Proces verbal 23.12.2013

Incheiat astazi 23.12.2013 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.

La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul viceprimar Buda Gheorghe, domnul secretar Toma Alin Florin, 12 consilieri locali, lipseste domnul consilier Balmos Teodor, Cioltea Dragomir si domnul Maries Emil Gavril.
Domnul secretar prezinta procesul verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 12 voturi pentru.
Presedinte de sedinta este domnul viceprimar, consilier local Buda Gheorghe Gheorghe.
Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.

Domnul viceprimar prezinta proiectul de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local in conformitate cu referatul de specialitate inaintat de Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare.
Se voteaza cu 12 voturi pentru.

Diverse.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel sustine ca este necesar sa se ia masuri cu privire la curatarea/igienizarea spatiilor in care se desfasoara activitatile scolare, propunand efectuarea unor controale neanuntate in incinta scolilor de pe raza Orasului Somcuta Mare cu localitatile componente si apartinatoare.
De asemenea domnul Pasca Dorin sustine ca este necesar sa se ia masuri de strangere a deseurilor menajere de la podul pe la care se face accesul la piata agroalimentara din localitatea Somcuta Mare.

PRESEDINTE DE SEDINTA
BUDA GHEORGHE

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.