PROCES VERBAL 30.12.2014

Incheiat astazi 30.12.2014 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, la care au fost fost convocati toti membrii consiliului local.

            La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul secretar Toma Alin Florin, doamna Tatiana Bot - Sef Serviciu Economic, domnul Avram marius Sef Birou Venituri, 13 consilieri locali. Lipseste domnul consilier Cotet Gheorghe si Muresan Emilian  - decedat (mandat vacant).

            Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 13 voturi pentru.

            Presedinte de sedinta este domnul consilier local Buda Gheorghe.

            Ordinea de zi este urmatoarea:

  1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
  2. Proiect de hotarare privind alocarea sumei necesare in vederea achizitionarii de servicii de consultanta, juridice si reprezentare in instanta in cadrul Dosarului cu nr. 5356/100/2012.
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere datorate bugetului local al Orasului Somcuta Mare, de catre persoanele fizice si juridice.
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii in anul 2015 a zilelor de concediu neefectuate, aferente anului 2014, de catre domnul Talpos Florin Vasile, Primar al Orasului Somcuta Mare si domnul Buda Gheorghe Ioan, viceprimar al Orasului Somcuta Mare.
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015, pentru aparatul de specialitate al Primarului Orasului Somcuta Mare

Se supune spre aprobare ordinea de zi.

            Se aproba ordinea de zi cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.

Doamna Bot Tatiana prezinta proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare sustinand ca prin Hotararea de Guvern nr. 1138/2014 s-a aprobat alocarea sumei de 297 mii lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014, bugetului local al Orasului Somcuta Mare. Sumele allocate vor putea fi utilizate numai pentru lucrarile care sunt prevazute in anexa HG nr. 1138/2014 respectandu-se destinatia acestora.

Se aproba cu 13 voturi pentru

Proiect de hotarare privind alocarea sumei necesare in vederea achizitionarii de servicii de consultanta, juridice si reprezentare in instanta in cadrul Dosarului cu nr. 5356/100/2012.

Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare mentionand ca dupa cum a precizat si in sedinta anterioara, SC 5INCI M SRL – Somcuta Mare, reclamant in cadrul Dosarului 5356/100/2012 a promovat apel impotriva sentintei pronuntate de Tribunalul Maramures in cadrul acestui dosar, situatie in care este necesara alocarea sumei de 5000 lei (suma estimata) pentru angajarea serviciilor de consultanta si reprezentare juridica in cadrul dosarului anterior mentionat, in cadrul caruia reprezentarea Orasului Somcuta Mare, Consiliului Local Somcuta Mare si a Primarului se face prin avocat, in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 25/2013. 

Se aproba cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere datorate bugetului local al Orasului Somcuta Mare, de catre persoanele fizice si juridice.

            Domnul Avram Marius prezinta situatia cererilor prin care se solicita scutirea de la plata majorarilor de intarziere datorate bugetului local de catre persoanele fizice si juridice solicitante. Astfel, comisia nominalizata prin dipsozitia priamrului, constituita din persoane din cadrul compartimentului de specialitate a analizat cererile potrivit criteriilor stabilite prin hotararea consiliului local.

            Persoanele mentionate in anexa proiectului dfe hotarare au obligatiile (debitele) aferente impozitelor platite la zi, iar ceea ce se propune a fi scutit reprezinta majorarile de intarziere.

Se aproba cu 10 voturi pentru, 2 voturi impotriva Alb Vasile Dorinel, Pasca Dorin, 1 abtinere Longin Gheorghe. 

Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii in anul 2015 a zilelor de concediu neefectuate, aferente anului 2014, de catre domnul Talpos Florin Vasile, Primar al Orasului Somcuta Mare si domnul Buda Gheorghe Ioan, viceprimar al Orasului Somcuta Mare.

Domnul secretar Toma Alin prezinta proiectul de hotarare sustinand ca in conformitate cu prevederile legale in vigoare, intrucat domnul primar si domnul viceprimar nu si-au efectuat zilele de concediu aferente anului 2014 pentru a putea fi reportate in anul 2015 este necesara aprobarea consiliului local in acest sens.

Se aproba cu 12 voturi pentru, 1 abtinere Buda Gheorghe.

 

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015, pentru aparatul de specialitate al Primarului Orasului Somcuta Mare

            Domnul secretar prezinta acest proiect de hotarare sustinand ca se impune adoptarea acestuia pentru ca in caz contrar in anul 2015 nu vor putea fi organizate concursuri pentru ocuparea unei functii publice sau promovarea celor care indeplinesc conditiile.

Se aproba cu 13 voturi pentru.

           

        PRESEDINTE DE SEDINTA

BUDA GHEORGHE

 

 

            CONTRASEMNEAZA

SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.