Proces verbal 27.02.2014

Incheiat astazi 27.02.2014 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.

La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul secretar Toma Alin Florin, doamna Bot Tatiana 14 consilieri locali, lipsa fiind domnul Cotet Tamas Dionisie.
La sedinta mai sunt prezenti domnul Cotet Ionel – reprezentant al Palatului Copiilor Baia Mare si domnul Dragos Andrei, in calitate de presedinte al Asociatiei Agricultorilor din Finteusu Mare.
Domnul secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 14 voturi pentru.
Presedinte de sedinta este domnul viceprimar, consilier local Buda Gheorghe.
Ordinea de zi este urmatoarea:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea demersurilor necesare in vederea realizarii unui sistem de monitorizare video a zonei centrale a Orasaului Somcuta Mare.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea demersurilor necesare in vederea realizarii unui sistem de iluminat stradal in zona centrala a Orasului Somcuta Mare.
3. Proiect de hotarare privind atestarea dreptului de proprietate al Orasului Somcuta Mare asupra terenului inscris in CF nr. 969 Codru Butesii, nr. topo 3393/(2876)3346, situat in localitatea Somcuta Mare, sat Codru Butesii.
4. Proiect de hotarare privind atestarea dreptului de proprietate al Orasului Somcuta Mare asupra terenului inscris in CF nr. 640 Ciolt, nr. topo 162/2, situat in localitatea Somcuta Mare, sat Ciolt.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea conditiilor in care se realizeaza accesul furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica sau privata a Orasului somcuta Mare.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de acordare a inlesnirilor la plata acesoriilor datorate bugetului local pentru neplata la termen a impozitelor si taxelor locale.
7. Proiect de hotarare privind insusirea proiectului tehnic al obiectivului de investitie "Modernizare drum communal DC 64 Somcuta Mare", actualizat..
8. Proiect de hotarare privind reglementarea situatiei juridice a imobilului Clubul Elevilor din Orasul Somcuta Mare, situat in localitatea Somcuta Mare, str. Horea, nr. 4.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea listei bunurilor din domeniul public si privat al Orasului Somcuta Mare ce vor fi predate SC VITAL SA, potrivit prevederilor contractului de delegare de gestiune.
10. Proiect de hotarare privind stabilirea capacitatii de pasunat pe terenurile avand categoria de folosinta "pajiste"din domeniul public public sau privat al Orasului Somcuta Mare.
11. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului de inchiriere a terenurilor avand categoria de folosinta "pajiste" din domeniul public sau privat al Orasului Somcuta Mare.
12. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de pasunat pentru terenurile proprietate publica sau privata apartinand Orasului Somcuta Mare, avand categoria de folosinta "pajiste".
13. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de inchiriere a terenurilor proprietate publica sau privata apartinand Orasului Somcuta Mare, avand categoria de folosinta "pajiste".
14. Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la inchiriere a terenului apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare, avand categoria de folosinta "pajiste".
Domnul primar propune completarea ordinii de zi cu urmatoarele puncte:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului multianual, pentru realizarea obiectivului de investitie ,,Modernizare drum comunal DC 64 Somcuta Mare".
2. Proiect de hotarare privind insusirea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ,,Instalatii termice, instalatii sanitare pentru obiectivul Sediul Primariei Orasului Somcuta Mare, str. Somes, nr. 17",
3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului multianual, pentru realizarea obiectivului de investitie ,,Instalatii termice, instalatii sanitare pentru obiectivul Sediul Primariei Orasului Somcuta Mare, str. Somes, nr. 17.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii cantitatii de teava disponibila, in vederea extinderii retelei de alimentare cu apa in localitatea Runc.
Se aproba ordinea de zi cu 14 voturi pentru.
Domnul presedinte de sedinta acorda cuvantul domnului Cotet Ionel care este reprezentant al Palatului Copiilor Baia Mare, fiind mandatat sa se prezinte la aceasta sedinta in care se discuta proplema inscrierii in inventarul Orasului Somcuta Mare a imobilului ,,Clubul elevilor Somcuta Mare". Propunerea domnului Cotet Ionel este ca acest punct sa fie discutat printre primele subiecte.
Domnul presedinte sustine ca nu exista nicio problema cu privire la adoptarea proiectului de hotarare a consiliului local intrucat situatia trebuie reglementata.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel sustine ca are cunostinta despre situatia Clubului elevilor, problema fiind de multa vreme, motiv pentru care trebuie luata o decizie in acest sens.
Domnul secretar sustine ca au fost gasite actele in baza carora a fost infiintat Clubul elevilor in anul 1975 fiind vorba despre Decizia nr. 41/1975 prin care Consiliul Popular al Comunei Somcuta Mare este de acord cu atribuirea in folosinta a imobilului pentru infiintarea Clubului elevilor si totodata exista si hotarari de guvern prin care imobilul constructie ,,Clubul Elevilor Somcuta Mare a fost inventariat in domeniului public al statului. De asemenea, trebuie avute in vedere prevederile Legii nr. 1/2011 a educatiei nationale care reglementeaza in mod expres aceste situatii precum si legea anterioara a invatamantului abrogata prin Legea nr. 1/2011 care reglementeaza in acelasi mod aceasta situatie.
Se supune aprobarii proiectul de pe ordinea de zi, si se aproba cu 14 voturi pentru.
Domnul viceprimar acorda cuvantul domnului Dragos Andrei prezent la aceasta sedinta.
Domnul Dragos Andrei, in calitate de reprezentant al Asociatiei Agricultorilor din localitatea Finteusu Mare solicita numirea unei comisii de verificare a lucrarilor efectuate pe terenurile primite in administrare, printr-o hotarare anterioara a Consiliului Local.
Domnul viceprimar propune ca din aceasta comisie sa faca parte membrii Comisiei de agricultura din cadrul Consiliului Local.
Domnul Alb Vasile Dorinel propune ca din aceasta comisie sa faca parte domnul secretar Toma Alin si doamna contabil Bot Tatiana.
Domnul consilier Talos Coneliu propune ca din aceasta comisie sa faca parte si reprezentanti din partea Serviciului de Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare.
Domnul secretar sustine ca aceasta comisie trebuie sa aiba stabilite competentele si atributiile.
Domnul viceprimar propune ca aceasta comisie sa verifice si activitatea celorlalte asociatii.
Domnul Dragos Andrei sustine ca mai are o problema legata de faptul ca in urma controlului Camerei de Conturi Maramures i-a fost imputata suma de 8000 de lei, pentru motivul ca a cheltuit sumele cu o alta destinatie, niciedcum pentru achitarea prestatiilor in calitate de dirijor.
Domnul Alb Vasile Dorinel intreaba daca acest contract a fost semnat de catre domnul Dragos Andrei.
Domnul Dragos sustine ca nu a solicitat banii pentru pentru palata dirijorului ci pentru achitarea unor materiale de constructie in vederea reabilitarii unui spatiu in care isi desfasoara activitatea corul din Finteusu Mare.
Doamna contabil Bot Tatiana sustine ca acordarea unui nou sprijin financiar este conditionat de restituirea sumelor imputate.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel sustine ca ar fi oportun sa existe un regulament de acordare a acestor ajutoare fiannciare.

Proiect de hotarare privind aprobarea demersurilor necesare in vederea realizarii unui sistem de monitorizare video a zonei centrale a Orasaului Somcuta Mare.
Domnul consilier Talos Corneliu, in calitate de initiator la proiectului sustine necesitatea si oportunitatea adoptarii acestui proiect de hotarare, motivand ca s-a avut in vedere in principal ideea de protectie a cetateanului, fiind vorba de zona central, urmand ca acesta sa se extinda si la localitatile apartinatoare.
Se aproba cu 14 voturi pentru.
Proiect de hotarare privind aprobarea demersurilor necesare in vederea realizarii unui sistem de iluminat stradal in zona centrala a Orasului Somcuta Mare.
Domnul consilier Talos Corneliu, in calitate de initiator al acestui proiect de hotarare sustine necesitatea si oportunitatea adoptarii acestuia.
Domnul Balmos Teodor sustine ca trebuie gasite modalitati de achizitionare a unor lampi stradale care sa faca o iluminare eficienta.
Domnul Alb Vasile Dorinel sustine oportunitatea adoptarii acestui proiect de hotarare cu privire la eficientizarea sistemului de iluminat stradal in Orasul Somcuta Mare.
Se voteaza cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind atestarea dreptului de proprietate al Orasului Somcuta Mare asupra terenului inscris in CF nr. 969 Codru Butesii, nr. topo 3393/(2876)3346, situat in localitatea Somcuta Mare, sat Codru Butesii.
Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca, pentru realizarea formalitatilor de intabulare a terenurilor si a cladirilor apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare sunt necesare aceste hotarari de stabilire a apartenentei bunurilor la domeniul public sau privat.
Se voteaza cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind atestarea dreptului de proprietate al Orasului Somcuta Mare asupra terenului inscris in CF nr. 640 Ciolt, nr. topo 162/2, situat in localitatea Somcuta Mare, sat Ciolt.
Se voteaza cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea conditiilor in care se realizeaza accesul furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica sau privata a Orasului Somcuta Mare.
Domnul secretar sustine proiectul de hotarare cu privire la necesitatea adoptarii acestui regulament prin care se stabileste accesul operatorilor economici in telecomunictatii pe propritatea publica sau privata a Orasului Somcuta Mare.
Domnul viceprimar solicita acordul consiliului local pentru a intreprinde demersurile necesare in vederea obtinerii de chirie pentru conducta de gaz metan, care initial a fost investitia Orasului Somcuta Mare si a cetatenilor.
Domnul consilier Pasca Dorinel sustine ca este de accord cu acest demers cu conditia sa se perceapa o chirie si pentru SC VITAL SA.
Domnul viceporimar sustine ca SC VITAL SA plateste redeventa.
Domnul Alb Vasile este de acord cu acest demers dar propune sa se faca acelasi lucru si pentru Electrica, pentru terenul de sub stalpi, de la care sa se perceapa 50% din sumele incasate ca urmare a inchirierii acestora.
Domnul consilier Vancea Dorinel sustine necesitatea verificarii instalatiilor care vor fi montate in institutiile publice ca nivel de radiatii emise.
Se voteaza cu 12 voturi pentru, 1 vot impotriva (Pasca Dorinel), 2 abtineri (Alb Vasile Dorinel, Lipovan Claudiu).

Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de acordare a inlesnirilor la plata acesoriilor datorate bugetului local pentru neplata la termen a impozitelor si taxelor locale.
Doamna Bot Tatiana sustine necesitatea adoptarii prezentului proiect de hotarare precum si continutul procedurii de acordare a inlesnirilor la plata debitelor datorate bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 14 voturi pentru

Proiect de hotarare privind insusirea proiectului tehnic al obiectivului de investitie "Modernizare drum comunal DC 64 Somcuta Mare", actualizat.
Domnul viceprimar sustine proiectul de hotarare motivand totodata necesitatea adoptarii si a proiectului de hotarare cu privire la bugetul multianual pentru acest obiectiv.
In cadrul proiectului tehnic actualizat s-a facut o completare a proiectului tehnic initial, ca urmare a faptului ca din verificarea acestuia s-a constatat ca sunt elemente lipsa din cadrul acestuia.
Domnul viceprimar sustine ca se prevad in plus reparatii pe 2500 mp in cadrul acestui proiect, pe distanta dintre Valenii Somcutei si Somcuta Mare.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel sustine ca actualizarea acestui proiect s-a facut ca urmare a faptului ca, din proiectul initial au fost efecutate lucrari, iar restul ramas de executat trebuia atat actualizat si verificat.
Se voteaza cu 14 voturi pentru.
Proiect de hotarare privind reglementarea situatiei juridice a imobilului Clubul Elevilor din Orasul Somcuta Mare, situat in localitatea Somcuta Mare, str. Horea, nr. 4.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea listei bunurilor din domeniul public si privat al Orasului Somcuta Mare ce vor fi predate SC VITAL SA, potrivit prevederilor contractului de delegare de gestiune.
Domnul secretar sustine proiectul de hotarare motivand ca de la semnarea contractului de delegare a gestiunii au trecut trei ani nefacandu-se pana in acest moment predarea efectiva a bunurilor, motiv pentru care s-a initiat acest proeict de hotarare.
In cazul predarii bunurilor care au apartinut serviciului de alimentare cu apa si canalizare a Orasului Somcuta Mare vor fi doua categorii: bunuri de retur si cele de preluare. Concesionarul are dreptul de a nota contractul de concesiune in cartea funciara. Bunurile care urmeaza a fi predate sunt prezentate in anexa proictului de hotarare.
Se aproba cu 13 voturi pentru 1 vot impotriva (Talos Corneliu).

Proiect de hotarare privind stabilirea capacitatii de pasunat pe terenurile avand categoria de folosinta "pajiste"din domeniul public public sau privat al Orasului Somcuta Mare.
Domnul viceprimar sustine ca, urmatoarele trei proiecte de pe ordinea de zi au fost initiate potrivit prevederilor legale in vigoare referitoare la administrarea terenurilor avand categoria de folosinta de ,,pajiste". Astfel capacitatea de pasunat a fost calculata potrivit prevederilor Ordinului nr. 544/2013.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind stabilirea pretului de inchiriere a terenurilor avand categoria de folosinta "pajiste" din domeniul public sau privat al Orasului Somcuta Mare.
Domnul viceprimar sustine ca, stabilirea modalitatii de calcul a valorii s-a facut potrivit prevederilor OUG nr. 34/2013, HG nr. 1064/2013, Ordin nr. 544/2013 si Ordin nr. 407/2013.
Se aroba cu 11 voturi pentru, 3 abtineri Alb Vasile Dorinel, Pasca Dorin, Lipovan Claudiu.

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de pasunat pentru terenurile proprietate publica sau privata apartinand Orasului Somcuta Mare, avand categoria de folosinta "pajiste".
Domnul presedinte propune amanarea analizarii acestui proeict de hotarare.
Se aproba cu 14 voturi pentru.
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de inchiriere a terenurilor proprietate publica sau privata apartinand Orasului Somcuta Mare, avand categoria de folosinta "pajiste".
Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare, motivand necesitatea adoptarii unui regulament de organizare a procedurii de inchiriere precum si a caietului de sarcini ce va fi avut in vedere la aceasta procedura.
Se aproba cu 12 voturi pentru, 2 abtineri (Alb Vasile Dorinel si Lipovan Claudiu).

Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la inchiriere a terenului apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare, avand categoria de folosinta "pajiste".
Domnul viceprimar sustine proeictul de hotarare, comunican faptul ca terenurile prezentate in anexa proiectului de hotarare sunt cele disponibile si care sunt propuse pentru inchiriere.
Se aproba cu 11 voturi pentru, 3 abtineri Alb Vasile Dorinel, Pasca Dorin si Lipovan Claudiu.

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului multianual, pentru realizarea obiectivului de investitie ,,Modernizare drum comunal DC 64 Somcuta Mare".
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind insusirea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ,,Instalatii termice, instalatii sanitare pentru obiectivul Sediul Primariei Orasului Somcuta Mare, str. Somes, nr. 17".
Domnul primar prezinta proiectul de hotarare sustinand necesitatea adoptarii acestei hotarari.
Domnul consilier Talos Corneliu sustine ca mai exista o hotarare pentru aprobarea reabilitarii unei alte cladiri cu aceeasi destinatie, situatie in care ne gasim intr-o situatie de nelegalitate, neputandu-se aloca fonduri pentru o alta investitie, pana ce prima nu a fost finalizata.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel sustine ca, in acest moment, cladirea fiind in patrimoniul nostru trebuie gasita o modalitate de reabilitare a a cesteia. In ceea ce priveste cladirea de pe strada Republicii (fosta unitate militara) cladirea respectiva este foarte mare fata de necesitatile administratiei. Poate ca dupa reabilitarea cladirii de pe strada Somes consiliul local ar putea da o alta destinatie acesteia, respectiv pentru spatii de laboratoare pentru scoala.
Domnul consilier Balmos sustine ca nu poate fi organizata activitate scolara in acele spatii intrucaT spatiile sunt prea mici.
Domnul consilier Cioltea Dragomir sustine ca spatiul este mult prea mare pentru Primaria Somcuta Mare, cheltuielile de intretinere ar fi prea mari.
Domnul primar sustine ca acest proiect este oportun, intrucat ar trebui sa fim fericiti ca
s-a evitat infiintarea unei inchisori cu regim deschis in Somcuta Mare.
Domnul viceprimar propune amanarea acestui proiect de hotarare si a celui referitor la bugetul multianuaL pentru aceasta investitie.
Se voteaza cu 14 voturi pentru amanare.

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului multianual, pentru realizarea obiectivului de investitie ,,Instalatii termice, instalatii sanitare pentru obiectivul Sediul Primariei Orasului Somcuta Mare, str. Somes, nr. 17.
Se amana proiectul de hotarare. (14 voturi pentru).

Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii cantitatii de teava disponibila, in vederea extinderii retelei de alimentare cu apa in localitatea Runc.
Domnul viceprimar prezinta proiectul de hotarare motivand necesitatea utilizarii cantitatii de teava achizitionata pentru realizarea unei retele de alimentare cu apa in localitatea Runc.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

PRESEDINTE DE SEDINTA
BUDA GHEORGHE

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.