Proces verbal 30.06.2014

Incheiat astazi 30.06.2014 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.


La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul secretar Toma Alin Florin, doamna Bot Tatiana, 12 consilieri locali, lipseste domnul consilier Cioltea Dragomir, Lipovan Claudiu si Vancea Gheorghe Dorin.
Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 14 voturi pentru.
Presedinte de sedinta este domnul viceprimar - consilier local Buda Gheorghe.
Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Proiect de hotarare privind insusirea Studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie ,,Extindere retea de canalizare menajera in localitatea Somcuta Mare, judetul Maramures, documentatie actualizata.
Se aproba ordinea de zi cu 12 voturi pentru.
Domnul secretar Toma Alin, comunica domnilor consilieri prezenti adresa primita din partea Administratiei Fondului pentru Mediu, prin care se solicita Primariei Orasului Somcuta Mare completarea/actualizarea documentelor depuse in vederea obtinerii finantarii pentru realizarea obiectivului de investitie ,,Extindere retea de canalizare menajera in localitatea Somcuta Mare, jud. Maramures.
Domnul viceprimar sustine ca valorile prezentate in cadrul proiectului de hotarare, reprezinta valorile care au fost actualizate in cadrul studiului de fezabilitate. Totodata in ceea ce priveste aceste valori, trebuie avut in vedere faptul ca, in urma licitatiei, in general, valorile ofertate sunt mult mai mici decat cele prezentate in cadrul evaluarii initiale.
Domnul viceprimar sustine ca in cazul in care, in urma licitatiei desi valoarea ar fi mai mica fat ade valoarea estimata, procentul de 71, 04 stabilit initial din valoarea estimata, se va mentine, cu consecinta diminuarii partii pe care trebuie sa o cofinanteze Orasul Somcuta Mare.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel sustine ca nu este corect, intrucat procentul de 71,04% din valoarea eligibila se mentine insa raportat la valoarea ofertei financiare a operatorului economic declarat castigator. De asemenea, domnul consilier intreaba care este perioada de executie.
Domnul Buda Gheorghe, sustiune ca perioada este de 18 luni asa cum a fost stabilit in cadrul Studiului de fezabilitate.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel sustine ca in ceea ce priveste executia lucrarii singura problema majora este cea legata de drumul european care traverseaza localitatea, acesta nefiind pana in acest moment predat beneficiarului.
Domnul primar Talpos Florin Vasile sustine ca discutia de astazi nu implica financiar Orasul Somcuta Mare.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel intreaba daca Primaria nu este obligata sa deschida un cont in care sa se vireze sumele.
Doamna Bot Tatiana, sef Serviciu Economic sustine ca acest cont a fost deschis cu multa vreme in urma fara a exista obligatia din partea Primariei de a vira sume in acest moment.
Domnul consilier Talos Corneliu sustine ca trebuie sa fim atenti la ceea ce se va intampla pe viitor cu acest contract, pentru ca lucrarea va fi preluata de catre SC VITAL; trebuie avut in vedere daca s-a prins intreaga localitate si refacerea podetelor si a drumurilor.
Domnul consilier Balmos Teodor sustine ca lucrarea de canalizare a fost prinsa si in masterplanul realizat de ADI Maramures si SC VITAL SA.
Se aproba cu 12 voturi pentru.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Buda Gheorghe

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR – Toma Alin Florin

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.