Proces verbal 13.11.2013

Incheiat astazi 13.11.2013 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.

La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul viceprimar Buda Gheorghe, domnul secretar Toma Alin Florin, 13 consilieri locali lipseste domnul consilier Nechita Vasile Marin si domnul consilier Vancea Dorin Gheorghe.
Domnul secretar prezinta procesul verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 13 voturi pentru.
Presedinte de sedinta este domnul viceprimar, consilier local Buda Gheorghe.
Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
Se aproba ordinea de zi cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
Domnul viceprimar sustine proiectul de hotarare sustinand ca din partea Consiliului Judetean Maramures s-a alocat suma de 95 mii lei, suma ce va fi evidentiata in cadrul acestei rectificari dupa cum urmeaza: 26 mii lei la capitolul Invatamant, 69 mii lei la capitolul Asistenta sociala si suma de 25 mii lei Subventii de la Consiliile judetene pentru ajutorul in situatii de extrema dificultate.
Se aproba cu 13 voturi pentru.

PRESEDINTE DE SEDINTA
BUDA GHEORGHE

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.