Proces verbal 31.03.2014

Incheiat astazi 31.03.2014 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.

La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul secretar Toma Alin Florin, doamna Bot Tatiana 15 consilieri locali.
Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 15 voturi pentru.
Presedinte de sedinta este domnul consilier local Cotet Gheorghe.
Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Proiect de hotarare privind stabilirea locatiei pentru vetre de stupina temporare pe terenul apartinand domeniului public sau privat al Orasului Somcuta Mare.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole.
3. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Somcuta Mare in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor SC VITAL SA Baia Mare.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii unui teren in suprafata de 2000 mp, inscris in CF nr. 50931, proprietatea domnului ONTIU VASILE, domiciliat in Orasul Somcuta Mare, sat Valenii Somcutei.
5. Proiect de hotarare privind suplimentarea numarului de functii din cadrul Serviciului Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor – Somcuta Mare.
6. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
7. Proiect de hotarare privind insusirea proiectului tehnic al obiectivului de investitie "Instalatii termice, instalatii sanitare pentru obiectivul Sediul Primariei Orasului Somcuta Mare, str. Somes, nr. 17".
8. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului multianual, pentru realizarea obiectivului de investitii:"Instalatii termice, instalatii sanitare pentru obiectivul Sediul Primariei Orasului Somcuta Mare, str. Somes, nr. 17".
9. Proiect de hotararea privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere datorate bugetului local al Orasului Somcuta Mare, de catre persoanele fizice si juridice.
10. Diverse.
Se aproba ordinea de zi cu 15 voturi pentru.
Proiect de hotarare privind stabilirea locatiei pentru vetre de stupina temporare pe terenul apartinand domeniului public sau privat al Orasului Somcuta Mare.
Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca in conformitate cu prevederile Legii apiculturii nr. 383/2013 art. 11 ,,autoritatile administratiei publice locale, precum si administratorii terenurilor agricole sau silvice vor asigura apicultorilor vetre de stupina temporare sau permanente, pe baza cererii depuse de actre acestia la consiliul local, motiv pentru care a fost initiat acest proiect de hotarare. De asemenea potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, consiliul local este administratorul domeniului public si privat al unitatii administrativ teritoriale.
Domnul consilier Titan Augustin sustine ca pentru locatia identificata in localitatea Finteusu Mare exista cetateni care o folosesc, iar in situatia in care ar mai veni si alti apicultori, localnicii ar fi prejudiciati.
Domnu consilier Talos Corneliu sustine ca trebuie avut in vedere la stabilirea acestor locatii si faptul ca pot fi transmise si anumite boli specifice albinelor fapt care ar provoca pagube apicultorilor localnici.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel sustine ca trebuie avut in vedere si faptul ca pasunile care au fost si ele propuse ca zone pentru stabilirea vetrelor de stupina sunt inchiriate iar chiriasii s-ar putea sa nu fie de acord cu ceea ce s-a propus in acest proiect de hotarare.
Domnul viceprimar Buda Gheorghe propune respingerea acestui proiect.
Se voteaza cu 15 voturi pentru respingerea acestui proiect de hotarare.

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole.
Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare sustinad ca in conformitate cu prevederile legale in vigoare, acest plan de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole este obligatoriu a fi aprobat, intrucat Orasul Somcuta Mare se regaseste intr-o anexa a Ordinului nr. 1552/2008 de stabilire a listei localitatilor pe judete unde exista surse de nitrati din activitati agricole.
Domnul consilier Talos Corneliu sustine ca este vorba despre sursa de apa potabila care poate fi infestata ca ingrasaminte chimice, si poate ca ar fi necesar ca responsabilul de mediu sa faca o fundamentare cu privire la aceste pericole. Potrivit regulamentului uniunii europene suntem monitorizati cu privire la faptul ca exista potentiali poluatori.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel sustine ca trebuie sa fim atenti cu privire la sursele de apa intrucat in prezent nicio sursa de apa nu este conforma.
Se voteaza cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Somcuta Mare in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor SC VITAL SA Baia Mare.
Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca pana la aceasta data a fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Local in cadrul Adunarii generale SC VITAL SA Baia Mare.
Domnul primar propune ca domnul Toma Alin sa fie in continuare reprezentantul Consiliului Local in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. VITAL S.A. Baia Mare.
Domnul Talos Corneiu sustine ca este necesar ca reprezentantul consiliului local in aceasta structura sa aiba studii superioare juridice si totodata sa aiba continuitate pentru a cunoaste problemele.
Se voteaza cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii unui teren in suprafata de 2000 mp, inscris in CF nr. 50931, proprietatea domnului ONTIU VASILE, domiciliat in Orasul Somcuta Mare, sat Valenii Somcutei.
Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare mentionand faptul ca, printr-o hotarare anterioara a consiliului local, respectiv Hotararea nr. 68/2012 s-a aprobat efectuarea demersurilor necesare cumpararii unui teren in suprafata de 2000 mp, inscris in CF nr. 50813, proprietatea domnului Ontiu Ioan, domniciliat in localitatea Oras Somcuta Mare, sat Valenii Somcutei, pentru a putea fi amplasat pe acest teren un bazin necesar alimentarii cu apa a localitatii Valenii Somcutei. In prezent, domnul Ontiu Ioan este decedat, iar unic mostenitor este domnul Ontiu Vasile din Valenii Somcutei, nr. 148A. Suprafata de teren de 2.000 mp a fost dezmembrat fiind in prezent inscrisa in CF nr. 50931 Somcuta Mare nr. cad. 50931 iar Ontiu Vasile este titularul dreptului de proprietate.
Raportul de evaluare intocmit de S.C. EFFICIENT SERV S.R.L. Baia Mare a fost insusit prin Hotararea Consiliului Local nr. 68/2012 potrivit prevederilor art. 2 din aceasta hotarare. Potrivit acestui raport de evaluare, pretul acestui teren este estimat a fi de 5.600 Euro.
Comisia de negociere constituita in baza Dispozitiei nr. 130/2014 alcatuita din domnul Buda Gheorghe, Avram Marius, Andreicut Vasile, doamna Matei Marioara si domnul Maries Emil Gavril a analizat documentele existente precum si oferta domnului Ontiu Vasile care a fost initial de 6.000 Euro, iar in urma negocierii s-a ajuns la suma de 5.558,91 euro, respectiv suma de 24.900 lei.
Domnul consilier Pasca Dorinel intreaba cine a stabilit pretul, pentru ca acesta este foarte mare.
Domnul secretar sustine ca, evaluarea terenului a fost facuta de S.C. EFFICIENT SERV S.R.L. Baia Mare si care a fost insusita de Consiliul Local.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel sustine ca pretul este foarte mare intrucat terenul in Somcuta Mare in zona respectiva se vinde cu suma de 100 lei/ar. Domnul consilier sustine ca pretul este foarte mare, insa putea fi achizitionat si un alt teren poate intr-o locatie invecinata pentru a realiza aeasta investitie, la un pret mult mai mic.
Domnul consilier Talos Corneliu sustine ca nu poate fi blocata o investitie, intrucat acest teren are o pozitie strategica pentru investitia care urmeaza a fi realizata si care este foarte importanta pentru localitatea Valenii Somcutei.
Se voteaza cu 12 voturi pentru, 2 voturi impotriva Lipovan Claudiu si Pasca Dorinel, 1 abtinere Alb Vasile Dorinel.
Proiect de hotarare privnd suplimentarea numarului de functii din cadrul Serviciului Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor – Somcuta Mare.
Domnul secretar sustine proiectul de hotarare comunicand domnilor consilieri ca este vorba de suplimentarea numarului de functii la SPCLEP Somcuta Mare, cu o functie contractuala de referent debutant. S-a propus infiintarea acestui post contractual intrucat raportat la numarul de locuitori arondati SPCLEP Somcuta Mare, SPCLEP Somcuta Mare i-a revenit potrivit calcului efectuat de Institutia Prefectului Maramures un numar de 4 posturi dintre care 3 erau existente. Aceeasi situatie a fost si anul trecut (2013) insa nu a fost promovat un proiect de hotarare in acest sens la acea data.
Se voteaza cu 14 voturi pentru, 1 abtinere Lipovan Claudiu.

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
Doamna Bot Tatiana, sef Serviciu Economic prezinta proietul de hotarare sustinand ca prezenta rectificare se datoreaza alocarii de catre Consiliul Judetean a unor sume ce trebuie repartizate si stabilite investitiile ce vor avea finantare prin aceasta.
Domnul consilier Maries Emil Gavril, in calitate de presedinte al Comisiei Economice prezinta propunerea comsiei cu privire la prezenta rectificare.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind insusirea proiectului tehnic al obiectivului de investitie "Instalatii termice, instalatii sanitare pentru obiectivul Sediul Primariei Orasului Somcuta Mare, str. Somes, nr. 17".
Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare mentionad faptul ca prin Hotararea Guvernului nr. 875/2013 imobilele in care a functionat Judecatoria Somcuta Mare au fost transferate in domeniul public al Orasului Somcuta Mare cu destinatia de sediu administrativ al Primariei Orasului Somcuta Mare. In urma efectuarii unei expertize asupra instalatiei de incalzire, s-a constatat ca aceasta nu poate functiona, fiind grav deteriorata, motiv pentru care s-a comandat un proiect tehnic.
Problema incalzirii in aceasta cladire este cunoscuta de toata lumea intrucat aceasta nu a mai functionat din anul 2010, spatiile fiind incalzite cu calorifere electrice, iar in septembrie 2011 cladirea a fost inchisa. In timpul iernii caloriferele de la parter si reteaua de conducte au inghetat si crapat. Acelasi lucru fiind si la etajul cladirii.
Se voteaza cu 11 voturi pentru, 4 abtineri Talos Corneliu, Alb Vasile Dorinel, Pasca Dorin si Lipovan Claudiu.

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului multianual, pentru realizarea obiectivului de investitii:"Instalatii termice, instalatii sanitare pentru obiectivul Sediul Primariei Orasului Somcuta Mare, str. Somes, nr. 17".
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel sustine ca acest proiect de hotarare nu se justifica, intrucat finantarea acordata pentru realizarea acestui obiectiv depaseste valoarea estimata.
Domnul presedinte de sedinta propune amanarea acestui proiect de hotarare motivat de faptul ca, fata de valoarea estimata a lucrarii din cadrul proiectului ,instalatii termice, instalatii sanitare..." alocarea financiara depaseste valoarea estimata.
Se voteaza cu 15 voturi pentru amanare.

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere datorate bugetului local al Orasului Somcuta Mare, de catre persoanele fizice si juridice.
Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca analiza cererilor s-a facut de o comisie nominalizata dintre persoanele compartimentului de specialitate, respectiv Biroul Venituri.
Cererile propuse a fi aprobate in anexa prezentului proiect de hotarare indeplinesc conditiile stabilite prin Hotararea nr. 15/2014. Solicitarile respinse pot fi reanalizate in momentul in care se depun documentele justificative solicitate de comisie.
Se voteaza cu 10 voturi pentru, 5 abtineri Talos Corneliu, Longin Gheorghe, Alb Vasile Dorinel, Pasca Dorinel, Lipovan Claudiu.

Diverse
Domnul primar prezinta consiliului local al Orasului Somcuta Mare raportul anual privind starea economica, sociala si de mediu a Orasului Somcuta Mare, precum si raportul privind situatia gestionarii bunurilor.

PRESEDINTE DE SEDINTA
COTET GHEORGHE

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.