Proces verbal 06.06.2013

Incheiat astazi 06.06.2013 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.

La sedinta convocata sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul viceprimar Buda Gheorghe, domnul secretar Toma Alin, doamna sef Serviciu economic Bot Tatiana, 11 consilieri locali, absenti fiind domnii Alb Vasile Dorinel, Lipovan Claudiu, Nechita Ionuc, Nechita Vasile.
Domnul secretar prezinta procesul verbal al sedintei anterioare iar intrucat nu exista contestatii cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii Consiliului Local, fiind aprobat cu 11 voturi.
Presedinte de sedinta este domnul Buda Gheorghe.
Ordinea de zi este urmatoarea:
Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in domeniul public al Orasului Somcuta Mare a imobilelor cladire si teren aferent, in care a functionat Judecatoria Somcuta Mare, imobile situate in localitatea Somcuta Mare, str. Somes, nr. 17, in vederea functionarii Sediului Administrativ al Primariei Orasului Somcuta Mare,
Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la inchiriere a unor terenuri apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare,
Proiect de hotarare privind aprobarea cantitatii de masa lemnoasa ce va fi exploatata in anul 2013 din padurile comunale ale Orasului Somcuta Mare.
Domnul presedinte de sedinta supune aprobarii ordinea de zi care este aprobata cu 11 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in domeniul public al Orasului Somcuta Mare a imobilelor cladire si teren aferent, in care a functionat Judecatoria Somcuta Mare, imobile situate in localitatea Somcuta Mare, str. Somes, nr. 17, in vederea functionarii Sediului Administrativ al Primariei Orasului Somcuta Mare.
Domnul presedinte de sedinta sustine proiectul de hotarare, comunicandu-le domnilor consilieri faptul ca acest proiect a fost initiat intrucat Ministerul Dezvoltarii Regionale si a Administratiei Publice in urma verificarii documentatiei inaintate de Ministerul Justitiei solicita o hotarare a consilului local cu privire la destinatia imobilului ce va fi preluat din domeniul public al statului in domeniul public al orasului Somcuta Mare.
Destinatia propusa a fi data acestor imobile este aceea de Sediu administrativ al Primariei Orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 11 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la inchiriere a unor terenuri apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare.
Domnul primar sustine proiectul de hotarare comunicand domnilor consilieri ca este vorba despre terenurile pasune care nu au fost scoase la inchiriere pana in acest moment, motivat de faptul ca exista o initiativa din partea unui agent economic interesat sa realizeze un parc fotovoltaic pe terenurile respective. Intrucat noua reglementare nu mai da posibilitatea utilizarii terenurilor a caror categorie de folosinta este pasune pentru realizarea unor investitii, suntem obligati in aceasta situatie sa respectam prevederile OG nr. 34/2013 care prevede obligativitatea inchirierrii/concesionarii acestor terenuri.
Se aproba cu 11 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea cantitatii de masa lemnoasa ce va fi exploatata in anul 2013 din padurile comunale ale Orasului Somcuta Mare.
Doamna Bot Tatiana sustine proiectul de hotarare counicandu-le domnilor consilieri necesitatea si oportunitatea adoptarii acestei hotarari precum si stabilirea cantitatii de masa lemnoasa ce va fi exploata in anul 2013, cantitate rezultata din activitatea de rarire si igienizare a padurii.
Domnii consilieri propun ca la activitatile desfasurate de ocolul silvic sa fie prezenti si reprezentanti din partea Primariei Orasului Somcuta Mare si ai Consiliului Local, urmand ca din partea Primariei sa fie domnul Buda Sorin iar inlocuitor al acestuia sa fie domnul Andreicut Vasile iar din partea consiliului local vor fi reprezentantii localitatii de pe parcela carora se face exploatarea.
Domnul presedinte de sedinta supune aprobarii proiectul de hotarare care este votat cu 11 voturi pentru.

PRESEDINTE DE SEDINTA
BUDA GHEORGHE

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.