Proces verbal 30.12.2013

Incheiat astazi 30.12.2013 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.

La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul viceprimar Buda Gheorghe, domnul secretar Toma Alin Florin, 14 consilieri locali, lipseste domnul consilier Longin Gheorghe.
Domnul secretar prezinta procesul verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 14 voturi pentru.
Presedinte de sedinta este domnul consilier local Alb Vasile Dorinel.
Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Proiect de hotarare privind preluarea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei in domeniul public al Orasului Somcuta Mare si administrarea Consiliului Local Somcuta Mare,
2. Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2014.
Domnul primar propune completarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte de hotarare:
1. Proiect de hotarare privind reglementarea situatiei juridice a imobilului Clubul Elevilor din Orasul Somcuta Mare.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii in anul 2014 a zilelor de concediu neefectuate, aferente anului 2013, de catre domnul Talpos Florin Vasile, Primar al Orasului Somcuta Mare si domnul Buda Gheorghe Ioan, viceprimar al Orasului Somcuta Mare.
Se aproba ordinea de zi cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind preluarea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei in domeniul public al Orasului Somcuta Mare si administrarea Consiliului Local Somcuta Mare.
Domnul primar prezinta proiectul de hotarare sustinand necesitatea adoptarii acestuia, ca urmare a publicarii HG nr. 875/2013 prin care s-a aprobat trecerea imobilelor in care a functionat Judecatoria Somcuta Mare din domeniul public al statului in domeniul public al Orasului somcuta mare. De asemenea, inainte de promovarea prezentului proiect de hotarare s-a efectuat plata sumei de 118.331,22 lei si a fost incheiat protocolul de predare primire a a imobilelor.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2014.
Domnul viceprimar sustine proiectul de hotarare cu privire la propunerea de impozite si taxe locale aferente anului 2014.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel propune sa se gaseasca o solutie juridica prin care sa se poata egaliza nivelul impozitelor pentru localitatile apartinatoare orasului Somcuta Mare intrucat nu este corect ca locuitorii din Finteusu Mare si Hovrila sa aiba un alt nivel de impozitare.
Domnul secretar sustine ca zonarea localitatilor s-a facut in functie de tipul de apartenenta a localitatii la Orasul Somcuta Mare, astfel unele dintre localitati au statut de cartier al orasului iar altele de sat apartinator. Aceasta clasificare a fost stabilita prin Legea nr. 83/2004 pentru declararea ca orase a unor comune.
Domnul Talos Corneliu propune ca pentru cei care si-au reabilitat imobilele si solicita scutirea sau reducerea impozitului aferent acestor imobile sa se acorde doar o reducere de 50% pentru o perioada maxima de 7 ani asa cum este prevazut si in cadrul proiectului de hotarare.
Domnul Avram Marius, sef Birou Venituri, propune consiliului local ca toate sumele mai mici de 30 lei sa fie anulate, intrucat contravaloarea corespondentei cu cei care mai au de platit sume pana la 30 lei este aproape egala cu suma pe care trebuie sa o achite.
Doamna Bot Tatiana, sef Serviciu Economic sustine ca prin adoptarea acestei masuri de anulare a sumelor mai mici de 30 de lei creste gradul de incasare a veniturilor la bugetul local, fapt ce are efect si asupra anumitor coeficienti ce stau la baza calcularii anumitor sume ce sunt alocate de Consiliul Judetean Maramures.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind reglementarea situatiei juridice a imobilului Clubul Elevilor din Orasul Somcuta Mare.
Domnul secretar Alin Toma sustine proiectul de hotarare, sustinand ca in urma controlului efectuat de auditoria externi ai Curtii de Conturi Maramures s-a constatat ca imobilul in care functioneaza Clubul Elevilor Somcuta Mare este inregistrat in patrimoniul Orasului Somcuta Mare, domeniul public, desi acesta potrivit reglementarilor art. 112 alin. 4 din Legea nr. 1/2011 a Educatiei nationale, cu modificari si completari ulterioare, se prevede in mod expres ca acestea apartin domeniului public al statului si sunt administrate de Ministerul Eductatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, prin inspectoratele scolare judetene si prin consiliile de adminsitratie ale acestor unitati.
La reglementarea acestei situatii Consiliul local trebuie sa aiba in vedere faptul ca in acelas imobil functioneaza si Gradinita de copii, iar protrivit Legii nr. 1/2011 a Eductatiei nationale, prevede ca spatiile in care isi desfasoara activitatea gradinitele, scolile .... apartin domeniului public al unitatii administrativ teritoriale, situatie in care trebuie stabilit care va fi solutia ce urmeaza a fi adoptata cu privire la acest imobil.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii in anul 2014 a zilelor de concediu neefectuate, aferente anului 2013, de catre domnul Talpos Florin Vasile, Primar al Orasului Somcuta Mare si domnul Buda Gheorghe Ioan, viceprimar al Orasului Somcuta Mare.
Domnul secretar Alin Toma prezinta proiectul de hotarare, sustinand ca in cazul in care din motive exceptionale primarul sau viceprimarul nu si-au efectuat zilele de concediu in anul in curs, acestia le vor putea efectua in anul urmator doar cu aprobarea consiliului local.
Se aproba cu 13 voturi pentru, 1 abtinere Buda Gheorghe.

PRESEDINTE DE SEDINTA
ALB VASILE DORINEL

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.