare se pastreaza repartizarea pe comisii a mandatelor partidelor conform proportiei stabilite in anul 2012, fiind inlocuiti cei care au demisionat cu persoanele nou validate.

Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 10 voturi pentru 3 abtineri (Luput Mircea Vasile, Marincas Gheorghe si Micle Valer).

Proiect de hotarare privind aprobarea Statutului Orasului Somcuta Mare.

            Domnul Secretar prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea Statutului Orasului Somcuta Mare.

            Dansul precizeaza ca fiecare unitate administrativ-teritoriala trebuie sa aiba aprobat statutul potrivit Ordonantei nr. 53/2002 privind statutul cadru al unitatii administrativ – teritoriale, aprobata prin modificari prin Legea nr. 96/2003 si trebuie sa cuprinda informatii privind intinderea teritoriala, populatia, localitatea de resedinta, caile de comunicatie, principalele functiuni economice, serviciile publice existente, patrimoniul public si privat, partidele politice, etc.

             Acest proiect a fost propus ca urmare a recomandarilor facute de Curtea de Conturi la ultima verificare din luna decembrie 2014.

Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru.

            Proiect de hotarare privind actualizarea nomenclatorului stradal al Orasului Somcuta Mare.

            Domnul Secretar prezinta proiectul de hotarare privind actualizarea nomenclatorului stradal al Orasului Somcuta Mare. S-a considerat oportuna promovarea aprobarii acestui proiect, deoarece exista strazi nou infiintate sau la care s-a schimbat denumirea, spre ex. o parte din str. Miresului s-a transformat in str. Ciocarliei, iar o parte din str. Abator a fost preluata de str. Iuliu Maniu, existand astfel cateva inadvertente (s-a comunicat un tabel anexa la proiectul de hotarare ce cuprinde denumirea veche si noua a strazilor).

Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru.

            Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local ce vor fi prestate in anul 2015 de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind asigurarea venitului minim garantat.

            Domnul Secretar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca la fiecare inceput de an se stabileste planul de activitate ce urmeaza a fi desfasurat cu beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind asigurarea venitului minim garantat. Acest plan poate fi imbunatatit la recomandarea Consiliului Local.

Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba in forma prezentata cu 13 voturi pentru.

            Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitie “Extindere retea de canalizare menajera in localitatea Somcuta Mare, judetul Maramures”.

            Domnul Secretar prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitie “Extindere retea de canalizare menajera in localitatea Somcuta Mare, judetul Maramures”. Dansul doreste sa aduca la cunostinta Consiliului Local faptul ca s-a transmis documentatia de achizitie a lucrarilor spre validare la ANRMAP si urmeaza a fi validata, iar ulterior se va initia procedura de achizitie a lucrarilor. Valoarea estimata a contractului este de 7.009.272 lei fara TVA, iar procedura de achizitie se va desfasura on-line.

            Domnul consilier Alb Vasile Dorinel, propune revocarea HCL anterioara in ceea ce priveste aprobarea proiectului tehnic al acestui obiectiv de investitie.

Se supune aprobarii proiectul de hotarare in forma prezentata, insotit de amendamentul adus de catre domnul consilier Alb si se aproba cu 13 voturi pentru.

            Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului multianual, pentru realizarea obiectivului de investitii: “Extindere retea de canalizare menajera in localitatea Somcuta Mare, judetul Maramures”.

            Domnul Secretar prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului multianual, pentru realizarea obiectivului de investitii: “Extindere retea de canalizare menajera in localitatea Somcuta Mare, judetul Maramures”.

Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru.

            Proiect de hotarare privind aprobarea listelor de cantitati pentru realizarea lucrarii de reparatii la un spatiu din incinta Caminului Cultural Buciumi.

            Domnul Secretar prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea listelor de cantitati pentru realizarea lucrarii de reparatii la un spatiu din incinta Caminului Cultural Buciumi, sustinand totodata ca valoarea estimata a lucrarilor este de 33.659,57 lei.

Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 11 voturi pentru, 2 abtineri din partea domnilor consilieri Alb Vasile si Lipovan Claudiu.

            Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de acordare a scutirilor de la plata impozitului datorat bugetului local pentru situatii exceptionale.

            Domnul Secretar prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea procedurii de acordare a scutirilor de la plata obligatiilor bugetare administrate de Consiliul Local Somcuta Mare, potrivit etapelor prezentate in anexa care face parte integranta din proiectul de hotarare, sustinand ca aceste scutiri pot fi acordate partial sau in totalitate in ceea ce priveste impozitul pe teren, doar pentru situatii exceptionale, cum ar fi calamitatile naturale (incendii, alunecari de teren etc.).

Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru.

            Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la inchiriere a unui spatiu in suprafata de 25 mp situat in Piata Agroalimentara Somcuta Mare, din Orasul Somcuta Mare, imobil apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare.

            Domnul Secretar prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea scoaterii la inchiriere a unui spatiu in suprafata de 25 mp situat in Piata Agroalimentara Somcuta Mare, din Orasul Somcuta Mare, imobil apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, sustinand ca pentru acest spatiu exista deja o solicitare. Procedura de inchiriere va fi licitatie publica, ce va fi anuntata în presa locala și pe site-ul institutiei.

Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru inchirierea acestui spatiu pe o perioada de 5 ani, iar pretul de pornire al licitatiei publice este de 5 lei/mp/luna (potrivit HCL nr. 44/2011 privind aprobarea taxelor speciale diferentiate in functie de zonele in care se afla spatiile si terenurile respective, de la care sa se inceapa licitatia pentru inchirierea acestor bunuri imobile apartinand domeniului public si privat al Orasului Scomcuta Mare), cu actualizarea lunara a pretului, in conformitate cu indicele de inflatie comunicat de Institutul National de Statistica.

            Proiect de hotarare privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor apartinand Orasului Somcuta Mare.

            Domnul Secretar sustine faptul ca, in ultima perioada s-a facut o reevaluare a valorilor de  inventar a tuturor bunurilor aflate in patrimoniul Orasului Somcuta Mare, acest lucru fiind necesar si pentru intocmirea bugetului local.

Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru.

            Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii anuale a tarifelor din cadrul contractelor de inchiriere a bunurilor apartinand Orasului Somcuta Mare.

            Domnul Secretar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca in urma controlului efectuat de Curtea de Conturi in luna decembrie a anului 2014, s-a primit o scrisoare cu recomandari prin care ni se indica sa actualizam cu indicele de inflatie comunicat de Institutul National de Statistica, tarifele din cadrul contractelor de inchiriere a bunurilor apartinand Orasului Somcuta Mare, in situatia in care  sunt cateva contracte in care nu s-a prevazut aceasta actualizare.

            Domnul consilier Alb Vasile Dorinel este de parere ca tarifele ar trebui actualizare in functie de rata inflatiei, dar si de cursul de schimb Leu/Euro.

Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba in forma prezentata cu 13 voturi pentru.

            Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.12.2014 al Primariei Orasului Somcuta Mare.

            Doamna Bot Tatiana, in calitate de Sef Serviciu Economic, prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.12.2014 al Primariei Orasului Somcuta Mare.

            Dansa sustine ca la excedentul bugetar din anii precedenti s-a inregistrat suma de 985.299,23 lei, din care 297.000 lei au fost alocati din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, conform HG nr.1138/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unitati administrativ-teritoriale afectate de calamitati naturale produse de inundatii, suma care ramane in excedent, cu obligatia respectarii destinatiei stabilite prin HG.

            Cu privire la suma de 688.299,23 lei, tehnica de acordare si repartizare a excedentului a fost pentru sectiunea de dezvoltare, in special la acele obiective de investitii pentru care in anul 2014 tot Consiliul local a aprobat finantarea, dar nu s-au efectuat lucrarile.

            Domnul consilier Alb Vasile Dorinel, doreste sa se faca cunoscut motivul pentru care nu au fost cheltuiti acesti bani in anul 2014, exceptand suma de bani ce a fost alocata pentru calamitatile naturale produse de inundatii si care se afla in excedentul bugetar.

            Domnul Viceprimar sustine ca suma de bani ce a fost alocata pentru o anumita investitie isi va pastra destinatia chiar si in anul urmator.

Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 11 voturi pentru, 2 abtineri din partea domnilor consilier Alb Vasile Dorinel si Pasca Dorin.

Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 11 voturi pentru.

Se alatura Consiliului local si domnul consilier Vancea Dorin Gheorghe.

            Proiect de hotarare privind aprobarea excedentului bugetar pe anul 2014.

            Se poarta discutii legate de modul in care s-a intocmit raportul de sinteza, in baza caruia au fost alocare sumele pentru calamitati. Domnul viceprimar prezinta comisia care s-a deplasat in teren si a facut constatarile necesare (Marincas Claudiu, Achim Nicoleta, Buhai Alexandru, Andreicut Vasile si Buda Gheorghe), sustinand totodata ca la aceasta comisia s-au alaturat reprezentanti din ISU, cat si din partea Prefecturii.

            Domnul consilier Titan Augustin, propune ca la momentul in care se vor pietrui strazile, sa fie anuntati si sa participe macar cate un consilier din localitatea respectiva.

            Domnul consilier Alb Vasile Dorinel, doreste sa afle unde sunt folositi banii incasati pentru inchirierea pasunii din loc. Buciumi.

            Domnul Viceprimar considera ca este o greseala a administratiei faptul ca sumele incasate pe pasunea dintr-o localitate nu au fost alocati pentru acea localitate, dar propune ca pe viitor consilierii sa vina cu propuneri pentru modul in care sa se cheltuie acesti bani, pentru a fi canalizati inspre investitii in localitatea respectiva.

            Domnul consilier Cotet Tamas Dionisie, este de parere ca suma alocata pentru incaperea din incinta caminului din loc. Buciumi, ce urmeaza a fi reabilitata, este foarte mare raportat la costul pe mp. De asemenea, dansul tine sa mentioneze ca este al 3-lea an consecutiv cand pentru reabilitarea Caminului din Finteusu Mare, suma de 100 mil se reporteaza si nu i se pare normal acest lucru.

            Domnul Viceprimar precizeaza ca suma de 35 mii lei a fost initial aprobata pentru Caminul din Valeni, iar in luna noiembrie 2014 s-a aprobat alocarea acestei sume pentru Căminul din Buciumi.

Se supune aprobarii proiectul de hotărâre privind aprobarea excedentului bugetar pe anul 2014 si se aproba cu 11 voturi pentru, 2 voturi împotriva și 1 abtinere.

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Somcuta Mare  in cadrul Consiliului de administratie al Liceului Teoretic ’’Ioan Buteanu’’ Somcuta Mare.

            Domnul Secretar Toma Alin prezinta adresa Liceului Teoretic „Ioan Buteanu” Somcuta Mare, privind necesitatea desemnarii reprezentantilor Consiliului Local in consiliul de administratie al liceului, avand in vedere ca au survenit modificari in randul membrilor Consiliului Local.

            Domnul Viceprimar il propune din partea PSD pe domnul consilier Talos Corneliu.

            Se supune la vot aprobarea desemnarii reprezentantilor Consiliului Local Somcuta Mare, respectiv a domnilor consilieri Talos Corneliu, Titan Augustin si Vancea Dorin, in cadrul Consiliului de administratie al Liceului Teoretic ''Ioan Buteanu” Somcuta Mare. Se aproba cu 12 voturi pentru.

           

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Somcuta Mare in cadrul comisiilor de atribuire a locuintelor construite prin fondurile Agentiei Nationale pentru Locuinte si a locuintelor sociale.

Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare mentionad ca intrucat domnul Longin Ghoerghe a demisionat din Consiliul Local, in cadrul comisiei de analiza a cererilor pentru inchiriere locuinte ANL trebuie numita o alta persoana.

Domnul viceprimar il propune pe domnul Luput Mircea Vasile.

Se aproba cu 13 voturi pentru 1 abtinere (Luput Vasile Mircea).

            Domnul Secretar Toma Alin, prezinta Consiliului local scrisoarea de recomandare din partea Curtii de Conturi, sustinand totodata ca Orasul Somcuta Mare si-a indeplinit sarcinile transmise de Curtea de Conturi prin proiectele initiate anterior de administratia orasului.

            Domnul secretar sustine ca din partea Curtii de Conturi s-au primit recomandari si in ceea ce priveste recalcularea chiriei la blocurile ANL. In acest sens, doamna Tatiana Bot sustine documentele comunicate Consiliului Local.

            Doamna Bot Tatiana - Sef Serviciu Economic, prezinta Referatul privind stabilirea chiriilor pentru tineri destinat inchirierii, realizate de ANL in loc. Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7.

             Dansa precizeaza ca auditul Curtii de Conturi a constatat ca la stabilirea tarifului de inchiriere s-a procedat prin utilizarea anexei nr. 16 din Normele de aplicare a prevederilor Legii privind infiintarea ANL. Dansa sustine ca in vederea calculului chiriei s-a pornit cu aceleasi elemente, respectiv tipul de apartamentare si suprafata desfasurata construita, nu s-a utilizat amortizarea injumatatita, dar s-au luat in calcul reparatiile capitale, de intretinere si administrare dupa normative si nefiind realizate in colaborare de finantatori privati, nu putem pune profit net, impozit pe profit, de asemenea tot Consiliul Local poate scuti impozitul pe cladire, rezultand un tarif de 3,17 lei/mp, deoarece nu s-a putut modifica valoarea de inventar de 2.311.045,42 lei, valoare data de ANL Bucuresti.  La locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, valoarea de inlocuire este data direct de valoarea de inventar a mijlocului fix, reevaluata contabil conform legii.

            Ca urmare a numeroaselor petitii depuse de locatari la Curtea de Conturi si dupa multe intalniri, am sugerat Curtii de Conturi sa ne comunice in scris necesitatea recalcularii chiriei. In sprijinul nostru a venit reevaluarea din 31.12.2014 facuta de un evaluator autorizat, iar valoarea de inventar a constructiei a scazut la 2.123.537,97 lei (scazand amortizarile si aducand valoarea constructiei la nivel de oras, dar si la anul punerii in functiune), fata de valoarea inregistrata la data de 31.12.2013.

            Aceste apartamente ANL dupa un an de zile pot fi cumparate de chiriasi, astfel:

- prin prograul PRIMA CASA;

- cu bani lichizi;

- vanzarea in rate lunare care se achita la Primarie, cu un avans de minim 15 % din valoarea de vanzare.

            La aceste blocuri urmeaza sa se faca apartamentarea, ca urmare a intabularii, iar termenul stabilit de Curtea de Conturi pentru recalcularea chiriei este de 31.03.2015, insa va trebui sa motivam de ce s-a scazut pretul, pentru a nu fi acuzati ca prejudiciem bugetul local.

            Domnului Viceprimar nu i se pare normal ca utilitatile la aceste blocuri sa fie achitate din bugetul local, iar chiriasii refuza chiar si corespondenta.

            Domnul Viceprimar doreste solutionarea cererii depuse de Natural Invest, insa in referatul de specialitate s-a omis a se preciza regimul juridic al terenului pe care urmeaza a fi montate cele doua indicatoare de directionare.

            Domnul Secretar sustine ca in vederea solutionarii cererii este necesar sa se stabileasca  regimul juridic al terenului, deoarece tot ce se inchiriaza din domeniul public trebuie sa fie pentru utilitate publica.

        PRESEDINTE DE SEDINTA

               BUDA GHEORGHE

 

 

             CONTRASEMNEAZA

 SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.