Proces verbal 23.10.2014

Incheiat astazi 23.10.2014 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.


La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul secretar Toma Alin Florin, 12 consilieri locali, lipseste domnul consilier Alb Vasile Dorinel, Lipovan Claudiu si domnul consilier Pasca Dorin Ioan.
Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 12 voturi pentru.
Presedinte de sedinta este domnul viceprimar - consilier local Buda Gheorghe.
Ordinea de zi este urmatoarea:
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
Se aproba ordinea de zi cu 12 voturi pentru.
Doamnul Buda Gheorghe, viceprimar al orasului Somcuta Mare prezinta proiectul de hotarare cu privire la rectificarea bugeului local al Orasului Somcuta Mare.
Rectificarea bugetului local cuprinde urmatoarele elemente:
I. Conform Ordinului Ministerului Dezvoltarii regionale si Administratiei Publice nr 499/10.04.2014 si a contractelor de finantare, incheiate in baza listei obiectivelor de investitii
Se suplimenteaza veniturile la cod indicator:
42.02.65 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala, cu suma totala de 1.350 mii lei,
Cu suma de 1.350 mii lei se suplimenteaza cheltuielile de la urmatoarele capitole:
Cap70.02 Dezvoltare publica si locuinte, subcap 70.02.05.01 Alimentare cu apa, pentru investitia « Extindere retea de alimentare cu apa in sistem centralizat a localitatii Valenii Somcutei din Orasul Somcuta Mare» cu suma de 400 mii lei;
Cap 84.02 Transport, subcap. 84.02.03.01Drumuri si poduri, cu suma totala de 950 mii lei, suma alocata pe urmatoarele investitii, astfel :
Reabilitare DC 64+DL33+DL55 Somcuta Mare-Valenii Somcutei-15 km, suma de 800 mii lei ;
Reabilitare si modernizare DC 73( renumerotat DC 75) si retea stradala intravilan in localitatea Buteasa, oras Somcuta Mare, suma de 150 mii lei

II. In baza prevederilor art 82, din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale precum si a prevederilor OUG nr 59/2014, a Decizie nr 45/23.10.2014 a sefului AFP Maramures privind modificarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate pentru finantarea cheltuielilor de personal la invatamantul preuniversitar de stat(11.02.02) respectiv :
1. Se aproba majorarea cu suma de 166 mii lei la trimestrul IV 2014 ( ca sursa de venit 11.02.02 sume din TVA);
2. Se aproba majorarea cu suma de 166 mii lei, la cap 65.02 Invatamant la trimestrul IV 2014 pentru plata salariilor aferente lunii octombrie 2014, la titlu 10.

Dupa rectificare, bugetul de venituri si cheltuieli prezinta la venituri un total de 13.317,463 mii lei, iar la cheltuieli, un total de 13.801,923 mii lei
Se aproba cu 12 voturi pentru.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Buda Gheorghe

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR – Toma Alin Florin

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.