Proces verbal 26.11.2014

Incheiat astazi 26.11.2014 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.


La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul secretar Toma Alin Florin, 11 consilieri locali, doamna Bot Tatiana - sef Serviciu Economic, lipseste domnul consilier Alb Vasile Dorinel, Longin Gheorghe, Muresan Emilian (decedat) si Vancea Gheorghe Dorin.
Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 11 voturi pentru.
Presedinte de sedinta este domnul consilier local Buda Gheorghe.
Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare,
Se aproba ordinea de zi cu 11 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.

Doamna Bot Tatiana prezinta proiectul de hotarare care cuprinde urmatoarele elemente:
II In baza prevederilor Legii 273/2006 privind finantele publice locale se propun urmatoarele virari de credite ( prevederilor art 49, alin (4) – (7), ), dar si in baza prevederilor HG nr 225/07.04.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investitii publice:
Se diminueaza cheltuielile de la urmatoarele capitole, cu suma totala de 50 mii lei, astfel:
Cap 55.02Tranzactii privind datoria publica, cu suma de 10 mii lei, inregistradu-se dobanzi de achiat mai mici la creditul intern nr 560/15.09.2014 incheiat cu BCR.

Cap 70.02 Dezvoltare , cu suma de 40 mii lei
sub capitolul 70.02.06 iluminat public art 20.01.03 cu 40 mii lei :
1. economie la consumul de energie electrica la iluminatul public;

Se suplimenteaza cheltuielile de la urmatoarele capitole, cu suma totala de 50 mii lei, astfel :
Cap 51.02 Administratie, art 71.01.30 cu suma de 3 mii lei pentru taxe autorizari E_ON gaz si PIF centrala termica:

Cap 84.02 Transport, cu suma de 47 mii lei din care :
La subcap drumuri 84.02.03.01 art. 20.01.09 suma de 18 mii lei de aloca pentru dezapeziri;
(la sub cap 84.02.03.03 Strazi, se aloca suma totala de 29 mii lei, din care:
1. art 71.01.01 asfaltare str V. Alecsandri, suma de 21 mii lei)
2. art 20.01.09 alte bunuri si servicii dezapeziri, suma de 8 mii lei.

Dupa rectificare, bugetul de venituri si cheltuieli prezinta la venituri un total de 11.901,463 mii lei, iar la cheltuieli, un total de 12.385,923 mii lei.

Se aproba cu 11 voturi pentru.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local
Buda Gheorghe

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR – Toma Alin Florin

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.