Proces verbal 17.06.2013

Proces verbal incheiat astazi 17.06.2013 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al O rasului Somcuta Mare.

La sedinta convocata sunt prezenti 12 consilier locali, absenti fiind domnul Vasile Dorinel Alb, Cotet Tamas Dionisie si Pasca Dorin.

De asemenea sunt prezenti domnul Talpos Florin Vasile primar al Orasului Somcuta Mare, domnul Toma Alin secretar al Orasului Somcuta Mare si doamna Bot Tatiana sef Serviciu Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare.
Domnul secretar prezinta membrilor consiliului procesul verbal al sedintei anterioare, iar intrucat nu exista obiectii cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se voteaza cu 12 voturi pentru.
Presedinte de sedinta este domnul consilier Buda Gheorghe.
Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Proiect de hotarare privind efectuarea demersurilor necesare in vederea desfiintarii persoanei juridice Centrul de Sanatate Somcuta Mare, cu sediul in localitatea Somcuta Mare, str. Cornului, nr. 20,
2. Proiect de hotarare privind insusirea proiectului tehnic al obiectivului de investitie reparatii trotuare si rigole, strada Somes, Oras Somcuta Mare,
3. Proiect de hotarare privind insusirea proiectului tehnic al obiectivului de intestitie ''Rigola carosabila cu refacere acostamente si accese la proprietati, strada Somes, Oras Somcuta Mare,
4. Proiect de hotarare privind aprobarea demersurilor necesare in vederea scoaterii la inchiriere a unui teren situate pe strada Republicii, nr. 5, din Orasul Somccuta Mare, str. Republicii, nr. 5,
5. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii demersurilor necesare in vederea atestarii dreptului de proprietate al Orasului Somcuta Mare asupra terenului inscris in CF nr. 1463 nr. top. 131/2/a/6/4, situat in localitatea Somcuta Mare, str. Republicii si acordarii unui drept de servitute de trecere.

Se supunme aprobarii ordinea de zi care este votata cu 12 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind efectuarea demersurilor necesare in vederea desfiintarii persoanei juridice Centrul de Sanatate Somcuta Mare, cu sediul in localitatea Somcuta Mare, str. Cornului, nr. 20.
Domnul viceprimar prezinta proiectul de hotarare, sustinand ca acesta a fost initiat ca urmare a faptului ca in prezent persoana juridica nu mai functioneaza iar una dintre cladirile in care Centrul de Sanatate si-a desfasurat activitatea a fost trasnferata in domeniul public al judetului Maramures.
Se aproba cu 12 voturi.

Proiect de hotarare privind insusirea proiectului tehnic al obiectivului de investitie reparatii trotuare si rigole, strada Somes, Oras Somcuta Mare.
Domnul viceprimar prezinta proiectul de hotarare, sustinand necesitatea aprobarii acestuia.
Doamna Bot Tatiana sustine ca in situatia in care se doreste realizarea acestei investitii este necesar ca proiectul tehnic sa fie aprobat de Consiliul Local. De asemenea in situatia in care va fi necesara suplimentarea sumelor alocate prin hotararile anterioare, acest lucru va fi posibil incepand cu 01.07.2013 cand se vor putea face rectificarile de buget.
Se aproba cu 12 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind insusirea proiectului ethnic al obiectivului de intestitie ''Rigola carosabila cu refacere acostamente si accese la proprietati, strada Somes, Oras Somcuta Mare.
Se aproba cu 12 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea demersurilor necesare in vederea scoaterii la inchiriere a unui teren situate pe strada Republicii, nr. 5, din Orasul Somccuta Mare, str. Republicii, nr. 5.
Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare sustinand ca prin acesta se imputerniceste Liceul teoretic "Ioan Buteanu" sa faca demersurile necesare in vederea scoaterii la inchiriere a terenului situat pe strada Republicii, nr. 5 (in curtea Scolii generale), in calitate de administrator al bunurilor respective si totodata de ordonator tertiar de credite.
Domnul viceprimar sustine necesitatea impunerii celui care va castiga licitatia sa realizeze si lucrari de amenajare a spatiului curtii scolii iar activitatile de inchiriere a acestuia catre alte persoane sa fie facute numai dupa ora 16, respectiv dupa terminarea activitatilor scolare desfasurate in acea locatie. De asemenea conducerea scolii va fi obligata sa analizeze situatia in care realizarea acestei inchirieri se poate face si daca nu incomodeaza activitatea scolara desfasurata in locatia respectiva.
Se aproba cu 11 voturi pentru, 1 abtinere Talpos Cristian Ioan.

Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii demersurilor necesare in vederea atestarii dreptului de proprietate al Orasului Somcuta Mare asupra terenului inscris in CF nr. 1463 nr. top. 131/2/a/6/4, situat in localitatea Somcuta Mare, str. Republicii si acordarii unui drept de servitute de trecere.
Domnul viceprimar sustine acest proiect de hotarare, comunicand domnilor consilieri faptul ca, pentru intabularea dreptului de proprietate asupra terenului inscris in CF nr. 1463, nr. top. 131/2/a/6/4 in suprafata de 979 mp este necesara adoptarea acestui proiect de hotarare. In ceea ce priveste solicitarea facuta de mai multi proprietari de terenuri care nu au o alta cale de acces, se poate crea un drept de servitute de trecere prin adoptarea unei hotarari de catre Consiliul Local al Orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 12 voturi pentru

Diverse.

Domnul primar comunica domnilor consilieri faptul ca s-a primit din partea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice o adresa prin care se solicita adoptarea unei hotarari de consiliul local cu privire la suportarea investitiilor realizate de Ministerul Justitiei la cladirea fostei Judecatorii din Somcuta Mare, cladire pe care Orasul Somcuta Mare o solicita pentru a fi transferata din domeniul public al statului in domeniul public al orasului.
In urma corespondentei purtate intre Orasul Somcuta Mare si Tribunalul Maramures cu privire la investitiile care au fost realizate la acele imobile s-a constatat ca este vorba despre suma de 101.324 lei, aceasta reprezentand contravaloarea unei lucrari de retea de calculatoare.
Domnul primar sustine ca proiectul de hotarare de guvern pentru transferul cladirii a fost semnat pana in acest moment de doua ori, respectiv de doamna ministru Mona Pivniceru care ulterior a demisionat, iar intrucat reglementarea adoptarii hotararilor de guvern specifica faptul ca initiatorul trebuie sa fie ministrul in functie, acest document a fost resemnat de noul ministrul al justitiei, domnul Robert Marius Cazanciuc.
In prezent documentatia se afla din nou la Ministerul Justitieii urmand a fi completata cu hotararea de consiliu local prin care se aproba alocarea sumelor necesare in vederea restituirii contravalorii investitiei.
De asemenea, sustine domnul primar, sumele vor fi platite numai dupa adoptarea hotararii de guvern cu privire la transmiterea bunului imobil din patrimoniul statului si administrarea Ministerului Justitiei in domeniul public al Orasului Somcuta Mare si administrarea Consiliului Local.

Domnul consilier Vancea Dorin intreaba care sunt avantaje si dezvantajele desfiintarii persoanei juridice Centru de Sanatate Somcuta Mare.
Domnul viceprimar sustine ca dsfiintarea persoanei juridice este necesara mai ales ca unul dintre bunurile aflate in administrarea Centrului de sanatate a fost transferat in domeniul public al judetului Maramures.
Domnul secretar comunica domnilor consilieri faptul ca ceea ce s-a adoptat in aceasta sedinta reprezinta exprimarea vointei de desfiintarea a acestei persoane juridice, iar desfiintarea efectiva a acesteia se va face conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, se va afce prin hotarare de guvern la solicitarea Consiliului Judetean sau a Institutiei Prefectului Maramures. De asemenea trebuie avut in vedere faptul ca mai multe unitati spitalicesti carora le-a fost retrasa finantarea pentru actul medical au obtinut hotarari de guvern de desfiintare.
Doamna Bot Tatiana sustine de asemenea ca din punct de vedere economic aceasta persoana juridica nu se mai justifica, iar din punctul de vedere al Ministerului Sanatatii unitatile medicale aflate de lista din HG 212/2011 sunt desfiintate, motiv pentru care se impune si luarea masurii de desfiintare juridica a acestei unitati sanitare.

Presedinte de sedinta
Buda Gheorghe

Contrasemneaza – Secretar
Toma Alin Florin

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.