Proces verbal 30.05.2013

Incheiat astazi 30.05.2013 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.

La sedinta convocata sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul viceprimar Buda Gheorghe, domnul secretar Toma Alin, doamna sef Serviciu economic Bot Tatiana, 14 consilieri locali, absent fiind domnul Maries Emil Vasile.
Domnul secretar prezinta procesul verbal al sedintei anterioare iar intrucat nu exista contestatii cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii Consiliului Local, fiind aprobat cu 14 voturi.
Presedinte de sedinta este domnul Nechita Vasile.
Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor de pe teritoriul Orasului Somcuta Mare,
2. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului inscris in Cf nr. 51225 Somcuta Mare, teren aparatinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare,
3. Proiect de hotarare privind identificarea topografica a unor imobile-terenuri, situate pe teritoriul administrative al Orasului Somcuta Mare, ca si imobile apartinand Orasului Somcuta Mare,
4. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului inscris in CF 3264 Somcuta Mare, nr. cad. 3911, teren apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare,
5. Proiect de hotarare privind identificarea topografica a unor imobile-terenuri, situate pe teritoriul administrative al Orasului Somcuta Mare, ca si imobile apartinand Orasului Somcuta Mare,
6. Proiect de hotarare privind atribuirea in regim de comodat a unui spatiu apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare, Asociatiei MIGRANT Somcuta - organizatie neguvernamentala,
7. Proiect de hotarare privind aprobarea demersurilor necesare in vederea scoaterii la inchiriere a unui teren situate pe str. Gradinari, din Orasul Somcuta Mare, imobil apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare,
8. Proiect de hotarare privind aprobarea taxei speciale pentru desfacerea casatoriei prin divort pe cale administrative,
9. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare,
10. Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,
11. Proiect de hotarare privind insusirea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic si a caietului de sarcini al obiectivului de investitie Extindere retea de alimentare cu apa in sistem centralizat a localitatii Valenii Somcutei din Orasul Somcuta Mare,
12. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului multianual pentru realizarea obiectivului de investitii: Alimentare cu apa in sstem centralizat in localitatea Valenii Somcutei.

Diverse

Domnul presedinte de sedinta propune completarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte de hotarare.
Privind aprobarea apartamentarii imobilului constructie inscris in CF nr. 51266, numar cadastral 51266-C1, imobil situat pe terenul apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare.
Privind efectuarea demersurilor necesare in vederea obtinerii titlului onorific "Meritul cultural" pentru membrii asociatiilor corale din Orasul Somcuta Mare.
Privind aprobarea solicitarii de trecere a unui imobil si teren aferent din domeniul public al Orasului Somcuta Mare in domeniul public al Judetului Maramures.

Orinea de zi este aprobata cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor de pe teritoriul Orasului Somcuta Mare.
Domnul secretar Alin Toma prezinta proiectul de hotarare sustinand necesitatea adoptarii acestei hotarari.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului inscris in Cf nr. 51225 Somcuta Mare, teren aparatinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare.
Domnul secretar sustiune ca din terenul inscris in CF nr. 51225 apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare s-a aprobat atribuirea in folosinta gratuita a unei suprafete de 500 mp in temeiul Legii nr. 15/2003, domnului Petru Voin Vasile, motiv pentru care este necesara adoptarea acestei hotarari.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind identificarea topografica a unor imobile-terenuri, situate pe teritoriul administrativ al Orasului Somcuta Mare, ca si imobile apartinand Orasului Somcuta Mare.
Domnul secretar sustine ca prezentul proiect de hotarare a fost initiat pentru indeplinirea formalitatilor necesare in vederea intabularii terenului si notarii constructiei Camin Cultural Buteasa.
Se aproba cu 14 voturi pentru.
Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului inscris in CF 3264 Somcuta Mare, nr. cad. 3911, teren apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare.
Domnul secretar sustine ca prezentul proiect de hotarare a fost initiat ca urmare a faptului ca o suprafata de teren de 1000 mp au fost dati in administrare Consiliului Judetean Maramures prin HCL nr. 139/2009 pentru amplasarea Centrului de Colectare a Deseurilor Voluminoase, DEE si periculoase provenite din gospodarii, iar prin prezenta hotarare se realizarea dezmembarea efectiva a acestei suprafete.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind identificarea topografica a unor imobile-terenuri, situate pe teritoriul administrative al Orasului Somcuta Mare, ca si imobile apartinand Orasului Somcuta Mare.
Domnul secretar sustine ca prezentul proiect de hotarare a fost initiat pentru indeplinirea formalitatilor necesare in vederea intabularii terenului si notarii constructiei Gradinita Finteusu Mare.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind atribuirea in regim de comodat a unui spatiu apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare, Asociatiei MIGRANT Somcuta - organizatie neguvernamentala.
Domnul secretar secretar comunica domnilor consilier faptul ca exista o solicitare din partea membrilor Asociatiei Migrant Somcuta Mare cu privire la acordarea unui spatiu in care sa isi desfasoara activitatea aceasta asociatie iar potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala si ale Ordonantei nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, art. 49 consiliul local poate sprijini persoanele juridice constituite prin punerea la dispozitie a unor spatii pentru sedii.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea demersurilor necesare in vederea scoaterii la inchiriere a unui teren situat pe str. Gradinari, din Orasul Somcuta Mare, imobil apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare.
Domnul secretar sustine ca pentru acest teren exista o solicitare de inchiriere, motiv pentru caree a fost initiat prezentul proiect de hotarare.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea taxei speciale pentru desfacerea casatoriei prin divort pe cale administrativa.
Domnul secretar sustine ca in urma unor modificari ale prevederilor Codului fiscal, a fost initiat prezentul proiect de hotarare pentru actualizarea taxei de divort pe cale administrativa.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
Doamna Bot Tatiana in calitate de Sef Serviciu Economic sustine prezentul proiect de hotarare.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.
Domnul viceprimar Buda Gheorghe sustine acest proiect de hotarare motivand necesitatea si poportunitatea adoptarii acestuia.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind insusirea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic si a caietului de sarcini al obiectivului de investitie Extindere retea de alimentare cu apa in sistem centralizat a localitatii Valenii Somcutei din Orasul Somcuta Mare.
Domnul viceprimar sustine necesitatea adoptarii prezentuui proeict de hotarare, intrucat pentru initierea procedurilor de achizitie publica este necesar ca indicatorii tehnico-economici ai acestui proiect de investitie sa fie aprobati de consiliul local.
Se aproba cu 14 voturi pentru.
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului multianual pentru realizarea obiectivului de investitii: Alimentare cu apa in sstem centralizat in localitatea Valenii Somcutei.
Doamna Bot Tatiana – sef Serviciu Economic sustine necesitatea adoptarii acestui proeict de hotarare.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Privind aprobarea apartamentarii imobilului constructie inscris in CF nr. 51266, numar cadastral 51266-C1, imobil situat pe terenul apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare.
Domnul secretar sustine acest proiect de hotarare care a fost initiat ca urmare a faptului ca imobilul constructie inscris in CF nr. 51266 nr. cad. 51266-C1 este un duplex este necesara emiterea acestei hotarari de aparatamentare a acesteia.
Se voteaza cu 14 vorturi pentru.

Privind efectuarea demersurilor necesare in vederea obtinerii titlului onorific "Meritul cultural" pentru membrii asociatiilor corale din Orasul Somcuta Mare.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel si Cotet Tamas Dionisie sustin necesitatea adoptarii acesti hotarari in vederea recompesarii meritelor deosebite ale asociatiilor corale constituite in Orasul Somcuta Mare cu localitatile componente si apartinatoare.
Se voteaza cu 14 voturi pentru.

Privind aprobarea solicitarii de trecere a unui imobil si teren aferent din domeniul public al Orasului Somcuta Mare in domeniul public al Judetului Maramures.
Domnul viceprimar sustine necesitatea adoptarii prezentului proiect de hotarare sustinand ca prin acest proiect se are in vedere ca in incinta acestuia sa se desfasoare activitati medicale de catre Spitalul Judetean Maramures, la care in prezent se desfasoara lucrari de reabilitare iar activitatea este ingreunata.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Presedinte de sedinta
Nechita Vasile

Contrasemneaza - Secretar
Toma Alin Florin

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.