Proces verbal 30.04.2013

Incheiat astazi 30.04.2013 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.

La sedinta sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul secretar Toma Alin, doamna Bot Tatiana – sef Serviciu economic, 14 consilieri locali, absent fiind domnul Ciolte Dragomir.
Domnul secretar suspune aprobarii procesul verbal al sedintei anterioare care este aprobat cu 14 voturi pentru.
Presedinte de sedinta este domnul Nechita Ionuc.
La sedinta sunt prezenti in calitate de inivitati reprezentantii firmei SC LIGHT ENERGY REGENERABLE SRL Cluj Napoca care au solicitat concesionarea a doua suprafete de teren pasune de 12 ha respectiv 100 ha pentru dezvoltarea unui proiect - panouri fotovoltaice. Reprezentantii firmei sustin oportunitatea realizarii acestui proiect precum si avantajele economice de care ar avea parte administratia Orasului Somcuta Mare.
Domnul secretar intervine si sustine ca Guvernul Romaniei a adoptat o ordonanta de urgenta care nu a fost publicata in Monitorul oficial pana in acest moment, insa in proiectul ce a fost publicat pe site nu se mai regaseste posibilitatea realizarii investitiilor pe terenurile pasune, decat in anumite conditii, respectiv cumpararea unui teren in schimb ce va inlocui terenul utilizat pentru alte proiecte. In acest moment proiectul de hotarare initiat pentru diminuarea suprafetei de teren propus a fi inchiriat are in vedere pastrarea unei rezerve pana la publicarea OUG privind administrarea pasunilor sau identificarea unei solutii pentru realizarea obiectivelor de investitii privind utilizarea energiei regenerabile.
Orinea de zi este urmatoarea:
1. Proiect de hotarare privind atestarea dreptului de proprietate a Orasului Somcuta Mare, asupra terenului in suprafata totala de 2610 mp, situat in localitatea Somcuta Mare, str. N. Balcescu, inscris in CF 51254 Somcuta Mare, nr. top. 290/a,
2. Proiect de hotarare privind aprobarea diminuarii suprafetei de teren scoasa la inchiriere prin Hotararea Consiliului Local nr. 28/2013.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii cantitatii de carburant _____litri/luna Politiei Orasului Somcuta Mare si Serviciului Rutier Maramures,
4. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii unei expertize silvice pentru terenurile cu vegetatie forestiera, proprietatea publica a Orasului Somcuta Mare,
5. Proiect de hotarare privind calcularea chiriei pentru locuintele realizate prin Programul de construire de locuinte pentru tineri destinate inchirierii realizate de ANL, situate in localitatea Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7C,
6. Proiect de hotarare privind aprobarea modelului de contract de inchiriere a locuintelor construite de ANL in vederea inchirierii, situate in localitatea Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7C,
7. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritati cu persoanele care au acces la locuintele realizate prin Programul de construire de locuinte destinate inchirierii realizate prin ANL, in Orasul Somcuta Mare, situate pe str. Targului, nr. 7C,
8. Proiect de hotarare privind aprobarea listei definitive de repartizare a locuintelor realizate prin Programul de construire de locuinte destinate inchirierii realizate prin ANL, situate in localitatea Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7C.
Se aproba cu 14 voturi.
Proiect de hotarare privind atestarea dreptului de proprietate a Orasului Somcuta Mare, asupra terenului in suprafata totala de 2610 mp, situat in localitatea Somcuta Mare, str. N. Balcescu, inscris in CF 51254 Somcuta Mare, nr. top. 290/a.

Domnul secretar sustine necesitatea si oportunitatea adoptarii acestui proiect de hotarare, mentionand ca este vorba de un teren pe care este situata casa domnul Gigel Mihali, care a solicitat emiterea ordinului prefectului pentru o anumita suprafata de teren. Procedura solutionarii cererii impune ca terenul ce ii va fi atribuit in proprietate prin ordinul prefectului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991 sa fie in patrimoniul Orasului Somcuta Mare.
Se voteaza cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea diminuarii suprafetei de teren scoasa la inchiriere prin Hotararea Consiliului Local nr. 28/2013.
Se voteaza cu 14 voturi pentru.
Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii cantitatii de carburant _____litri/luna Politiei Orasului Somcuta Mare si Serviciului Rutier Maramures.

Domnul viceprimar sustine ca in cadrul comisiilor de specialitate s-a discutat posibilitatea alocarii unei cantitati de 150 litri/luna pentru Politia Orasului Somcuta Mare, Serviciul Rutier Maramures si Inspectoratul Judetean de Politie.
Se propune alocarea cantitatii de 150 litri, fara insa a se despasi procentul de 10% din totalul amenzilor incasate la Primaria Orasului Somcuta Mare.
Se voteaza cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii unei expertize silvice pentru terenurile cu vegetatie forestiera, proprietatea publica a Orasului Somcuta Mare.

Doamna Bot Tatiana sustine necesitatea efectuarii unei expertize silvice asupra terenurilor cu vegetatie forestiera aflate in patrimoniul public al Orasului Somcuta Mare, ale carei obiective sunt prezentate in cadrul proiectului de hotarare.
Domnul consilier Balmos Teodor sustine si el necesitatea realizarii unei expertize de catre o persoana de specialitate.
Domnul consilier local Alb Vasile Dorinel sustine necesitatea sesizarii in prealabil, pentru efectuarea controlului de catre un organ de specialitate, respectiv Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de vanatoare, si numai dupa accea realizarea unei expertize specializate.
Se aproba proiectul de hotarare cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind calcularea chirie pentru locuintele realizate prin Programul de construire de locuinte pentru tineri destinate inchirierii realizate de ANL, situate in localitatea Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7C,
Doamna Bot Tatiana sustine proiectul de hotarare, comunicandu-le domnilor consilieri faptul ca pentru stabilirea cuantumului chiriei exista o metodologie de calcul care trebuie respectata. In acest sens trebuie avut in vedere ca valoarea investitiei este data de catre costul/mp al investitiei.
Va rugam sa aveti in vedere ca apartamentele ce vor fi puse la dispozitie indeplinesc toate conditiile, pot fi locuite avand toate utilitatile necesare. De asemenea trebuie avut in vedere utilitatile oferite de aceste locuinte, repectiv faptul ca blocul are lift iar chiria stabilita la acest moment va fi majora dupa expirarea primului termen contractual de 5 ani daca beneficiarii au deposit vartsa de 35 de ani.
Ser aproba cu 14 voturi pentru
Proiect de hotarare privind aprobarea modelului de contract de inchiriere a locuintelor construite de ANL in vederea inchirierii, situate in localitatea Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7C.
Domnul secretar sustine proiectul de hotarare prezentand totodata si modelul contractului de inchiriere a apartamentelor ANL precum si conditiil ein care pot fi cumparate aceste imobile.
Se supune aprobarii proiectul de hotarare, se voteaza cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritati cu persoanele care au acces la locuintele realizate prin Programul de construire de locuinte destinate inchirierii realizate prin ANL, in Orasul Somcuta Mare, situate pe str. Targului, nr. 7C,
Domnul secretar sustine proiectul de hotarare comunicand ca acesta a fost initiat ca urmare a procesului verbal inaintat de Comisia sociala ce a fost responsabila de analizarea cererilor si documentelor depuse de solicitanti.
Majoritatea cererilor au fost response ca urmare a faptului ca solciiatntii nu au mai indeplinit cerintele referitoare la varsta, nu au facut dovada faptului ca isi desfasoara activitatea in Orasul Somcuta Mare precum si faptul ca nu au mai depus documentele solicitate de Comisia sociala.
Proiect de hotarare privind aprobarea listei definitive de repartizare a locuintelor realizate prin Programul de construire de locuinte destinate inchirierii realizate prin ANL, situate in localitatea Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7C.
Domnul viceprimar sustine proiectul de hotarare, comunicand faptul ca exista fata de lista de prioritati aprobata initial exista o mica diferenta si anume Doamna Cototiu Daniela si domnul Nemes Daniel au renuntat la repartizare intrucat nu isi pot permite sa plateasca. In acest fel un apartament cu 3 camere va ramane liber pana la o urmatoare analizare a cererilor.
Se voteaza cu 14 voturi pentru.

Presedinte de sedinta
Nechita Ionuc

Contrasemneaza -Secretar
Toma Alin Florin

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.