Proces verbal 28.11.2013

Incheiat astazi 28.11.2013 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.

La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul viceprimar Buda Gheorghe, domnul secretar Toma Alin Florin, 15 consilieri locali.
Doamna Tamas Ana, medic de familie din Orasul Somcuta Mare.
Domnul secretar prezinta procesul verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 15 voturi pentru.
Presedinte de sedinta este domnul viceprimar, consilier local Vancea Dorin Gheorghe.
Domnul presedinte de sedinta propune, intrucat doamna Tamas Ana, este prezenta sa fie ascultata solicitarea acesteia.
Domnul secretar Alin Toma citeste solicitarea adresata Consiliului Local cu privire la inchirierea/concesionarea unui spatiu ce face parte din patrimoniul Centrului de Sanatate Somcuta Mare. Domnul secretar comunica Consiliului local faptul ca exista si alte solicitari de inchiriere a spatiilor din acea locatie, o alta cerere fiind cea a domnului Zubac Horatiu de la Baia Mare, in vederea deschiderii unui cabinet de obstetrica-ginecologie.
Domnul secretar sustine ca pentru acordarea unor spatii in vederea inchirierii sau concesionarii pentru desfasurarea de alte activitati, fie ele chiar si medicale, trebuie luata intr-un final decizia de desfiintare a Centrului de Sanatate, unitate sanitara cu paturi si cu personalitate juridica, intrucat doar in acest mod pot fi folosite aceste spatii.
Este adevarat ca aceasta decizie a mai fost luata cu cateva luni in urma si s-a revenit asupra acesteia ca urmare a unei adrese a DSP Maramures, insa in prezent situatia juridica a bunurilor imobile trebuie reglementata. In ceea ce priveste partea de obiecte ce tin de activitatea sanitara acestea vor fi redistribuite altor unitati medicale.
De asemenea, in urma unor discutii purtate in legatura cu autorizarea Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Somcuta Mare s-a pus problema utilizarii unei anumite parti din spatiile respective pentru dezvoltarea acesteia in sensul majorarii numarului de paturi.
Toate aceste decizii pot fi luate numai dupa ce se finalizaeaza procedura de desfiintare a persoanei juridice Centrul de Sanatate Somcuta Mare, prin Hotarare de Guvern.
Domnul viceprimar sustine ca din discutile purtate si cu DSP Maramures, in viitor finantare pentru Centrul de Sanatate Somcuta Mare nu se va mai aloca, singura finantare pe act medical poate fi facuta este cea realizata prin intermediul Spitalului Judetean Maramures.
Domnul secretar comunica faptul ca intrucat in prezent nu se desfasoara o activitate medicala in acea locatie prin intermediul persoanelor juridice autorizate, nu se justifica alocarea de fonduri sau accesarea de alte proiecte cu specific medical.
Domnul viceprimar sustine introducerea pe ordinea de zi a unui proiect de hotarare cu privire la desfiintarea Centrului de Sanatate – Somcuta Mare.
Domnul consilier local Alb Vasile Dorinel sustine ca trebuie gasita o solutie pentru a ajuta persoanele care doresc sa desfasoare activitate medicala pentru ca spatiile respective prin nefolosire se deterioreaza.
Se aproba ordinea de zi cu completarea acesteia,cu 15 voturi.
Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 47/2013 privind atribuirea in regim de comodat a unui spatiu apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare, Asociatiei Migrant Somcuta Mare, asociatie fara scop lucrativ,
2. Proiect de hotarare privind modificarea Actului constitutiv si a Statutului ,,Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestiunea Integrata a Deseurilor Menajere in judetul Maramures,
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Master Planului pentru apa si apa uzata pentru judetul Maramures, noiembrie 2013 si a listei de investitii prioritare pentru POS Mediu ,, Axa Prioritara 1 – Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, perioada de programare 2014-2020,
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor unice, perioada 2014-2016 in aria de operare a SC VITAL SA,
5. Proiect de hotarare privind incetarea aplicarii Hotararii Consiliului Local nr. 74/2013 privind aprobarea incheierii unui contract de comodat intre Orasul Somcuta Mare si SC VITAL SA Baia Mare, in vederea infiintarii Agentiei Somcuta Mare a SC VITAL SA – Baia Mare,
6. Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la inchiriere a unui spatiu situat in localitatea Somcuta Mare, apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare,
7. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 87/2013 privind acordarea de inlesniri la plata a majorarilor de intarziere datorate bugetului local al Orasului Somcuta Mare de catre persoanele fizice si juridice,
8. Proiect de hotarare privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Tara Chioarului".
9. Proiect de hotarare privind aprobarea desfiintarii Centrului de Sanatate Somcuta Mare, unitate sanitara cu paturi, cu personalitate juridical,
10. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.

Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 47/2013 privind atribuirea in regim de comodat a unui spatiu apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare, Asociatiei Migrant Somcuta Mare, asociatie fara scop lucrative.
Domnul secretar prezinta motivele revocarii Hotararii Consiliului Local nr. 47/2013, ca urmare a modificarii Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, prin Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil.
Se voteaza cu 15 voturi pentru.
Proiect de hotarare privind modificarea Actului constitutiv si a Statutului ,,Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestiunea Integrata a Deseurilor Menajere in judetul Maramures.
Domnul secretar sustine proiectul de hotarare.
Se voteaza cu 15 voturi pentru.
Proiect de hotarare privind aprobarea Master Planului pentru apa si apa uzata pentru judetul Maramures, noiembrie 2013 si a listei de investitii prioritare pentru POS Mediu ,,Axa Prioritara 1 – Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, perioada de programare 2014-2020.
Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel intervine si sustine ca localitatile Buciumi si Finteusu Mare au ramas pe proiectul de alimentare cu apa desi au fost realizate investitii iar sumele respective ar fi utile la realizarea de investitii in alte localitati.
Se aproba cu 15 voturi pentru.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor unice, perioada 2014-2016 in aria de operare a SC VITAL SA.
Domnul secretar sustine ca prin aceasta hotarare se reconfirma tarifele practicate de SC VITAL SA Baia Mare, ele fiind aprobate de Consiliul Local Somcuta Mare in momentul in care s-a aprobat in anul 2010 delegarea gestiunii serviciului si s-a semnat contractul de delegare.
Se voteaza cu 12 voturi pentru, 3 abtineri Alb Vasile Dorinel, Lipovan Claudiu, Pasca Dorinel.
Proiect de hotarare privind incetarea aplicarii Hotararii Consiliului Local nr. 74/2013 privind aprobarea incheierii unui contract de comodat intre Orasul Somcuta Mare si SC VITAL SA Baia Mare, in vederea infiintarii Agentiei Somcuta Mare a SC VITAL SA – Baia Mare.
Domnul secretar sustine proiectul de hotarare.
Se aproba cu 15 voturi pentru.
Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la inchiriere a unui spatiu situat in localitatea Somcuta Mare, apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare.
Se aproba scoaterea la inchiriere a spatiului in suprafata de 10,5 mp existent la demisolul Primariei Orasului Somcuta Mare cu respectarea destinatiei de utilitate publica a acestuia.
Se voteaza cu 15 voturi pentru.
Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 87/2013 privind acordarea de inlesniri la plata a majorarilor de intarziere datorate bugetului local al Orasului Somcuta Mare de catre persoanele fizice si juridice.
Domnul secretar sustine proiectul de hotarare.
Se aproba cu 15 voturi pentru.
Proiect de hotarare privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Tara Chioarului".
Domnul primar sustine proiectul de hotarare cu privire la constituirea ADI ,,Tara Chioarului" care a fost initiat pentru a putea accesa unele fonduri europene ce se poate face doar prin intermediul genului acesta de persoane juridice.
Se aproba cu 15 voturi pentru.
Proiect de hotarare privind aprobarea desfiintarii Centrului de Sanatate Somcuta Mare, unitate sanitara cu paturi, cu personalitate juridical.
Se aproba cu 12 voturi pentru, 3 abtineri Alb Vasile Dorinel, Lipovan Claudiu si Pasca Dorin.
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
Domnul viceprimar sustine proiectul de hotarare pe baza referatului prezentat de Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare.
Se voteaza cu 12 voturi pentru, 3 abtineri Alb Vasile Dorinel, Lipovan Claudiu si Pasca Dorinel.

DIVERSE
Domnul primar comunica Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare faptul ca prin Hotararea de Guvern 875/2013 s-a aprobat transferul cladirii in care a functionat Judecatoria Somcuta Mare catre Orasul Somcuta Mare si administrarea Consiliului Local urmand ca aceasta sa fie preluata pe baza unui protocol de predare-preluare.
De asemenea domnul primar comunica membrilor consiliului local cate un exemplar al raportului Camerei de Conturi Maramures, intocmit ca urmare a controlului efectuat la Primaria Somcuta Mare in perioada 02.09.2013/25.10.2013, invitandu-I pe domnii la discutii cu privire la continutul acestuia.
Domnul secretar comunica consiliului local solicitarea domnului Negrean Iosif cu privire la alocarea unei sume ca sprijin financiar ca urmare a faptul ca in anul 2010 a avut un incendiu la anexa gospodareasca.
Consiliul local nu identifica fondurile din care sa se realizeze alocarea unei sume ca si sprijin financiar.

PRESEDINTE DE SEDINTA
VANCEA DORIN GHEORGHE

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.