Proces verbal 23.09.2014

Incheiat astazi 23.09.2014 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.


La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul secretar Toma Alin Florin, doamna Bot Tatiana, 13 consilieri locali, lipseste domnul consilier Muresan Emilian si domnul consilier Nechita Vasile.
Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 13 voturi pentru.
Presedinte de sedinta este domnul viceprimar - consilier local Buda Gheorghe.
Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
Se aproba ordinea de zi cu 13 voturi pentru.
Doamna Bot Tatina, in calitate de sef Serviciu Economic, prezinta proiectul de hotarare cu privire la rectificarea bugeului local al Orasului Somcuta Mare.
Rectificarea bugetului local cuprinde urmatoarele elemente:
I. Conform Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 499/10.04.2014 si a a actului aditional la contractul de finantare, incheiate in baza listei obiectivelor de investitii
Se suplimenteaza veniturile la cod indicator:
42.02.65 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala, cu suma totala de 90 mii lei, si
Cu suma de 90 mii lei se suplimenteaza cheltuielile de la capitolul :
Cap70.02 Dezvoltare publica si locuinte, subcap. 70.02.05.01 Alimentare cu apa, pentru investitia «Extindere retea de alimentare cu apa in sistem centralizat a localitatii Valenii Somcutei din Orasul Somcuta Mare» cu suma de 90 mii lei;

II. Conform contractului de finantare nerambursabila nr. 4642/03.07.2014 incheiat cu Consiliul Judetean Maramures pentru proiecte culturale, se suplimenteaza veniturile la cod indicator 36.02.50 cu suma de 6 mii lei;
Cu suma de 6 mii lei se suplimenteaza cheltuielile de la capitolul:
Cap 67.02 Cultura, subcap. 67.02.50 Alte actiuni culturale - cu suma de 6 mii lei, pentru decontarea cheltuielilor aferente Zilelor culturale ale Orasului Somcuta Mare;

III. Conform Hotararii Consiliului Judetean Maramures nr. 146/17.09.2014 se suplimenteaza la venituri suma de 25 mii lei la cod indicator 11.02.06 sume defalcate din TVA pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, iar
Cu suma de 25 mii lei se suplimenteaza cheltuielile de la capitolul:
Cap 67.02 Cultura, subcap. 67.02.03.07 Camine culturale pentru investitia Reabilitare Camin cultural Valenii Somcutei cu suma de 14 mii lei;
Cap 84.02 Transport, subcap. 84.02.03.01 Drumuri, art 71.01.01 proiectare DC 75 Buteasa cu suma de 11 mii lei.

IV. În baza contului de executie a veniturilor se constata o incasare suplimentara la cod indicator 30.02.50 de 140 mii lei, ceea ce duce la suplimentarea in buget cu suma de 140 mii lei, la venituri, iar
Cu suma de 140 mii lei se suplimenteaza cheltuielile de la:
Cap 84.02 Transport, subcap. 84.02.03.01 Drumuri, art 20.02 reparatii curente cu suma de 140 mii lei.
Se aproba cu 13 voturi pentru.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Buda Gheorghe

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR – Toma Alin Florin

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.