Proces verbal 09.09.2013

Incheiat astazi 09.09.2013 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.

La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul viceprimar Buda Gheorghe, domnul secretar Toma Alin Florin, doamna Bot Tatiana sef Serviciu Economic din cadrul Primariei Somcuta Mare, 12 consilieri locali, absenti fiind domnii Cioltea Dragomir, Lipovan Claudiu si Pasca Dorin Ioan.
Domnul secretar prezinta procesul verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 12 voturi pentru.
Presedinte de sedinta este domnul viceprimar, consilier local Buda Gheorghe.
Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Proiect de hotarare privind modificarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,
2. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 77/2013 privind aprobarea scutirii de la plata chiriei aferente lunii iulie 2013 a chiriasilor apartamentelor ANL, situate in localitatea Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7C,
3. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, care vor face parte din Consiliul de administratie al Liceului Teoretic ''Ioan Buteanu'' Somcuta Mare
4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 12 voturi.

Proiect de hotarare privind modificarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.
Domnul presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, mentionand ca in urma demisiei domnilor consilieri Nechita Ioan si Nechita Ionuc reprezentanti ai PNL locurile din cadrul comisiilor de specialitate au ramas vacante situatie in care trebuie nominalizati in locul acestora domnii Muresan Emilian si Titan Augustin.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel sustien ca acest proiect de hotarare trebuia adoptat in sedinta in care au fost validate mandatele acestor consilieri.
Se aproba cu 12 voturi.

Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 77/2013 privind aprobarea scutirii de la plata chiriei aferente lunii iulie 2013 a chiriasilor apartamentelor ANL, situate in localitatea Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7C.
Domnul viceprimar Buda Gheorghe prezinta proiectul de hotarare mentionand ca acesta a fost promovat ca urmare a adresei observatorii inaintata de Institutia Prefectului Maramures, ca urmare a exercitarii controlului de legalitate a HCL nr. 77/2013.
Se voteaza cu 12 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, care vor face parte din Consiliul de administratie al Liceului Teoretic ''Ioan Buteanu'' Somcuta Mare.
Domnul viceprimar sustine ca in urma adresei Liceului Teoretic ''Ioan Buteanu'' Somcuta Mare, in conformitate cu prevederile art. 96 alin. 1 lit. c din Legea nr. 1/2011 privind educatia nationala, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul local isi desemneaza 3 membri ca reprezentanti in cadrul Consiliului de administratie al Liceului Teoretic ''Ioan Buteanu''.
Sunt propuse urmatoarele persoane:
Longin Gheorghe - consilier PSD,
Titan Augustin - consilier PNL,
Vancea Dorin Gheorghe - consilier PC.
Se voteaza 12 voturi pentru.
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
Doamna Bot Tatiana sustine proiectul de hotarare cu privire la rectificarea sumelor din cadrul bugetului local al Orasului Somcuta Mare in conformitate cu referatul prezentat ca anexa a Proiectului de hotarare.
Se aproba cu 11 voturi pentru, 1 abtinere Alb Vasile Dorinel.

PRESEDINTE DE SEDINTA
BUDA GHEORGHE

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.