PROCES VERBAL 22.12.2014

Incheiat astazi 22.12.2014 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, la care au fost fost convocati toti membrii consiliului local.

            La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul secretar Toma Alin Florin, doamna Tatiana Bot - Sef Serviciu Economic, 13 consilieri locali. Lipseste domnul consilier Cioltea Dragomir.

            Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 13 voturi pentru.

            Presedinte de sedinta este domnul consilier local Talos Corneliu.

            Se supune spre aprobare ordinea de zi.

            Se aproba ordinea de zi cu 13 voturi pentru.

            Ordinea de zi este urmatoarea:

 

            1. Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Muresan Emilian, reprezentant al Partidului National Liberal, ca urmare a decesului acestuia;

            2. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui acord de colaborare intre Orașul Somcuta Mare și Consiliul Judetean Maramures, cu sediul în loc. Baia Mare, str. Gh. Sincai, nr. 46 în cadrul Proiectului „Economia Sociala – Responsabilitate sociala de la Nord la Sud, ID 144855 POSDRU/168/6.1/S/144855 finantat prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007/2013, Axa prioritara 6 “Promovarea incluziunii sociale” Domeniul de interventie 6.1 “'Dezvoltarea economiei sociale”';

            3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru realizarea lucrarii “Casa de Vacanta si imprejmuire, in localitatea Buteasa, fn, Oras Somcuta Mare”;

            4. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru terenul in suprafata de 1096 mp, situat in localitatea Valenii Somcutei, Oras Somcuta Mare;

            5. Proiect de hotarare privind aprobarea “Ghidului solicitantilor pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general in domeniul sportului”;

            6. Proiect de hotarare privind  aprobarea “Ghidului solicitantilor pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general in domeniul cultelor”;

                7. Proiect de hotarare privind aprobarea “Ghidului solicitantilor pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general in domeniul cultural”;

            8. Proiect de hotarare privind Reteaua scolara a unitatilor de invatamant preunivesitar de stat de pe raza Orasului Somcuta Mare, pentru anul scolar 2015-2016;

            9. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Statului de functii al Primariei Orasului Somcuta Mare;

            10. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 87/2014 privind aprobarea scoaterii la inchiriere a unui spatiu in suprafata de 84,01 mp situat pe str. Republicii, nr. 7 din Orasul Somcuta Mare, imobil apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare;

            11. Proiect de hotarare privind acordarea normei de hrana personalului din cadrul Politiei Locale a Orasului Somcuta Mare;

            12. Proiect de hotarare privind inregistrarea Orasului Somcuta Mare, in Sistemul National Electronic de Plata online a impozitelor si taxelor utilizand cardul bancar, precum si stabilirea modului in care este suportat comisionul bancar;

            13. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere datorate bugetului local al Orasului Somcuta Mare de catre persoanele fizice si persoanele juridice;

            14. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare;

            15 Diverse.

            Domnul consilier Talos Corneliu, in calitate de presedinte al acestei sedinte de consiliu, da cuvantul domnului Codrea Nicolae, care s-a ocupat de prelucrarea documentelor din arhiva Primariei Somcuta Mare in anul 2011.

            Domnul Codrea Nicolae, solicita alocarea sumei de 36.600 lei reprezentand costurile activitatii prestate in anul 2011 de societatea pe care o reprezinta, in favoarea Primariei, sustinand totodata ca este absolvent al facultatii de istorie arhivistica și este autorizat din mai 2014 sa presteze astfel de servicii.

            Doamna Tatiana Bot, in calitate de Sef Serviciu Economic, sustine faptul ca nu a existat prevederea bugetara si nici angajamentul legal in anul 2012, intocmindu-se o inventariere de lucrari de arhivare doar in luna octombrie din 2012.

            Domnul consilier Talos Corneliu, sustine ca aspectul sesizat de domnul Codrea va fi analizat de Consiliul Local și i se va comunica acestuia un răspuns.

            Domnul consilier Alb Vasile Dorinel sustine faptul ca, în timpul mandatului sau de primar, mai exact în anul 2011, a existat un control din partea Arhivelor Naționale care au intocmit un proces verbal de control lasand sarcini clar stabilite în sensul prelucrarii documentelor din arhiva, de a monta dezumificatoare, însă lipsa banilor a determinat o înțelegere cu domnul Codrea, care ulterior nu s-a mai putut materializa din punct de vedere legal.

            Domnul consilier Talos Corneliu, supune la vot aprobarea completarii ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind incetarea dreptului de folosinta atribuit prin Hotararea Consiliului Local nr. 40/2003 Protopopiatului Roman - Ortodox al Tarii Chioarului si se aproba cu 13 voturi pentru.

           

            Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Muresan Emilian, reprezentant al Partidului National Liberal, ca urmare a decesului acestuia.

            La propunerea presedintelui de sedinta se tine un moment de reculegere în memoria domnului Muresan Emilian, apoi se supune aprobarii proiectul de hotărâre privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al acestuia, ca urmare a decesului acestuia si se aproba cu 13 voturi pentru.

            Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui acord de colaborare intre Orașul Somcuta Mare și Consiliul Judetean Maramures, cu sediul în loc. Baia Mare, str. Gh. Sincai, nr. 46 în cadrul Proiectului „Economia Sociala – Responsabilitate sociala de la Nord la Sud, ID 144855 POSDRU/168/6.1/S/144855 finantat prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007/2013, Axa prioritara 6 “Promovarea incluziunii sociale” Domeniul de interventie 6.1 “'Dezvoltarea economiei sociale”.

            Domnul secretar Toma Alin prezinta acest proiect de hotărâre, sustinand ca în cadrul acestui proiect nu exista implicatii financiare din partea primariei, acesta fiind realizat prin intermediul Consiliului Judetean, în parteneriat cu ASSOC, Direcția Generala de Asistenta Sociala și Protecția Copilului și Asociatia Centru de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare, prezentand totodata și obiectul acordului de colaborare, precum și rezultatele pe care urmăresc sa le obțină.

            Se supune la vot aprobarea acestui proiect de hotărâre și se aproba cu 13 voturi pentru.

            Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru realizarea lucrarii “Casa de Vacanta si imprejmuire, in localitatea Buteasa, fn, Oras Somcuta Mare”.

            Domnul secretar Toma Alin prezinta acest proiect de hotărâre comunicand domnilor consilireri ca exista intreaga documentatie necesara pentru adoptarea acestei hotarari, precum si avizul custodelui SIT NATURA 2000 care a acordat aviz favorabil realizarii acestei lucrari ,,casa de vacanta”.

Domnul consilier Alb Vasile intreaba daca exista acordul celor care administreaza aria protejata SIT NATURA 2000.

Domnul secretar comunica faptul ca in documentatie exista acest aviz favorabil.

            Se supune la vot aprobarea acestui proiect de hotărâre și se aproba cu 13 voturi pentru.

            Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru terenul in suprafata de 1096 mp, situat in localitatea Valenii Somcutei, Oras Somcuta Mare.

            Domnul viceprimar prezinta acest proiect de hotarare, mentionand ca terenul se regaseste in localitatea Valenii Somcutei in spatele magazinului satesc.

            Se supune la vot aprobarea acestui proiect de hotărâre și se aproba cu 13 voturi pentru.

            Proiect de hotarare privind aprobarea “Ghidului solicitantilor pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general in domeniul sportului”.

Domnul secretar prezinta proiectele de hotarare referitoare la aprobarea ghidurilor de obtinere a finantarilor nerambursabile de la bugetul local pentru activitatile desfasurate in domeniul tineretului, sportului, cultelor si culturii, sustinand ca pentru alocarea de fonduri de la bugetul local cei care vor dori vor depune cereri de finantare cu o documentatie ce va fi intocmita in conformitate cu prevederile ghidurilor ce urmeaza a fi aprobate in aceasta sedinta.

De asemenea, consiliul local este cel care va stabili suma disponibila a fi alocata in fiecare an pentru fiecare tip de activitate – culte, sport, cultura si tineret urmand ca in conditiile in care solicitantii indeplinesc cerintele de calificare stabilite prin ghidurile de finantare, sa le fie alocate sume in acest sens din totalul alocat.    

            Doamna Tatiana Bot - Șef Serviciu Economic sustine faptul ca, prin Legea nr. 350/2005 privind  regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile ulterioare, precum și prin aprobarea acestor ghiduri, cultele, asociatiile culturale și sportive, au acces liber sa vadă pe site-ul primariei care sunt cheltuielile eligibile pe care Consiliul Local le poate efectua pe legea finantarilor nerambursabile, cu precizarea ca la sumele prevazute la început de an nu se mai poate interveni pe parcurs.

            Se supune la vot aprobarea acestui proiect de hotărâre și se aproba cu 13 voturi pentru.

            Proiect de hotarare privind  aprobarea “Ghidului solicitantilor pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general in domeniul tineretului”.

            Se supune la vot aprobarea acestui proiect de hotărâre și se aproba cu 13 voturi pentru.

            Proiect de hotarare privind  aprobarea “Ghidului solicitantilor pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general in domeniul cultelor”.

            Se supune la vot aprobarea acestui proiect de hotărâre și se aproba cu 13 voturi pentru.

            Proiect de hotarare privind aprobarea “Ghidului solicitantilor pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general in domeniul cultural”.

            Se supune la vot aprobarea acestui proiect de hotărâre și se aproba cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea “Ghidului solicitantilor pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general in domeniul tineretului”.

            Se supune la vot aprobarea acestui proiect de hotărâre și se aproba cu 13 voturi pentru.

            Proiect de hotarare privind Reteaua scolara a unitatilor de invatamant preunivesitar de stat de pe raza Orasului Somcuta Mare, pentru anul scolar 2015-2016.

            Domnul secretar Toma Alin prezinta acest proiect de hotărâre sustinand ca in fiecare an se aproba structura scolara a anului urmator. In acest sens, porpunerea prezentata in cadrul proiectului de hotarare nu prezinta diferente fata de structura scolara din anul 2014-2015. Documentele anexate proiectului de hotarare au fost comunicate de Liceul teoretic ,,Ioan Buteanu” Somcuta Mare.

            Se supune la vot aprobarea acestui proiect de hotărâre și se aproba cu 13 voturi pentru.

 

            Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Statului de functii al Primariei Orasului Somcuta Mare.

            Domnul secretar Toma Alin prezinta acest proiect de hotărâre sustinand ca in conformitate cu prevederile legale, se propune modificarea functiei publice de executie vacante  din cadrul Serviciului de Urbanism, Cadastru si Agricultura din consilier grad superior in consilier grad principal, urmand a fi organizat concursul pentru ocuparea acesteia.

            Se supune la vot aprobarea acestui proiect de hotărâre și se aproba cu 13 voturi pentru.

 

            Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 87/2014 privind aprobarea scoaterii la inchiriere a unui spatiu in suprafata de 84,01 mp situat pe str. Republicii, nr. 7 din Orasul Somcuta Mare, imobil apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare.

            Domnul secretar Toma Alin prezinta acest proiect de hotărâre precizeazand ca spațiul scos la inchiriere în suprafața de 84,01 mp,  situat pe str. Republicii, nr. 7, va fi utilizat pentru desfasurarea de activități medicale-cabinet medical, cabinet medicina muncii sau alte activități asimilate acestora, conform modificarii propuse prin prezentul proiect de hotarare. La initierea acestui proiect s-a avut in vedere faptul ca, in cladirea in care este situat spatiul propus a fi inchiriat isi desfasoara activitatea Protopopiatul Roman Ortodox al Tarii Chioarului precum si Protopopiatul Greco Catolic Chioar.

            Se supune la vot aprobarea acestui proiect de hotărâre și se aproba cu 12 voturi pentru și 1 abtinere Lipovan Claudiu.

            Proiect de hotarare privind acordarea normei de hrana personalului din cadrul Politiei Locale a Orasului Somcuta Mare.

Domnul viceprimar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca in conformitate cu modificarea Legii nr. 155/2010 a Politiei locale, personalului angajat in cadrul acestei  structuri, se poate acorda norma de hrana in finctie de bugetul aprobat in acest sens. Asadar propunerea initiala ce se regaseste in cadrul proiectului de hotarare este de 18 lei dar facandu-se unele calcule s-a constatat ca aceasta valoare poate fi majorata pana la suma de 24 lei.

            Trebuie precizat faptul ca norma de hrana se acorda dupa timpul efectiv lucrat, respectiv nu se va acorda pe perioada concediului de odihna, a concediilor medicale de orice fel, precum si pe perioada suspendarii raportului de serviciu sau contractului de munca.

            Domnul consilier Talos Corneliu sustine ca raportat la acest proiect de hotarare, consiliul local nu va fi condamnat de nimeni prin acordarea acestei norme de hrana celor cinci persoane care au calitatea de politisti locali daca intradevar activitatea acestora va fi mai eficienta decat pana in acest moment.

Domnul consilier Alb Vasile Dorinel intervine si sustine ca la fundamentarea acestui proiect de hotarare trebuia avuta in vedere si economia rezultata din folosirea acestor persoane la paza imobilelor situate in incinta Centrului de Sanatate si  a Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Somcuta Mare.

Domnul viceprimar sustine ca s-a realizat o mare economie prin faptul ca personalul politiei locale a efectuat paza obiectivelor mai sus mentionate.

            Domnul presedinte de sedinta supune aprobarii Consiliului Local propunerea administratiei cu privire la valoarea de 18 lei pentru norma de hrana.

Se voteaza dupa cum urmeaza 1 vot pentru 12 voturi abtineri.  

            Se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea normei de hrana personalului din cadrul Poliției Locale a Orașului Somcuta Mare, în cuantum de 24 lei/zi efectiv lucrata și se aproba cu 12 voturi pentru si 1 abtinere (Cotet Gheorghe).

            Proiect de hotarare privind inregistrarea Orasului Somcuta Mare, in Sistemul National Electronic de Plata online a impozitelor si taxelor utilizand cardul bancar, precum si stabilirea modului in care este suportat comisionul bancar.

            Doamna Bot Tatiana prezinta acest proiect de hotarare sustinand atat necesitatea cat si obligativitatea realizarii platilor online a impozitelor si taxelor locale, fapt ce ar conduce atat la eficientizarea cat si la majorarea incasarilor intru-un timp cat mai scurt.     

            Se supune la vot aprobarea acestui proiect de hotărâre și se aproba cu 13 voturi pentru.

 

            Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere datorate bugetului local al Orasului Somcuta Mare de catre persoanele fizice si persoanele juridice.

            Domnul presedinte de sedinta propune amanarea acestui proiect de hotarare pentru ca situatiile prezentate in cadrul acestuia sa fie analizate fiecare.

             Se supune la vot amanarea acestui proiect de hotărâre și se aproba cu 13 voturi pentru.

            Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.

            Domnul consilier Talos Corneliu sustine ca este vorba despre sunele alocate de la bugetul statului pentru plata drepturilor salariale ale cadrelor didactice ce au fost dobandite in urma proceselor promovate in intanta.

Domnul consilier Talos Corneliu intreaba de ce cheltuielile sunt mai mari decat veniturile, asa cum este mentionat in cadrul proiectului de hotarare.

Doamna Bot Tatiana, sustine ca in conformitate cu prevederile legale in vigoare, sumele reprezentand excedentul bugetar se consemneazza in bugetul anului in curs la capitolul cheltuieli.

Se supune la vot aprobarea acestui proiect de hotărâre și se aproba cu 13 voturi pentru.

 

            Proiect de hotărâre privind incetarea dreptului de folosinta atribuit prin Hotararea Consiliului Local nr. 40/2003 Protopopiatului Roman - Ortodox al Tarii Chioarului.

            Domnul secretar Toma Alin prezinta acest proiect de hotărâre comunicand consiliului local faptul ca prin adresa Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramuresului si Satmarului nr. 2449/17.12.2014, inregistrata la Primaria Orasului Somcuta Mare cu nr. 9565/17.12.2014, se comunica faptul ca renunta la dreptul de folosinta acordat prin Hotararea Consiliului Local Somcuta Mare nr. 40/2003 Protopopiatului Roman Ortodox al Tarii Chioarului in vederea construirii unei case parohiale.

            Se supune la vot aprobarea acestui proiect de hotărâre și se aproba cu 13 voturi pentru.

            15 Diverse.

            Doamna Victorita Dulf prezinta o cerere din partea S.C. Natural Invest S.R.L. prin care se solicita acordul pentru amplasarea unor indicatoare de directionare.

            Domnul secretar Toma Alin sustine ca în vederea amplasarii indicatoarelor de directionare a fost depusa o cerere, însă modalitatea legala este inchirierea suprafetei necesare pentru amplasarea acestor indicatoare. In acest sens solicitantul trebuie sa formuleze o cerere prin care sa solicite inchirierea unei suprafete si autorizarea amplasarii acestor ,,indicatoare’’. Domnul secretar sustine ca pana la inceperea sedintei consiliului local nu a fost depusa nicio cerere de inchiriere a unei suprafete, in vederea amplasarii de panouri indicatoare din partea acestei firme.

           

Domnul consilier Talos Corneliu doreste să se urgenteze organizarea licitatiei pentru lucrările ce sunt necesare la canalizarea orașului, iar domnul viceprimar Buda Gheorghe propune efectuarea demersurilor necesare în vederea executarii lucrarilor la acoperișul caminului cultural din localitatea Finteusu Mare.

            In ceea ce priveste sumele necesare in vederea cofinantarii lucrarilor la canalizarea orasului, nu exista nicio problema in vederea alocarii acestora.

Domnul Alb Vasile Dorinel sustine ca la realizarea lucrarii de canalizare in Orasul Somcuta Mare vor fi probleme la autorizarea acestora intrucat drumul European E58 nu a iesit din perioada de garantie.

Donmul Buda Gheorghe sustine ca pentru realizarea lucrarii la acoperisul Caminului Cultural din localitatea Finteusu Mare ar fi utila promovarea unei hotarari de consiliu prin care sa se aprobe doar repararea acoperisului din cadrul proiectului de reabilitare.

Domnul Primar aduce la cunoștința Consiliului Local faptul ca au fost donate Primariei 10 calculatoare, de către E.ON Gaz, cărora dorește in mod public sa le multumeasca.

           

Domnul consilier Vancea Dorinel sustine ca pe proprietatile private cu vegetatie forestiera intra diverse persoane care efectueaza taieri de arbori solicitand in acest sens un sprijin din partea administratiei, intrucat cei de la Ocolul Silvic sustin ca nu pot face fata agresiunilor persoanelor de etnie rroma care efectueaza majoritatea taierilor. In acest sens, reprezentantii Ocolului Silvic sustin ca ar fi utila sesizarea Institutiei Prefectului Maramures.

Domnul Talos Corneliu propune invitarea sefului Ocolului Silvic Somcuta Mare si a Jandarmeriei  la sedinta viitoare pentru clarificarea acestor situatii.

Domnul consilier Alb Vasile Dorinel propune stabilirea unui program al iluminatului public in Orasul Somcuta Mare.

Domnul consilier Titan Augustin intreaba carui fapt se datoreaza existenta majorarilor de intarziere la plata impozitelor si taxelor locale intrucat, personal, cunoaste un caz dintre cei aflati pe lista celor propusi a fi scutiti de plata acestor majorari care avea achitate impozitele la zi insa a primit o somatie din partea Primariei Orasului Somcuta Mare prin care i se comunica existenta unor penlizari/majorari de intarziere la plata impozitelor.

Doamna Bot Tatina sustine ca diferentele de plata sau sumele suplimentare se datoreaza in principal contribuabililor intrucat acestia nu si-au comunicat situatiile reale cu privire la suprafatele de terenuri detinute la Biroul de Venituri numai la Registrul Agricol iar in momentul in care aveau nevoie, in special pentru APIA, de corelarea intre suprafetele impozabile si suprafetele declarate (Registrul Agricol) s-au efectuat regularizari ale acestora, caz in care, prin impunerea retroactive (5 ani) au rezultat diferente de sume reprezentand impozit si corelativ majorari de intarziere la plata acestora.

Domnul viceprimar Buda Gheorghe sustine ca in principal vina apartine proprietarilor iar in parte serviciilor din cadrul Primariei prin necorelarea evidentelor detinute.

Domnul secretar comunica Consiliului Local ca in cadrul Dosarului 5356/100/2012 cu SC 5INCI M SRL – SOMCUTA MARE, (Muresan Andrei si Muresan Livia) solutia pronuntata de Tribunalul Maramures a fost de respingere a pretentiilor formulate de acesta intrucat SC 5INCI M SRL Somcuta Mare nu poate face dovada prin acte contabile a investitiei de catre aceasta firma. Cu privire la solutia pronuntata, SC 5INCI M SRL  a promovat un apel prin care modifica suma solicitata, avand pretentii in acest moment la suma de 678.220 lei.

Domnul secretar comunica Consiliului Local Decizia de prelungire a termenului pentru realizarea masurilor dispuse si transmise prin Decizia nr. 57/01.08.2014 a Camerei de Conturi Maramures, comunicata prin adresa 1250/05.12.2014, inregistrata la Primaria Orasului Somcuta Mare cu nr. 9425/11.12.2014.

Domnul primar ureaza ,,La multi ani” membrilor Consiliului Local precum si cetatenilor Orasului Somcuta Mare.             

           

        PRESEDINTE DE SEDINTA

             TALOS CORNELIU

 

 

            CONTRASEMNEAZA

SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

 

          

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.