Proces verbal 08.04.2014

Incheiat astazi 08.04.2014 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.

La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul secretar Toma Alin Florin, doamna Bot Tatiana 14 consilieri locali, absent fiind domnul Muresan Emilian.
Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 14 voturi pentru.
Presedinte de sedinta este domnul consilier local Cioltea Dragomir.
Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare
Se aproba ordinea de zi cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
Doamna Bot Tatiana prezinta proiectul de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 11 voturi pentru, 3 abtineri Alb Vasile Dorinel, Pasca Dorin si Lipovan Claudiu.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CIOLTEA DRAGOMIR

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.