Proces verbal 20.10.2014

Incheiat astazi 20.10.2014 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.


La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul secretar Toma Alin Florin, 10 consilieri locali, lipseste domnul consilier Alb Vasile Dorinel, Cotet Gheorghe, Lipovan Claudiu, Maries Emil Gavril si domnul consilier Pasca Dorin Ioan.
Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 10 voturi pentru.
Presedinte de sedinta este domnul viceprimar - consilier local Buda Gheorghe.
Ordinea de zi este urmatoarea:
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
Se aproba ordinea de zi cu 10 voturi pentru.
Doamnul Buda Gheorghe, viceprimar al orasului Somcuta Mare prezinta proiectul de hotarare cu privire la rectificarea bugeului local al Orasului Somcuta Mare.
Rectificarea bugetului local cuprinde urmatoarele elemente:
Conform Ordinului Ministerului Dezvoltarii regionale si Administratiei Publice nr 499/10.04.2014 si a contractelor de finantare, incheiate in baza listei obiectivelor de investitii
Se suplimenteaza veniturile la cod indicator:42.02.65 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala, cu suma totala de 1.350 mii lei, s
Cu suma de 1.350 mii lei se suplimenteaza cheltuielile de la urmatoarele capitole :
Cap70.02 Dezvoltare publica si locuinte, subcap 70.02.05.01 Alimentare cu apa, pentru investitia « Extindere retea de alimentare cu apa in sistem centralizat a localitatii Valenii Somcutei din Orasul Somcuta Mare » cu suma de 400 mii lei ;
Cap 84.02 Transport, subcap 84.02.03.01Drumuri si poduri, cu suma totala de 950 mii lei, suma alocata pe urmatoarele investitii, astfel :
Reabilitare DC 64+DL33+DL55 Somcuta Mare-Valenii Somcutei-15 km, suma de 800 mii lei ;
Reabilitare si modernizare DC 73 (renumerotat DC 75) si retea stradala intravilan in localitatea Buteasa, oras Somcuta Mare, suma de 150 mii lei.

Se aproba cu 10 voturi pentru.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Buda Gheorghe

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR – Toma Alin Florin

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.