Proces verbal 17.04.2013

Incheiat astazi 17.04.2013 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.

La sedinta convocata de domnul primar sunt prezenti urmatorii consilieri locali: Balmos Teodor, Buda Gheorghe, Cioltea Dragomir, Cotet Gheorghe, Maries Emil Gavril, Nechita Ioan, Nechita Ionuc, Pasca Dorin Ioan, Talpos Cristian Ioan.
De asemenea, la sedinta mai sunt prezenti domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul secretar Toma Alin, doamna Bot Tatiana sef Serviciu economic.
Domnul secretar supune aprobarii procesul verbal al sedintei anterioare, care este aprobat in unanimitate de voturi de consilierii locali prezenti.
Domnul secretar constata ca in conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sedinta este legal intrunita.
Presedinte de sedinta este domnul consilier local Maries Emil Gavril.
Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la inchiriere a unor terenuri apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare.
Domnul secretar sustine ca in situatia de fata pentru a putea adopta proiectul de hotarare cu privire la scoaterea la inchiriere a acestor terenuri si stabilirea pretului de pornire al licitatiei, in conformitate cu prevederile art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 sunt necesare un numar de 10 voturi pentru, iar in situatia in care sunt prezenti doar 9 consilieri locali este imposibil ca aceasta majoritate sa fie realizata.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Maries Emil Gavril

SECRETAR
Toma Alin Florin

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.