Proces verbal 18.06.2014

Incheiat astazi 18.06.2014 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.


La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul secretar Toma Alin Florin, doamna Bot Tatiana 14 consilieri locali, lipseste domnul consilier Cotet Tamas Dionisie.
Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 14 voturi pentru.
Presedinte de sedinta este domnul consilier local Lipovan Claudiu.
Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Proiect de hotararea privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
2. Proiect de hotarare privind modificarea denumirii contribuabilului fiscal aflat in subordinea Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare din ,,Serviciul Apa-Canal si Serviciul Salubrizare" in ,,Serviciul Public de Salubrizare – Somcuta Mare".
3. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in domeniul public al Orasului Somcuta Mare a imobilelor cladire si teren aferent, in care a functionat Parchetul de pe langa Judecatoria Somcuta Mare, imobile situate in localitatea Somcuta Mare, str. Somes, nr. 17, in vederea functionarii Sediului Administrativ al Primariei Orasului Somcuta Mare.
Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu urmatoarele puncte:
1. Proiect de hotarare privind stabilirea cunatumului premiilor acordate de catre Consiliul Local al Orasului Somcuta Mare, pentru recompensarea elevilor Liceului Teoretic ,,Ioan Buteanu" Somcuta Mare, care au obtinut rezultate deosebite la invatatura si concursurile organizate in perioada anului scolar 2013-2014,
2. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de inchiriere a spatilor comerciale situate in localitatea Somcuta Mare, str. Republicii, nr. 11 si 13, detinute in baza unui contract de inchiriere de S.C. GHITTA A.D. COMERCIAL S.R.L – Recea, sediul in localitatea Recea, str. Aleea Mocira, nr. 1.

Se aproba ordinea de zi cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotararea privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
Domnul viceprimar sustine proiectul de hotarare mentionand ca este vorba despre sumele acordate pentru continuarea lucrarilor la blocurile de locuinte sociale, sume pentru executarea lucrarilor de anvelopare a blocurilor de locuinte situate in localitatea Somcuta Mare, str. I. Buteanu, bl. 3 precum si sume pentru continuarea obiectivului de investitie DC 64 Somcuta Mare precum si DC 75 Buteasa.
Domnul consilier local Lipovan Claudiu sustine ca unele sume prezentate in cadrul proiectului de hotarare nu se regasesc in cadrul referatului de specialitate prezentat de compartimentul de specialitate.
Domnul viceprimar sustine ca ultimele sume mentionate in cadrul proiectului de hotarare discutat astazi au fost primite dupa comunicarea materialelor de sedinta.
Domnu consilier local Alb Vasile Dorinel sustine ca exista o problema in ceea ce priveste lucrarile ce vor fi executate la DC 64 Valenii Somcutei precum si la DC 75 Buteasa, pentru ca in ceea ce priveste DC 64 Valenii Somcutei pentru ca acesta nu este doar in localitatea Valenii Somcutei ci este Buciumi –Runc – Valenii Somcutei.
Domnul consilier Talos Corneliu sustine ca se aproba suma de 200 mii lei pentru ruta – Buciumi –Runc –Valeni –Somcuta Mare
Domnul viceprimar sustine ca ordinul ministrului este pentru DC 64 Somcuta Mare iar acesta este alcatuit din DC 64+DL 55+DL 33 iar prin redenumire acestea au devenit DC Valenii Somcutei.
Domnul secretar prezinta ordinului nimistrului nr. 499/2014 in care se mentioneaza ca finantarea este alocata pentru DC 64 Valenii Somcutei.
Se aproba cu 14 voturi pentru .
Proiect de hotarare privind modificarea denumirii contribuabilului fiscal aflat in subordinea Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare din ,,Serviciul Apa-Canal si Serviciul Salubrizare" in ,,Serviciul Public de Salubrizare – Somcuta Mare".
Domnul secretar sustine necesitatea adoptarii prezentului proiect de hotarare mentionand ca adoptarea acestei hotarari este motivata de faptul ca prin modificarea organigramei ca urmare a desfiintarii Serviciului de Alimentare cu Apa si Canalizare din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin preluarea acestuia de catre S.C. VITAL S.A. – Baia Mare in baza contractului de delegare de gestiune a serviciului.
Prin aceasta modificare, ca urmare a reorganizarii acestui serviciu, se impune necesitatea modificarii contribuabilului fiscal ,,Serviciul Apa-Canal si Serviciul Salubrizare" inregistrat sub aceasta denumire la ANAF in ,,Serviciul Public de Salubrizare Somcuta Mare" assa cum a fost aprobat prin hotararea de infiintare a acestuia.
Se aproba cu 14 voturi pentru.
Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in domeniul public al Orasului Somcuta Mare a imobilelor cladire si teren aferent, in care a functionat Parchetul de pe langa Judecatoria Somcuta Mare, imobile situate in localitatea Somcuta Mare, str. Somes, nr. 17, in vederea functionarii Sediului Administrativ al Primariei Orasului Somcuta Mare.

Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare mentionand ca la Primaria Orasului Somcuta Mare s-a primit o adresa din partea Ministerului Public in care se mentioneaza faptul ca, Protocolul incheiat intre Ministerul Public si Administratia Nationala a Penitenciarelor a expirat, situatie in care solicitarea initiala cu privire la preluarea acestor imobile in domeniul public al Orasului Somcuta Mare ar trebui reformulata si initate demersurile in vederea adoptarii unei hotarari de guvern in acest sens.
In cadrul proiectului de hotarare s-a mentionat ca destinatia acestui spatiu va fi de sediu administrativ al Primariei Orasului Somcuta Mare.
Se voteaza cu 13 voturi pentru, 1 vot abtinere Talos Corneliu.

Proiect de hotarare privind stabilirea cunatumului premiilor acordate de catre Consiliul Local al Orasului Somcuta Mare, pentru recompensarea elevilor Liceului Teoretic ,,Ioan Buteanu" Somcuta Mare, care au obtinut rezultate deosebite la invatatura si concursurile organizate in perioada anului scolar 2013-2014.

Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de inchiriere a spatilor comerciale situate in localitatea Somcuta Mare, str. Republicii, nr. 11 si 13, detinute in baza unui contract de inchiriere de S.C. GHITTA A.D. COMERCIAL S.R.L – Recea, sediul in localitatea Recea, str. Aleea Mocira, nr. 1.
Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare sustinad ca exista o solicitare din partea chiriasilor S.C. GHITTA A.D. COMERCIAL S.R.L. – Recea, cu privire la prelungirea termenului de inchiriere pentru spatiile situate in localitatea Somcuta Mare, str. Republicii, nr. 11 si 13.
Domnul viceprimar propune ca prelungirea termenului de inchiriere sa se faca cu o durata de 3 ani.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Diverse
Domnul secretar comunica domnilor consilieri faptul ca, printr-un Certificat de urbanism eliberat de Consiliul Judetean Maramures eliberat domnului Pop Viorel din localitatea Ciolt, care doreste sa-si construiasca un gard s-a solicitat un aviz din partea Consiliului local cu privire la edificarea acestuia motivat de faptul ca cele doua proprietati sunt vecine. In conformitate cu prevederiel legale in vigoare Consiliul Local nu are competenta in acest domeniu, intrucat construirea gardului nu se face pe terenul apartinand domeniului public sau privat al Orasului Somcuta Mare.
Domnul consilier Alb Vasile sustine ca realizarea constructiei nu se face pe terenul apartinand domeniului public sau privat al Orasului Somcuta Mare.
Consiliul local aproba cu 14 voturi acordarea unui aviz favorabil cu privire la realizarea axestei constructii de catre domnul Pop Viorel din localitatea Ciolt.
Domnul consilier Cotet Gheorghe propune luarea masurilor legale pentru cuprinderea in domeniul public sau privat al Orasului Somcuta Mare a terenului situat in spatele cladirii scolii din localitatea Valenii Somcutei pentru a putea fi amenjata ca teren de sport pentru tinerii din localitate.
Domnul viceprimar sustine ca in prezent nu s-au identificat proprietarii din cartea funciara cu privire la aceste terenuri.
Domnul Cotet Gheorghe sustine ca amenajarea acestui teren ca teren de sport a fi benefica pentru tinerii din localitate.
Domnul viceprimar sustine ca desi intr-o sedinta anterioara s-a aprobat o hotarare de consiliu local cu privire la premierea olimpicilor , conducerea liceului teoretic Ioan Buteanu Somcuta Mare sustiune necesitatea adoptarii unei alte hotarari de consiliu local prin care sa se premieze doar elevii care au obtinut rezultate deosebite la invatatura si concursurile scolare din perioada anului scolar 2013-2014.
Se aproba cu 14 voturi pentru, revocarea Hotararii Consiliului local nr. 53/2014 privind stabilirea cuantumului premiilor acordate de catre Consiliul Local al Orasului Somcuta Mare, pentru recompensarea elevilor si profesorilor Liceului Teoretic Ioan Buteanu Somcuta Mare, care au obtinut rezultate deosebite la olimpiade in anul scolar 2013-2014
Se aproba cu 14 voturi pentru, stabilirea cuantumului premiilor acordate de catre Consiliul Local al Orasului Somcuta Mare, pentru recompensarea elevilor Liceului Teoretic ,,Ioan Butean" Somcuta Mare , care au obtinut rezultate deosebite la invatatura si concursurile organizate in perioada anului scolar 2013-2014.

Domnul consilier local Talos Corneliu atrage atentia conducerii executive a Primariei Orasului Somcuta Mare cu privire la masurile ce trebuie luate in aceasta perioada de seceta instalata.
Domnul consilier Alb Vasile Dorienl sustine ca cei de la ISU Somcuta Mare sustine ca acestia duc apa in alte localitati decat cele ce apartin Orasului Somcuta Mare. De asemenea exista persoane care incarca recipiente de mii de litrii fara ca acestea sa treaca prin apometru, din hidranti.
Domnul consilier sustine ca furtunele ce erau in dotarea masinii de pompieri au disparut, situatie in care multi cetateni in prezent se intreaba ce se intampla cu calorioferele din cladirea fostei Judecatorii, ca urmare a lucrarirlo de refacere a instalatiei de incalzire si daca exista o expertiza tehnica care a stabilit ca acestea nu mai puteau fi folosite.
Domnul primar sustine ca radiatoarele exsitente au fost depozitate in caldirea fostei BCPI Somcuat Mare urmand a fi ulterior inventariate iar in ceea ce priveste expertiza aceasta a fost efectuata de o persoana autorizata inainte de elaborarea proiectului tehnic al acestei investitii.
Domnul consilier Mursan Emilian intreaba daca se poate face distribuirea sumelor pe localitati in vederea achizitiei de piatra.
Domnul viceprimar sustine ca s-a intocmit un referat in acest sens insa nu a fost comunicat consiliului local.
Se supune aprobarii propunerea citita de domnul viceprimar in vederea achizitiei de piatra, cu 11 voturi pentru, 2 abtineri Lipovan Claudiu si Pasca Doriunel si 1 vot impotriva Alb Vasiule Dorinel.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Lipovan Claudiu

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR – Toma Alin Florin

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.