Proces verbal 22.08.2013

Incheiat astazi 22.08.2013 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.

La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul viceprimar Buda Gheorghe, domnul secretar Toma Alin, doamna sef Serviciu economic Bot Tatiana, 15 consilieri locali.
Domnul secretar citeste procesul verbal al sedintei anterioare, iar intrucat nu exista solicitari de modificare a continutului il supune aprobarii consiliului local, aprobat fiind cu 15 voturi pentru.
Presedinte de sedinta este domnul Talpos Cristian Ioan.
Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Proiect de hotarare privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local Somcuta Mare, care sa asiste la alegerea delegatului satesc al localitatii Buteasa,
2. Proiect de hotarare privind insusirea proiectului tehnic al obiectivului de investitie Canalizare menajera si pluviala aferenta celor doua blocuri de locuinte sociale din ORasul Somcuta Mare.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere la impozit, pe care le datoreaza domnul Cosma Vasile, domiciliat in localitatea Somcuta Mare, sat Valenii Somcutei, nr. 161,
4. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere la impozit, pe care le datoreaza domnul Frent Ioan, domiciliat in localitatea Somcuta Mare, str. Cornului, nr. 24,
5. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere la impozit, pe care le datoreaza SC ROTIVA SA Baia Mare, cu sediul in localitatea Baia Mare, str. Aleea Noua, nr. 1/8
6. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in domeniul public al Orasului Somcuta Mare a imobilelor cladire si teren aferent, in care a functionat Judecatoria Somcuta Mare, imobile situate in localitatea Somcuta Mare, str. Somes, nr. 17, in vederea functionarii sediului administrativ al Primariei Orasului Somcuta Mare si restituirea contravalorii investitiilor realizate la aceste imobile.

Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local Somcuta Mare, care sa asiste la alegerea delegatului satesc al localitatii Buteasa.
Domnul secretar sustine proiectul de hotarare cu privire la necesitatea desemnarii din partea Consiliului Local a doi reprezentanti care sa participe alaturi de domnul primar la alegerea/desemnarea delegatului satesc al localitatii Buteasa. Aceasta situatie a aparut ca urmare a demisiei domnilor consilieri locali Nechita Ioan si Nechita Ionuc ambii din localitatea Buteasa.
Se desemneaza urmatorii reprezentanti:
Nechita Vasile Marin – consilier local, - reprezentant PSD,
Muresan Emilian – consilier local, - reprezentant PSD,
Vancea Dorin Gheorghe – consilier local, - reprezentant PSD.
Se aproba cu 15 voturi pentru.
Proiect de hotarare privind insusirea proiectului tehnic al obiectivului de investitie Canalizare menajera si pluviala aferenta celor doua blocuri de locuinte sociale din Orasul Somcuta Mare.
Domnul secretar sustine proiectul de hotarare sustinand necesitatea adoptarii acestuia.
Domnul viceprimar sustine ca este necesara realizarea acestui obiectiv de investitie intrucat pentru a putea verifica etanseitatea si totodata functionalitatea instalatiilor este necesara realizarea Canalizarii menajere si pluviale aferente celor doua blocuri de locuinte sociale. Totodata obligativitatea realizarii acestora revine Orasului Somcuta Mare.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel sustine ca aceasta investitie se poate realiza in regie proprie, respectiv, Primaria Orasului Somcuta Mare sa achizitioneze materialele necesare iar prin intermediul serviciilor de specialitate sa fie realizata aceasta investitie. Costul acestora ar fi unul mult mai mic decat cel ce ar rezulta in urma unei proceduri de achizitie publica.
Se aproba proiectul de hotarare cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere la impozit, pe care le datoreaza domnul Cosma Vasile, domiciliat in localitatea Somcuta Mare, sat Valenii Somcutei, nr. 161.
Se voteaza cu 15 voturi impotriva.

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere la impozit, pe care le datoreaza domnul Frent Ioan, domiciliat in localitatea Somcuta Mare, str. Cornului, nr. 24.
Se voteaza cu 15 voturi impotriva.

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere la impozit, pe care le datoreaza SC ROTIVA SA Baia Mare, cu sediul in localitatea Baia Mare, str. Aleea Noua, nr. 1/8.
Se voteaza cu 15 voturi impotriva.

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
Doamna Bot Tatiana prezinta proiectul de hotarare sustinand necesitatea adoptarii acestuia.
Se voteaza cu 12 voturi pentru, 3 abtineri Alb Vasile Dorinel, Lipovan Claudiu si Pasca Dorin Ioan.
Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in domeniul public al Orasului Somcuta Mare a imobilelor cladire si teren aferent, in care a functionat Judecatoria Somcuta Mare, imobile situate in localitatea Somcuta Mare, str. Somes, nr. 17, in vederea functionarii sediului administrativ al Primariei Orasului Somcuta Mare si restituirea contravalorii investitiilor realizate la aceste imobile.

Domnul primar sustine proiectul de hotarare comunicand domnilor consilieri faptul ca acest proiect a fost initiat ca urmare a adresei primite din partea Ministerului Justitiei prin care se solicita alocarea sumei de 118.331,22 lei pentru recuperarea investitiilor realizate la imobilele in care si-a desfasurat activitatea Judecatoria Somcuta Mare.
Adoptarea prezentei hotarari de stabilire a scopului pentru care se preia cladirea in domeniul public al Orasului Somcuta Mare precum si alocarea sumei de 118.331,22 lei este necesara pentru completarea dosarului privind transferul proprietatii imobilelor anterior amintite din patrimoniul public al statului si administrarea Minitserului Justitiei in domeniul public al Orasului Somcuta Mare si administrarea Consiliuluiu Local.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Presedinte de sedinta
Talpos Cristian Ioan

Contrasemneaza
Secretar – Toma Alin Florin

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.