Proces verbal 10.12.2013

Incheiat astazi 10.12.2013 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.

La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul viceprimar Buda Gheorghe, domnul secretar Toma Alin Florin, 13 consilieri locali, lipseste domnul consilier Alb Vasile Dorinel, Talpos Cristian Ioan.
Domnul secretar prezinta procesul verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 13 voturi pentru.
Presedinte de sedinta este domnul viceprimar, consilier local Buda Gheorghe Gheorghe.
Domnul primar propune completarea ordinii de zi transmise cu un nou proiect de hotarare, respectiv aprobarea Retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Orasului Somcuta Mare.
Se aproba ordinea de zi cu completarea acesteia, cu 13 voturi.
Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Talpos Cristian, reprezentant al Partidului Social Democrat, ca urmare a demisiei acestuia,
2. Proiect de hotarare privind privind validarea mandatului domnului Talos Corneliu, consilier local din partea Partidului Social Democrat,
3. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Statului de functii al Primariei Orasului Somcuta Mare,
4. Proiect de hotarare privind aprobarea obiectiunilor si cererii de completare a expertizei in constructii efectuate in Dosar nr. 5356/100/2012 alTribunalului Maramures.
5. Proiect de hotarare privind Reteaua scolara a unitatilor de invatamant de stat de pe raza Orasului Somcuta Mare, pentru anul scolar 2014-2015.

Diverse – Raportul Camerei de Conturi Maramures.

Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Talpos Cristian, reprezentant al Partidului Social Democrat, ca urmare a demisiei acestuia.
Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare si referatul constatator cu privire la incetarea mandatului de consilier local al domnului Talpos Cristian Ioan, reprezentant al Partidului Social Democrat.
Se voteaza cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind privind validarea mandatului domnului Talos Corneliu, consilier local din partea Partidului Social Democrat,
Comisia de validare analizeaza conditiile de validare a mandatului domnului Talos Corneliu si constata ca sunt indeplinite conditiile de validare.
Domnul secretar sustine ca sunt indeplinite conditiile de aprobare a mandatului domnului Talos Corneliu.
Se aproba cu 13 voturi pentru.
Domnul Talos Corneliu depune juramantul solemn in fata Consiliului Local.

Proiect de hotararea privind modificarea componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare.
Avand in vedere faptul ca domnul Talpos Cristian Ioan a demisionat si printr-o hotarare anterioara a fost validat mandatul domnului Talos Corneliu, domnul viceprimar propune ca in cadrul comisiilor de specialitate din care facea parte domnul Talpos Cristian sa fie nominalizat domnul Talos Corneliu.
Se aproba cu 13 voturi pentru, 1abtinere Talos Corneliu.

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Statului de functii al Primariei Orasului Somcuta Mare.
Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare privind transformarea functiei publice de executie vacante ca urmare a transferului doamnei Dorca Claudia la Directia Judeteana de Evidenta Persoanei Maramures, din cadrul SPCLEP Somcuta Mare din consilier grad asistent in consilier debutant.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea obiectiunilor si cererii de completare a expertizei in constructii efectuate in Dosar nr. 5356/100/2012 al Tribunalului Maramures.
Domnul secretar sustine proiectul de hotarare, comunicand ca in anexa proiectului de hotarare sunt obiectiunile formulate de avocat la contraxepertiza solicitata de Consiliul Local Somcuta Mare printr-o hotarare anterioara.
Pana in prezent SC 5INCI M SRL Somcuta Mare nu face dovada ca a edificat constructia, neprezentand documente doveditoare in acest sens. Din continutul contraexpertizei rezulta doar ca exista o constructie si nicidecum cine a realizat-o.
De asemenea la art. 2 al proiectului de hotarare s-a trecut si optiunea cu privire la desfiintarea constructiei edificate de constructorul de rea credinta cu aducerea la starea initiala a terenului pe cheltuiala constructorului.
Domnul presedinte de sedinta supune aprobarii proiectul de hotarare in forma prezentata, care se aproba cu 12 voturi pentru, 2 abtineri Lipovan Claudiu si Pasca Dorinel.

Proiect de hotarare privind Reteaua scolara a unitatilor de invatamant de stat de pe raza Orasului somcuta Mare, pentru anul scolar 2014-2015.
Domnul viceprimar prezinta proiectul de hotarare.
In urma reorganizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Orasului Somcuta Mare, toate unitatile scolare vor fi in subordinea Liceului Teoretic ,,Ioan Buteanu" Somcuta Mare, incepand cu anul scolar 2014-2015.
Se aproba cu 14 voturi pentru.
Diverse – Discutii referitoare la raportul Camerei de Conturi Maramures.
Domnul consilier Cotet Gheorghe intreaba daca s-a rezolvat problema Clubului elevilor care apare si in patrimoniul Orasului Somcuta Mare si in patrimoniul Inspectoratului Scolar Judetean Maramures.
Domnul secretar raspunde ca in vederea solutionarii acestei probleme exista o corespondenta cu ISJ Maramures pentru stabilirea conditiilor in care Gradinita nr. 2 Somcuta Mare va mai putea functiona in cadrul acelui spatiu.

PRESEDINTE DE SEDINTA
BUDA GHEORGHE

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.