PROCES VERBAL 05.12.2014

Incheiat astazi 05.12.2014 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.

            La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul  secretar Toma Alin Florin, 12 consilieri locali, doamna Bot Tatiana  - sef Serviciu Economic, lipseste domnul consilier Longin Gheorghe, Muresan Emilian (decedat) si Vancea Gheorghe Dorin.

Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 12 voturi pentru.

Presedinte de sedinta este domnul consilier local Buda Gheorghe.

Ordinea de zi este urmatoarea:

  1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare,

Se aproba ordinea de zi cu 12 voturi pentru.

  

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.

 

Doamna Bot Tatiana prezinta proiectul de hotarare care cuprinde urmatoarele elemente:

I In baza prevederilor  art 82, din Legea nr 273/2006 privind  finantele publice locale precum, a Decizie nr 682/03.12.2014 a sefului AFP Maramures, emise in conformitate cu prevederile OUG nr 59/2014 si HG nr 1056/2014 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate pentru finantarea cheltuielilor de personal la invatamantul preuniversitar de stat(11.02.02) respectiv:

  1. Se aproba majorarea cu suma de 216 mii lei la trimestrul IV 2014 (ca sursa de venit 11.02.02 sume din TVA)
  2. cu aceeasi suma se aproba majorarea cheltuielilor cu suma total de 216 mii lei, din care :
    1. cap 65.02 Invatamant, cu suma de 216 mii lei, care se repartizeaza pe titlul 10 pentru plata  drepturilor salariale aferente lunii noiembrie 2014 si Hotararilor Judecatoresti castigate in instanta;

II    In baza prevederilor Legii 273/2006 privind finantele publice locale se propun urmatoarele virari de credite ( prevederilor  art 49, alin (4) – (7), ), dar si in baza  Dciziei  sefului AJFP Maramures nr 67/03.12.2014 emisa in conformitate cu prevederilor  OUG nr 63/2010 si a Ordinului Comun MDRAP/MF nr 1920/1408/2014 si nr 2376/1622/2014 privind plafonul maxim de cheltuieli de personal;

Se diminueaza cheltuielile de la urmatoarele capitole, cu suma totala de 9 mii lei, astfel :

  • Cap 54.02.10 Servici publice comunitare de evidenta a populatiei, titlu 10 salarii cu suma de 9 mii lei( avnd in vedere economiile la plata salariilor pe acest capitol in anul 2014)

Se suplimenteaza cheltuielile de la urmatoarele capitole, cu suma totala de 9 mii lei, astfel:

Cap 68.02 Asistenta sociala in caz  de invaliditate, titlul 10  salarii cu suma de 9 mii lei pentru plata drepturilor salariale ale asistentilor sociali pentru luna noiembrie 2014

Dupa rectificare bugetul local al Orasului Somcuta Mare, va fi la venituri in suma de 13.660,37 mii lei iar la cheltuieli in suma de 14.144,83 mii lei.

Se aproba cu 12 voturi pentru.         

PRESEDINTE DE SEDINTA

Consilier local

Buda Gheorghe

 

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR – Toma Alin Florin

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.