Proces verbal 14.05.2014

Incheiat astazi 14.05.2014 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.


La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul secretar Toma Alin Florin, doamna Bot Tatiana 14 consilieri locali, lipseste domnul consilier Lipovan Claudiu.
Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 14 voturi pentru.
Presedinte de sedinta este domnul viceprimar Buda Gheorghe.
Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Proiect de hotarare privind completarea domeniului public al Orasului Somcuta Mare,
2. Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a drumurilor comunale situate in localitatea Valenii Somcutei, identificate in Hotararea Consiliului Local nr. 59/2004 pentru aprobarea inventarului domeniului public al Orasului Somcuta Mare,
3. Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii unui Plan Urbanistic Zonal pentru zona polifunctionala centrala a Orasului Somcuta Mare,
4. Proiect de hotarare privind aprobarea demersurilor necesare in vederea scoaterii la inchiriere a unui teren situat pe str. Gradinari, din Orasul Somcuta Mare, imobil apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare,
5. Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la inchiriere a terenului apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare situat in localitatea Somcuta Mare, str. Republicii FN, in suprafata de _____ mp,
6. Proiect de hotarare privind stabilirea premiilor acordate de catre Consiliu Local al Orasului Somcuta Mare, pentru recompensarea elevilor Liceului Teoretic ,,Ioan Buteanu" Somcuta Mare,
7. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii cu 12 luni, prin act aditional, a contractului de administrare incheiat intre Orasul Somcuta Mare si Directia Silvica Maramures, pentru terenul cu vegetatie forestiera apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere datorate bugetului local al Orasului Somcuta Mare, de catre domnul APIOK ALEXANDRU, domiciliat in localitatea Somcuta Mare, str. Republicii, nr. 5, ap. 13.
Se aproba ordinea de zi cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind completarea domeniului public al Orasului Somcuta Mare.
Domnul viceprimar prezinta proiectul de hotarare, sustinand ca este vorba despre terenul achizitionat pentru realizarea extinderii retelei de alimentare cu apa in localitatea Valenii Somcutei, pentru amplasarea unui bazin.
Se voteaza cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a drumurilor comunale situate in localitatea Valenii Somcutei, identificate in Hotararea Consiliului Local nr. 59/2004 pentru aprobarea inventarului domeniului public al Orasului Somcuta Mare.
Domnul viceprimar sustine ca pentru realizarea investitiilor este necesara inscrierea in cartea funciara a drumurilor comunale din localitatea Valenii Somcutei. In acest moment, drumurile comunale din localitate sunt cuprinse si identificate atat in hotararea consiliului local de aprobare a inventarului domeniului public al Orasului Somcuta Mare cat si in Hotararea de Guvern nr. 934/2002 .
De asemenea, in acest moment este usor de realizat acest fapt intrucat in cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare exista topograf , care poate efectua aceste lucrari cadastrale.
Se voteaza cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii unui Plan Urbanistic Zonal pentru zona polifunctionala centrala a Orasului Somcuta Mare.
Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare mentionand ca acesta a fost inititat ca urmare a unei adrese primite din partea Consiliului Judetean, structura ,,Arhitect sef'" prin care se motiveaza necesitatea adoptarii unui Plan Urbanistic Zonal pentru zona polifunctionala a Orasului Somcuta Mare.
Prin Planul Urbanistic Zonal urmeaza sa se stabileasca la nivel de detaliu care sunt tipurile de constructii ce urmeaza a fi autorizate in zona centrala a Orasului Somcuta Mare, care ar putea fi activitatile ce pot fi desfasurate in acesta zona si alte detalii urbanistice care in acest moment nu se regasesc la nivel de detaliu in cadrul Planului Urbanistic General aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 147/2009.
Domnul consilier talos Corneliu sustine ca in acest moment exista aprobat un PUG care este valabil in acest moment situtaie in care considera ca nu este oportuna cheltuirea unor sume suplimentare.
Domnul viceprimar propune amanarea acestui proiect de hotarare pana la analizarea aspectelor economice pe care le implica realizarea acestuia, propunand amanarea acestui proiect de hotarare.
Se aproba amanarea cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea demersurilor necesare in vederea scoaterii la inchiriere a unui teren situat pe str. Gradinari, din Orasul Somcuta Mare, imobil apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare.
Domnul Buda Gheorghe, presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare ssutinand ca terenul la care se refera prezentul proiect este situatpe str. Gardinari si nu poate fi folosit in acest moment pentru altceva. De asemenea initierea proiectului s-a facut la solicitarea unor persoane interesate. Tariful propus este de 1leu/mp/an iar durata inchirierii este de 5 ani.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la inchiriere a terenului apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare situat in localitatea Somcuta Mare, str. Republicii FN, in suprafata de _____ mp.
Domnul viceprimar sustine ca terenul care face obiectul prezentului proiect de hotarare este situat in parcarea centrala a Orasului Somcuta Mare, spatiu care intotdeauna in timpul verii a fost utilizat prin inchiriere pentru activitati comerciale.
Domnul Talos Corneliu sustine ca nu este normal ca acest spatiu sa fie inchiriat pentru activitati comerciale atat vreme cat exista suficiente spatii comerciale ce pot fi folosite precum si spatii in cadrul pietei agroalimentare care pot fi folosite in acest scop fara a incurca circulatia.
Domnul viceprimar propune respingerea proiectului de hotarare.
Se aproba cu 14 voturi pentru respingere.

Proiect de hotarare privind stabilirea premiilor acordate de catre Consiliu Local al Orasului Somcuta Mare, pentru recompensarea elevilor Liceului Teoretic ,,Ioan Buteanu" Somcuta Mare.
Domnul viceprimar prezinta proiecul de hotarare sustinand necesitatea si oportunitatea adoptarii acestuia.
Domnul consilier Talos Corneliu sustine ca premirea ar trebui sa se faca cu 500 lei pentru elev si tot cu 500 lei pentru profesorul indrumator.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii cu 12 luni, prin act aditional, a contractului de administrare incheiat intre Orasul Somcuta Mare si Directia Silvica Maramures, pentru terenul cu vegetatie forestiera apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare.
Domnul viceprimar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca in cadrul contractului de administrare incheiat intre Orasul Somcuta Mare si Directia Silvica Baia Mare s-a mentionat ca prelungirea contractului se face prin act aditional la contractul initial.
Se propune prelungirea termenului contractual cu durata de 12 luni.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere datorate bugetului local al Orasului Somcuta Mare, de catre domnul APIOK ALEXANDRU, domiciliat in localitatea Somcuta Mare, str. Republicii, nr. 5, ap. 13.
Domnul viceprimar prezinta proietul privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere datorate de domnul Apiok Alexandru, domiciliat in localitatea Somcuta Mare, str. Republicii, nr. 5, ap. 3, care din motive financiare nu a putut sa-si achite datoriile catre bugetul local al Orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Buda Gheorghe

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR – Toma Alin Florin

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.