Proces verbal 29.07.2013

Incheiat astazi 29.07.2013 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.

La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul viceprimar Buda Gheorghe, domnul secretar Toma Alin,13 consilieri locali, lipsa fiind domnul Nechita Ioan si Nechita Ionuc.
Domnul Hagan Teodor in calitate de reprezentant al Corului mixt din localitatea Buciumi solicita acordarea unui sprijin financiar in vederea organizarii manifestarilor prilejuite de aniversare a 75 de ani de existenta a Corului din localitatea Buciumi.
Domnul Roman Sorin sustine cererea pe care a adresat-o consiliului local prin care solicita vanzarea unui teren in suprafata de aproximativ 250 mp, teren care se afla in vecinatatea proprietatii sale situate in localitatea Somcuta Mare, str. Republicii, (in spatele pensiunii Fun-Tezia si a magazinului alimentar).
Domnul secretar sustine ca pentrua putea realiza vanzarea unui bun imobil aflat in proprietatea privata a Orasului Somcuta Mare aceasta trebuie sa fie inscris in cartea funciara, intocmit un raport de evaluare si dupa aceea initiate procedura de vanzare prin licitatie publica. Stabilirea unui termen in care acest teren va fi scos la vanzare in cazul in care Consiliul Local va hotari acest lucru nu se poate face intrucat intervin o serie de factori care nu pot fi avuti in vedere in acest moment. Totodata, sustine domnul secretar, la analizarea acestui gen de solicitari trebuie avuta in vedere si Legea nr. 165/2013 cu privire la masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului communist.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel sustine ca trebuie avut in vedere ca in zona centrala a Orasului Somcuta Mare nu exista suficiente parcari. De asemenea trebuie identificat care este regimul terenului in Planul Urbanistic General.
Presedinte de sedinta este domnul Pasca Dorin Ioan
Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Nechita Ionuc, reprezentant al Partidului National Liberal, ca urmare a demisie acestuia,
2. Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Nechita Ioan, reprezentant al Partidului National Liberal, ca urmare a demisiei acestuia,
3. Proiect de hotarare privind validarea mandatului domnului MURESAN EMILIAN, consilier local din partea Partidului National Liberal,
4. Proiect de hotarare privind validarea mandatului domnului TITAN AUGUSTIN, consilier local din partea Partidului National Liberal,
5. Proiect de hotarare privind transmiterea acordului Orasului Somcuta Mare in vederea cuprinderii in faza II a POS mediu privind reabilitarea si extinderea retelelor de apa/apa uzata si reabilitarea sau construirea de spatii de epurare,
6. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui protocol intre Orasul Somcuta Mare si CMC SRL Carbunari, pentru utilizarea drumurilor comunanle de pe raza administratia a Orasului Somcuta Mare, localitatea Buteasa, la activitatile de transport material (piatra) realizate de catre aceasta firma,
7. Proiect de hotarare privind incheierea unui acord de parteneriat intre Orasul Somcuta Mare si Asociatia Diecezana Caritas Greco Catolic Maramures,
8. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de comodat intre Orasul Somcuta Mare si SC VITAL SA BAIA MARE, in vederea deschiderii Agentiei Somcuta Mare a SC VITAL SA Baia Mare,
9. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 59/2013 privind efectuarea demersurilor necesare in vederea desfiintarii persoanei juridice Centrul de Sanatate Somcuta Mare,
10. Proiect de hotarare privind aprobarea Statului de functii si a Organigramei Primariei Orasului Somcuta Mare,

Se aproba cu 13 voturi pentru
Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Nechita Ionuc, reprezentant al Partidului National Liberal, ca urmare a demisiei acestuia.
Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca acest proiect de hotarare a fost initiat ca urmare a demisiei inaintate de domnul consilier Nechita Ionuc, situatie in care Consiliul Local ia act de vacantarea functiei de consilier local din partea Partidului National Liberal.
Se aproba cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Nechita Ioan, reprezentant al Partidului National Liberal, ca urmare a demisiei acestuia.
Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca acest proiect de hotarare a fost initiat ca urmare a demisiei inaintate de domnul consilier Nechita Ionuc, situatie in care Consiliul Local ia act de vacantarea functiei de consilier local din partea Partidului National Liberal.
Se aproba cu 13 voturi pentru.
Proiect de hotarare privind validarea mandatului domnului MURESAN EMILIAN, consilier local din partea Partidului National Liberal.
Domnul secretar sustine ca pentru adopatrea in mod legal a acestui proiect de hotare si a urmatorului este necesara verificarea de catre Comisia de validare legalitatea alegerii celor doi consilieri. La dosarul de validare exista documentele primite din partea Partidului National Liberal filiala judeteana Maramures, precum si o copie a buletinului de vot in care se regasesc cei doi.
Comisia de validare constata legalitatea alegerii.
Se voteaza cu 13 voturi pentru.
Domnul Muresan Emilian depune juramantul in fata consiliului local.
Proiect de hotarare privind validarea mandatului domnului TITAN AUGUSTIN, consilier local din partea Partidului National Liberal.
Comisia de validare constata legalitatea alegerii.
Se voteaza cu 14 voturi pentru.
Domnul Titan Augustin depune juramantul infata consiliului local
Proiect de hotarare privind transmiterea acordului Orasului Somcuta Mare in vederea cuprinderii in faza II a POS mediu privind reabilitarea si extinderea retelelor de apa/apa uzata si reabilitarea sau construirea de spatii de epurare.
Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca acesta a fost initiat ca urmare a unei adrese primite din partea ADI Maramures prin care se soliciata Primariei Orasului Somcuta Mare reconfirmarea acceptului de a fi prinsi in faza II a POS Mediu.
Se aproba cu 15 voturi.

Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui protocol intre Orasul Somcuta Mare si CMC SRL Carbunari, pentru utilizarea drumurilor comunanle de pe raza administratia a Orasului Somcuta Mare, localitatea Buteasa, la activitatile de transport material (piatra) realizate de catre aceasta firma,
Domnul secretar sustine proiectul de hotarare comunicand faptul ca este vorba de o folosire a drumurilor publice din localitatea Buteasa pentru transportul de piatra, fara implicatii financiare intre cele doua parti semnatare ale protocolului.
Domnul viceprimar sustine ca in cadrul protocolului se mentioneaza doar faptul ca acestia sunt obligati sa intretina drumul pe care il folosesc fara implicatii financiare.
Se voteaza cu 15 voturi pentru.
Proiect de hotarare privind incheierea unui acord de parteneriat intre Orasul Somcuta Mare si Asociatia Diecezana Caritas Greco Catolic Maramures.
Domnul secretar sustine proiectul comunicand ca aceasta hotatare este necesara pentru ca Asociatia Diecezana Caritas Greco Catolic Maramaures sa poata depune documentatia in vederea acesarii proiectului Educatie pentru un viitor mai bun, program finantat de Fondul pentru Dezvolatrea Societatii Civile din fondul ONG, componenta ,,Servicii sociale si de baza". Protocolul nu presupune obligatii financiare din partea Orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de comodat intre Orasul Somcuta Mare si SC VITAL SA BAIA MARE, in vederea deschiderii Agentiei Somcuta Mare a SC VITAL SA Baia Mare.
In urma unei adrese primite din partea SC VITAL SA Baia Mare s-a initiat acest proiect de hotarare cu privire la incheiera unui acord de comodat pentru spatiul situat in localitatea Somcuta Mare, fosta Remiza PSI, in vederea infiinatrii Agentiei Somcuta Mare a SC VITAL SA Baia Mare. Contractul se va incheia pe o durata de 5 ani cu posibilitatea prelungirii acestuia.
Se aproba cu 15 voturi pentru.
Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 59/2013 privind efectuarea demersurilor necesare in vederea desfiintarii persoanei juridice Centrul de Sanatate Somcuta Mare.
Domnul secretar sustine ca acest proiect de hotarare a fost initiat ca urmare a unei adrese primite din partea Directiei de Sanatate Publica prin care se comunica faptul ca desfiintarea persoanei juridice Centrul de Sanatate Somcuta Mare nu ar fi oportuna.
Domnul viceprimar sustine ca in urma unor discutii avute cu factorii de decizie din partea DSP Maramures s-a aflat ca exista posibilitatea ca pe viitor sa fie incheiate contracte de cofinantare in anul 2014, iar in cazul desfiintarii acesteia demersurile pentru infiintarea acesteia ar fi destul de dificila, motiv pentru care
Se voteaza cu 15 voturi pentru.
Proiect de hotarare privind aprobarea Statului de functii si a Organigramei Primariei Orasului Somcuta Mare.
Domnul secretar sustine ca in urma aparitiei OUG nr. 77/2013 s-a dispus desfiintarea posturilor vacante patand fi exceptate doar functiile unice prin atributii si responsabilitati. Fata de statul de functii si Organigrama aprobata prin HCL nr. 1/2012 numarul total de functii a fost diminuat cu opt functii contractuale:
STATIE DE EPURARE
1. Inspector de specialitate , pozitia 63,
2. Referent, pozitia 67
SERVICIUL PUBLIC SALUBRIZARE
1. Muncitor necalificat, pozitia nr. 70,
2. Sofer, pozitia nr. 72,
3. Sef formatie muncitori, pozitia nr. 74,
SERVICIUL PUBLIC APA CANAL
1. Muncitor calificat, pozitia nr. 75,
2. Muncitor calificat, pozitia 78.
3. Sef formatie muncitori, pozitia 80

Ca urmare a acestui fapt s-a produs o comasare a mai multor compartimente din cele existente, fiind reunite sub denumirea de Compartiment Administrativ si Gospodariere.
Se voteaza cu 12 voturi pentru.
Impotriva 3 voturi – Alb Vasile Dorinel, Lipovan Claudiu, Pasca Dorin.

Diverse
Domnul secretar prezinta cererea inaintata Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare de catre chiriasii blocului ANL care solicita scutirea de la plata chiriei aferente lunii iulie intrucat nu au putut beneficia de energie electrica, energie termica, gaze naturale, instalatie tv si au fost totodata si cateva probleme la instalatii si feronerie.
Domnul secretar sustine ca in conformitate cu prevederile legale in vigoare referitoare la furnizarea utilitatilor catre consumatori, contractele de acest gen se incheie intre furnizorul utilitatii si utilizatorul final. In acelasi timp trebuie avut in vedere si faptul ca locatarii acestor apartamente au semnat contractele de inchiriere in care era stipulat in mod expres ca acestia sunt obligati sa incheie in mod direct aceste contracte.
Totodata aprobarea unei scutiri de la plata unei obligatii legale asumate ar conduce la prejudicierea bugetului local cu sumele respective si totodata trebuie avut in vedere ca nefolosinta bunului imobil, la care se refera solicitantii, nu se datoreaza unei actiuni sau inactiuni a autoritatii locale.
Domnul viceprimar sustine ca se poate adopta o hotarare in acest sens, pentru scutirea de la plata chiriei, iar daca domnul secretar nu va contrasemna hotararea, se va solicita un aviz de legalitate cu privire la aceasta din partea Institutiei Prefectului Maramures.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Presedinte de sedinta
Pasca Dorin Ioan

Contrasemneaza – Secretar
Toma Alin Florin

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.