Proces verbal 29.01.2014

Incheiat astazi 29.01.2014 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.

La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul secretar Toma Alin Florin, doamna Bot Tatiana 15 consilieri locali,
Domnul secretar prezinta procesul verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 15 voturi pentru.
Presedinte de sedinta este domnul consilier local Balmos Teodor.
Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Proiect de hotarare privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,TARA CHIOARULUI",
2. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local in cadrul Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatea de invatamnt prescolar Gradinita cu Program Prelungit, nr. Somcuta Mare,
3. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local ce vor fi prestate in anul 2014 de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind asigurarea venitului minim garantat,
4. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 11856/2010 incheait intre Orasul Somcuta Mare si domnul Lupse Ioan, pentru imobilul cladire si teren aferent, situate in localitatea Somcuta Mare, str. Republicii, nr. 77,
5. Proiect de hotarare privind incetarea aplicarii Hotararii Consiliului Local nr. 27/2013 privind aprobare ademersurilor necesare in vederea scoaterii la inchiriere a unui teren situate in localitatea Finteusu Mare, In spatele fostei Gradinite, imobil apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare,
6. Proiect de hotarare privind suspendarea aplicarii Hotararii Consiliului Local nr. 34/2013 privind alocarea unei cantitati de carburant Politiei Orasului Somcuta Mare si Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures,
7. Proiect de hotarare priovind aprobarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare, aferent anului 2014.
Domnul primar propune completarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte de hotarare:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii protocolului incheiat intre Orasul Somcuta Mare si SC CMC SRL Carbunari, incheiat in baza Hotararii Consiliului Local nr. 77/2013
Se aproba ordinea de zi cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,TARA CHIOARULUI".
Domnul secretar Toma Alin, prezinta proiectul de hotarare cu privire la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Tara Chioarului". Cu privire la acest aspect, domnul secretar mentioneaza ca hotararea anterioara adoptata va fi revocata prin prezenta intrucat, la depunerea documentatiei la Judecatoria Baia Mare, aceasta a fost respinsa deoarece potrivit prevederilor Ordonantei nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, numarul minim de asociati trebuie sa fie de cel putin 3, desi potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, doua unitati administrativ teritoriale se pot asocia in vederea constituirii unei Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara.
Domnul Consilier Talos Corneliu intervine si intreaba de ce aceasta Asociatie are sediul in localitatea Remetea Chioarului.
Domnul secretar sustine ca in cazul in care se vor depune solicitari de accesare de fonduri, faptul ca prezenta Asociatie are sediul intr-o zona rurala va fi punctata suplimentar fata de alte asocieri similare.
Se aproba cu 14 voturi pentru, 1 abtinere Talos Corneliu.

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local in cadrul Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatea de invatamant prescolar Gradinita cu Program Prelungit, nr. Somcuta Mare.
Domnul secretar sustine ca in urma adresei din partea Gradinitei cu Program Prelungit Somcuta Mare nr. 1 s-a initiat acest proiect de hotarare cu privile la desemnarea unui reprezenant al Consiliului Local in cadrul Comisiei pentru asigurarea calitatii in unitatea de invatamant prescolar Gradinita cu Program Prelungit Somcuta Mare.
De asemenea, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, reprezentantul Consiliului Local nu poate sa fie acelasi cu cel desemnat ca reprezentant in cadrul Consiliului de administratie. Asadar domnii consilieri Cotet Gheorghe si Vancea Dorin nu mai pot fi desemnati in cadrul acestei comisii.
Domnul Pasca Dorin il propune ca reprezentant pe domnul Lipovan Claudiu.
Se voteaza propunerea cu 7 voturi pentru si 8 abtineri.
Domnul Buda Gheorghe il propune ca reprezentant pe domnul Cioltea Dragomir.
Se voteaza propunerea cu 7 voturi pentru si 8 abtineri.
Domnul Buda Gheorghe il propune ca reprezentant pe domnul Toma Alin.
Se voteaza propunerea cu 12 voturi pentru si 3 abtineri Alb Vasile Dorinel, Lipovan Claudiu si Pasca Dorin.
Proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local ce vor fi prestate in anul 2014 de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind asigurarea venitului minim garantat.
Domnul secretar sustine ca, potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind asigurarea venitului minim garantat, la inceputul fiecarui an trebuie aprobat un plan cu activitati ce urmeaza a fi realizate cu beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel propune ca printre activitatile din acest plan sa fie cuprinse si activitatile de deszapezire.
Domnul consilier Maries Emil Gavril propune ca aceste persoane sa desfasoare activitatile prevazute in acest plan pentru ca pana in acest moment nu se prea evidentiaza aceasta activitate.
Se aproba cu 15 voturi pentru.
Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 11856/2010 incheait intre Orasul Somcuta Mare si domnul Lupse Ioan, pentru imobilul cladire si teren aferent, situate in localitatea Somcuta Mare, str. Republicii, nr. 77,
Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare motivand necesitatea si oportunitatea adoptarii acestei hotarari.
Domnul Talos Cormeliu propune ca acest contract sa fie prelungit pentru inca o perioada de 5 ani.
Se voteaza cu 12 voturi pentru, 3 abtineri Alb Vasile Dorinel, Lipovan Claudiu si Pasca Dorin.

Proiect de hotarare privind incetarea aplicarii Hotararii Consiliului Local nr. 27/2013 privind aprobarea demersurilor necesare in vederea scoaterii la inchiriere a unui teren situate in localitatea Finteusu Mare, In spatele fostei Gradinite, imobil apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare.
Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare motivand necesitatea adoptarii acestei hotarari, intrucat terenul care a fost inchiriat initial face parte din domeniul public al Orasului Somcuta Mare si a fost dat in administrare Liceului theoretic Ioan Buteanu Somcuta Mare, strutura Gradinita Finteusu Mare. Pentru terenurile si imobilele care au apartinut structuritlo de invatamant, in situatia in care se doreste utilizarea acestora este necesar un aviz din partea Ministerului Invatamantului pentru schimbarea destinatiei acestuia.
De asemenea cu privire la terenul ce a fost inchiriat exista o solicitare la legea fondului funciar facuta de domnul Dragos Valer care a fost proprietarul acestuia inainte de cooperativizare.
In CF nr. 193 Finteusu Mare apare mentiunea la pozitia 10 din Foaia de proprietate ,,CAP Somcuta Mare proprietar asupra unei cote de 1475/11104 parte din imobilul nr. top. 107 cu titlu de drept cooperativizare sub nr. 177/1975.
Pentru evitarea unei situatii litigioase se impune luarea masurii de incetare a aplicarii acestei hotarari si de asemenea cu privire la modalitatea de gestionare a contractului de inchiriere exista o serie de plangeri din partea vecinilor cu privire la chirias.
Domnul viceprimar sustine necesitatea finalizarii lucrarilor cadastrale cu privire la acest imobil, respectiv inscrierea in cartea funciara a acestui teren si a constructiei existente. In prezent cladirea in care a functionat Gradinita a fost preluata pe baza de protocol de catre Orasul Somcuta Mare pentru desfasurarea de activitati culturale.
Domnul Alb Vasile sustine ca in cazul in care se initiaza un proces cu privire la acest imobil, daca se noteaza un proces in cartea funciara nu mai poate fi efectuat nici un demners in vederea intabularii constructiei si terenului, toate acestea fiind blocate.
Se voteaza cu 10 voturi pentru, 3 abtineri Cotet Gheorghe si Alb Vasile Dorinel, Cioltea Dragomir si 2 voturi impotriva, Lipovan Claudiu si Pasca Dorin.
Proiect de hotarare privind aprobarea completarii protocolului incheiat intre Orasul Somcuta Mare si SC CMC SRL Carbunari, incheiat in baza Hotararii Consiliului Local nr. 77/2013.
Domnul secretar sustine proiectul de hotarare mentionand care sunt elementele cu care se propune a fi completat protocolul incheiat intre Orasul Somcuta Mare si SC CMC SRL Carbunari pentru aprobarea utilizarii drumurilor publice de pe raza Orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 15 voturi pentru.
Proiect de hotarare privind suspendarea aplicarii Hotararii Consiliului Local nr. 34/2013 privind alocarea unei cantitati de carburant Politiei Orasului Somcuta Mare si Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures,
Domnul viceprimnar sustine amanarea acestui punct de pe ordinea de zi intrucat exista speranta incheirii unui nou protocol cu IPJ Maramures. De asemenea, sustine domnul viceprimar sumele virate de IPJ Maramures au fost de mare ajutor pentru orasul Somcuta Mare.
Se aproba amanarea cu 13 voturi pentru si 2 abtineri Lipovan Claudiu si Pasca Dorin.
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare, aferent anului 2014.
Domnul viceprimar Buda Gheorghe sustine proiectul de hotarare.
Se voteaza cu 12 voturi pentru si 3 impotriva Alb Vasile Dorinel, Lipovan Claudiu si Pasca Dorin.

PRESEDINTE DE SEDINTA
BALMOS TEODOR

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.