Proces verbal 23.04.2014

Incheiat astazi 23.04.2014 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.


La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul secretar Toma Alin Florin, doamna Bot Tatiana 14 consilieri locali, absent fiind domnul viceprimar Buda Gheorghe.
Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 14 voturi pentru.
Presedinte de sedinta este domnul consilier local Talos Corneliu.
Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Proiect de hotararea privind insusirea Studiului de fezabilitate intocmit in vederea efectuarii lucrarii de ,,Reabilitare si modernizare DC73 si reteaua stradala intravilan in localitatea Buteasa, Oras Somcuta Mare, judetul Maramures, proiect intocmit de S.C. CONSULTUS S.R.L. – Baia Mare, bd. Traian, nr. 15.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea coparticiparii financiare a Orasului Somcuta Mare, la realizarea investitiei ,,Reabilitare si modernizare DC 73 si reteaua stradala intravilan in localitatea Buteasa, Oras Somcuta Mare".
Se aproba ordinea de zi cu 14 voturi pentru.
Proiect de hotararea privind insusirea Studiului de fezabilitate intocmit in vederea efectuarii lucrarii de ,,Reabilitare si modernizare DC73 si reteaua stradala intravilan in localitatea Buteasa, Oras Somcuta Mare, judetul Maramures, proiect intocmit de S.C. CONSULTUS S.R.L. – Baia Mare, bd. Traian, nr. 15.
Domnul consilier Talos Corneliu, in calitate de presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, sustinand necesitatea adoptarii acestuia, precizad ca aceste investitii care se desfasoara prin intermediul PNDL sunt benefice pentru administratii precum Orasul Somcuta Mare. De asemenea, contributia financiara in cadrul acestor proiecte este minima, fapt ce poate fi constatat si din acest proiect de hotarare intrucat, la o investitie estimata la valoarea de 585.280 lei, suma asigurata de PNDL este 550.000 lei iar coparticiparea financiara a Orasului Somcuta Mare este 35.280 lei.
Se supune aprobarii proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi pentru.
Proiect de hotarare privind aprobarea coparticiparii financiare a Orasului Somcuta Mare, la realizarea investitiei ,,Reabilitare si modernizare DC 73 si reteaua stradala intravilan in localitatea Buteasa, Oras Somcuta Mare".
Domnul presedinte de sedinta sustine proiectul de hotarare precizand ca in cazul in care proiectul va fi aprobat, coparticiparea financiara a Orasului Somcuta Mare in suma de 35.280 lei poate fi asigurata de la cap. bugetar ,,Drumuri" la care exista sume suficiente.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel intervine si sustine ca o rectificare bugetara in acest moment nu se poate realiza pana in luna iulie, conform prevederilor legii finantelor publice.
Domnul Talos Corneliu sustine ca in acest moment nu se aproba suma dintr-un anumit capitol ci se aproba coparticiparea Orasului Somcuta Mare la realizarea acestei investitii, urmand ca dupa selectarea acestuia sa fie alocate sumele.
Se aproba proiectul de hotarare cu 14 voturi pentru.
Diverse.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel propune administratiei Orasului Somcuta Mare identificarea si alocarea unei sume de bani pentru sprijinirea financiara a familiei din Codru Butesii careia i-a fost distrusa casa intr-un incendiu in anul 2012 si care a primit promisiuni din partea Consiliului Local ca va fi ajutata.

PRESEDINTE DE SEDINTA
TALOS CORNELIU

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.