Proces verbal 10.10.2013

Incheiat astazi 10.10.2013 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.

La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul viceprimar Buda Gheorghe, domnul secretar Toma Alin Florin, doamna Bot Tatiana sef Serviciu Economic din cadrul Primariei Somcuta Mare, 14 consilieri locali, absenti fiind domnul Balmos Teodor.
Domnul secretar prezinta procesul verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 14 voturi pentru.
La sedinta este prezent domnul Boldijar Gherman care sustine ca in cartierul de rromi al localitatii Somcuta Mare s-a produs o discriminare intrucat pentru persoanele care solicita racordarea la reteaua de alimentare cu apa a localitatii s-a stabilit o taxa de 800 de lei fata de cea stabilita pentru locuitorii din localitatea Buciumi unde se percepe o taxa de 50 lei. Domnul Boldijar Gherman sustine ca prin proiectul prin care s-a realizat reteaua de alimentare cu apa a cartierului era specificat in mod clar ca racordarea se va face in mod gratuit.
O a doua problema pusa in discutie este cea legata de functionarea statiei de asfalt care nu functioneaza cu respectarea conditiilor de mediu, aceasta functioneaza in mod neecologic, apreciaza domnul Boldijar Gherman iar pe de alta parte rromii nu au niciun beneficiu din functionarea acesteia aceastai find refuzati. Masinile cu gabarit depasit provoaca distrugeri caselor din apropierea drumului.
In ceea ce priveste indemnizatiile persoanelor cu handicap va rugam sa luati toate masurile pentru gasirea fondurilor necesare platii drepturilor acestora intrucat situatia acestora este mai mult decat grea. Daca pentru functionarii primariei si membrii consiliului local se identifica fondurile necesare in vederea platii salariului, la fel trebuie facut si pentru persoanele care sunt intr-o situatie mai putin privilegiata.
Domnul viceprimar sustine ca din informatiile pe care le detine, pana in data de 25 octombrie se vor aloca fondurile necesare in vederea platii indemnizatiilor persoanelor cu handicap intrucat fondurile necesare platii acestora sunt alocate de la bugetul de stat si nu de la bugetul local.

Presedinte de sedinta este domnul viceprimar, consilier local Nechita Marin Vasile.
Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui protocol intre Orasul Somcuta Mare si Asociatia Nord pentru Cooperare si Integrare, cu sediul in localitatea Somcuta Mare, str. Republicii, nr. 19A,
2. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere la impozit, pe care le datoreaza domnul Dan Cristian Daniel, domiciliat in localitatea Somcuta Mare, str. Aleea Teilor, nr. 4,
3. Proiect de hotarare privind insusirea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ,,Modernizare drum comunal DC 64 Somcuta Mare'',
4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului multianual pentru realizarea obiectivului de investitie ,,Modernizare DC 64 Somcuta Mare'',
5. Proiect de hotarare privind insusirea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ''Reabilitare Valea Hovrilei'',
6. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului multianual, pentru realizarea obiectivului de investitie ,,Reabilitare Valea Hovrilei'' ,
7. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului multianual, pentru realizarea obiectivului de investitie ,,Canalizare menajera si pluviala aferenta celor doua blocuri de locuinte sociale din Orasul Somcuta Mare'',
8. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
Domnul primar propune suplimentarea punctelor de pe ordinea de zi cu urmatoarele proiecte de hotarare:
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului multianual, pentru realizarea obiectivului de investitie Rigola carosabila cu refacere acostamente si accese proprietati, Orasul Somcuta Mare, DJ 182B, Km 182, Km 24+225 – Km 24+675.
Proiect de hotarare privind atestarea Privind atestarea dreptului de proprietate al Orasului Somcuta Mare asupra terenului inscris in CF nr. 2225 Somcuta Mare nr. top. 139/3/2/1/1, si CF nr. 185 Somcuta Mare nr. top. 140/b/2/3/1 situat in localitatea Somcuta Mare.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui protocol intre Orasul Somcuta Mare si Asociatia Nord pentru Cooperare si Integrare, cu sediul in localitatea Somcuta Mare, str. Republicii, nr. 19A.
Domnul primar sustine necesitatea adoptarii prezentului proiect de hotarare cu privire la incheierea unui protocol intre Orasul Somcuta Mare si Asociatia Nord pentru Cooperare pentru realizarea unor obiective comune.
Se aproba cu 13 voturi pentru, 1 abtinere domnul consilier Alb Vasile Dorinel.

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere la impozit, pe care le datoreaza domnul Dan Cristian Daniel, domiciliat in localitatea Somcuta Mare, str. Aleea Teilor, nr. 4,
Domnul viceprimar sustine ca exista mai multe cereri care ar trebui solutionate prin acordarea de scutiri celor care au penalitatide intarziere.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel sustine ca la Primaria Baia Mare o hotarare de scutire generala a cetatenilor de la plata majorarilor de intarziere este contestata de Camera de Conturi Maramures, motiv pentru care considera ca nu este legala adoptarea unei astfel de hotarari.
De asemenea, sustine domnul consilier Alb Vasile Dorinel ca nu este echitabil fata de cetatenii de buna credinta care isi platesc obligatiile fiscale la termenele stabilite.
Doamna Bot Tatiana intervine si sustine ca adoptarea unei astfel de hotarari nu este oportuna si legala intrucat pana la aceasta ora nu s-a facut o analiza si raportare cu privire la situatia economica financiara si mai mult decat atat proiectul de hotarare nu este insotit de referat de specialitate din partea compartimentului cu atributii in domeniu.
Domnul Toma Alin, secretar al Orasului Somcuta Mare sustine ca din punct de vedere legal hotararea ce se doreste a fi adoptata este nelegala intrucat potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 proiectul de hotarare trebuie insotit de referatul de specialitate al compartimentului de resort, avizul comisiei de specialitate si mai mult decat atat, prin hotarare ce se doreste a fi adoptata sunt incalcate prevederile art. 125 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare care prevede ca se pot acorda scutiri/facilitati la cererea temeinic justificata, insa aceasta facandu-se in mod individual pentru fiecare solicitare.
Se voteaza : 10 voturi pentru, 2 abtineri Pasca Dorinel, Tatan Augustin, 2 voturi impotriva Alb Vasile Dorinel, Lipovan Claudiu.

Proiect de hotarare privind insusirea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ,,Modernizare drum comunal DC 64 Somcuta Mare'',
Domnul viceprimar sustina ca, urmare a rezilierii contractului de executie a lucrarii ,,Modernizare drum comunal DC 64 Somcuta Mare", pentru restul contractului de executat este necesara reactualizarea devizului si a valorii estimate a acestuia pentru a putea reorganiza procedura de atribuire a contractului de executie a lucrarii.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului multianual pentru realizarea obiectivului de investitie ,,Modernizare DC 64 Somcuta Mare'',
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind insusirea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ''Reabilitare Valea Hovrilei''.
Domnul viceprimar sustine ca s-a realizat un proiect de tehnic pentru realizarea acestei investitii. Solutia tehnica adoptata este cea de folosire a unei tubulaturi pentru zona ce se doreste a fi reabilitata.
Se aproba cu 12 voturi pentru, 2 abtineri Alb Vasile Dorinel si Pasca Dorin.

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului multianual, pentru realizarea obiectivului de investitie ,,Reabilitare Valea Hovrilei'' ,
Se aproba cu 12 voturi pentru, 2 abtineri Alb Vasile Dorinel si Pasca Dorin.

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului multianual, pentru realizarea obiectivului de investitie ,,Canalizare menajera si pluviala aferenta celor doua blocuri de locuinte sociale din Orasul Somcuta Mare'',
Domnul viceprimar sustine ca pentru incheierea contractului de executie a lucrarii ,,Canalizare menajera si pluviala aferenta celor doua blocuri de locuinte sociale din Orasul Somcuta Mare" este necesara adoptarea acestei hotarari.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
Doamna Bot Tatiana, sef Serviciu Economic sustine referatul de specialitate ce a stat la baza initierii proiectului de hotarare.
Se voteaza cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului multianual, pentru realizarea obiectivului de investitie Rigola carosabila cu refacere acostamente si accese proprietati, Orasul Somcuta Mare, DJ 182B, Km 182, Km 24+225 – Km 24+675.
Se aproba cu 11 voturi pentru , 3 abtineri Alb Vasile Dorinel, Lipovan Claudiu si Pasca Dorin.

Proiect de hotarare privind atestarea Privind atestarea dreptului de proprietate al Orasului Somcuta Mare asupra terenului inscris in CF nr. 2225 Somcuta Mare nr. top. 139/3/2/1/1, si CF nr. 185 Somcuta Mare nr. top. 140/b/2/3/1 situat in localitatea Somcuta Mare.
Domnul secretar sustine necesitatea adoptarii acestui proiect de hotarare.
Se aproba cu 13 voturi pentru, 1 vot impotriva Alb Vasile Dorinel.

DIVERSE
Domnul viceprimar sustine ca in ceea ce priveste majorarea pretului la apa este necesara adoptarea unei hotarari a consiliului local cu privire la majorarile ce urmeaza sa aiba loc de fiecare data in sedintele ADI Maramures.

Domnul consilier Vancea Dorinel sustine ca pentru eficientizarea activitatilor prestate de utilajele Primariei Orasului Somcuta Mare trebuie facut un grafic de lucrari ce urmeaza a fi realizate.
Domnul consilier Cotet Gheorghe sustine ca este necesara achizitionarea de becuri pentru iluminatul stradal.

PRESEDINTE DE SEDINTA
NECHITA MARIN VASILE

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.