Proces verbal 04.11.2013

Incheiat astazi 04.11.2013 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.

La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul viceprimar Buda Gheorghe, domnul secretar Toma Alin Florin, doamna Bot Tatiana sef Serviciu Economic din cadrul Primariei Somcuta Mare, 15 consilieri locali
Domnul secretar prezinta procesul verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 15 voturi pentru.
La sedinta este prezent domnul Dragos Valer, cetatean din localitatea Finteusu Mare, care solicita informatii legate de terenul situat in localitatea Finteusu Mare in spatele Gradinitei din localitate. Solicita aceste informatii intrucat, terenul respectiv a apartinut familiei sale insa la analiza cererii depuse, Comisia locala de fond funciar nu i-a reconstitut dreptului de proprietate asupra acestuia. De asemenea, domnul Dragos valer sustine ca acel teren a fost inchiriat domnului Ardelean Alin in mod ilegal.
Domnul secretar sustine ca la data in care s-a hotarat inchirierea terenului situat in spatele Gradinitei din localitatea Finteusu Mare s-a verificat situatia acestuia si s-a constatat ca acest teren nu a fost retrocedat sau nu s-a reconstituit un drept de proprietate in favoarea cuiva. In aceast situatie, Consiliul Local al Orasului Somcuta Mare a hotarat scoaterea la inchiriere a acestuia in conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001.
In ceea ce priveste modalitatea de solutionare a cererii depuse in vederea reconstituirii dreptului de proprietate cererea aceasta poate fi reanalizata iar in situatia in care partile sunt nemultumite exista si alte prevederi legale care sunt incidente in aceasta situatie.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel intervine si propune ca in momentul in care exista si alte cereri de inchiriere a terenului sau in situatia in care se pune in discutie stabilirea unei modalitati de administrare a acestora, biroul de specialitate din cadrul Primariei sa verifice situatia terenului si ulterior sa se analizeze in consiliu propunerea de administrare.
Presedinte de sedinta este domnul viceprimar, consilier local Buda Gheorghe.
Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ,,Reabilitare Camin Cultural din localitatea Valenii Somcutei, Oras Somcuta Mare.''
3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului multianual, pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Reabilitare Camin Cultural din localitatea Valenii Somcutei, Oras Somcuta Mare.''
Se aproba ordinea de zi cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
Domnul viceprimar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca din partea Consiliului Judetean Maramures s-a alocat suma de 45 mii lei, suma ce va fi evidentiata in cadrul acestei rectificari.
Se aproba cu 15 voturi pentru
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ,,Reabilitare Camin Cultural din localitatea Valenii Somcutei, Oras Somcuta Mare.''
Domnul viceprimar sustine ca proiectul tehnic pus in discutie anterior a fost refacut, intrucat valorile lucrarilor de reabilitare stabilite in proiectul anterior au fost supraestimate si nerealiste, motiv pentru care s-a luat decizia de a se reface expertiza si proiectul tehnic pentru acest obiectiv. Totodata valoarea estimata a investitiei este de 425.351,95 lei fara TVA
Se voteaza cu 11 voturi pentru, 3 voturi impotriva Alb Vasile Dorinel , Lipovan Claudiusi Pasca Dorin, Abtineri 1 vot Titan Augustin.

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului multianual, pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Reabilitare Camin Cultural din localitatea Valenii Somcutei, Oras Somcuta Mare.''
Se voteaza cu 11 voturi pentru, 3 voturi impotriva Alb Vasile Dorinel, Lipovan Claudiu si Pasca Dorin, Abtineri 1 vot Titan Augustin.
DIVERSE
Domnul consilier Vancea Dorin sustine necesitatea luarii masurilor in vederea reconditionarii cosurilor de gunoi instalate pe stalpi care in prezent sunt deteriorate sau in unele cazuri lipsesc.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel sustine necesitatea analizarii situatiei economico-financiare a Serviciului de Salubrizare, situatie ce ar trebui prezentata si Consiliului Local.
Domnul secretar comunica domnilor consilieri un punct de vedere exprimat de Agentia Nationala de Integritate cu privire la conflictul de interese al consilierilor locali care sunt desemnati in cadrul consiliilor de administratie sau adunarilor generale ale unitatilor subordonate sau unitatilor finantate de consiliile locale; astfel, in situatia in care se iau decizii financiare in care sunt implicate unitatile anterior amintite, consilierii in cazuza sunt obligati sa se abtina, in caz contrar hotararea adoptata cu nerespectarea prevederilor legale este nula de drept.

PRESEDINTE DE SEDINTA
BUDA GHEORGHE

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.