Proces verbal 28.03.2013

Incheiat astazi 28.03.2013 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.

La sedinta sunt prezenti 15 consilieri locali domnul primar Talpos Florin Vasile, domnul secretar Toma Alin, domnul Ovidiu Morar - Director in cadrul Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Maramures, protopop Petrus Ioan, preot Mircea Campeanu, cetateni si o deelgatie a cetatenilor din localitatea Valenii Somcutei.
Domnul director executiv Ovidiu Morar prezinta situatia necesitatii punerii in functiune a Unitatii de Asistenta Medico-Sociale pentru reabilitarea careia au fost alocate fonduri iar necesitatea finalizarii, receptiei si punerii in functiune a unitatii este implicita, in caz contrar putandu-se aplica sanctiuni financiare pentru persoanele vinovate. In acest sens, din informatiile pe care le detine, Orasul Somcuta Mare a facut o serie de demersuri in vederea concesionarii spatiului si a serviciilor medicale ce ar putea fi desfasurate in aceasta unitate insa care nu au fost finalizate pana in acest moment. Din punct de vedere legal, in prezent, exista o serie de prevederi legale care dau posibilitatea punerii in functiune a Unitatii de Asistenta Medico-Sociale Somcuta Mare, sustine domnu director Ovidiu Morar.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel sustine ca in mandatul sau s-au facut o serie de demersuri catre Ministerul Muncii in vederea obtinerii unui punct de vedere cu privire la posibilitatea concesionarii spatiului si a serviciilor ce ar putea fi prestate in acel spatiu, existand o mica problema legata de incadrarea in prevederile OUG nr. 34/2006 privind achizitiile publice, pentru concesionarea serviciilor sau in OG nr. 54/2006 privind concesionarea bunurilor proprietate publica, respectiv numai a bunurilor (cladire si teren), adresa la care nu s-a mai primit niciun raspuns.
Domnul director Ovidiu Morar sustine ca pentru serviciile medicale finantarea este facuta de Casa de Asigurari de Sanatate insa pentru partea de administrare trebuie avuta in vedere pastrarea obiectului de activitate, respectiv prestarea serviciilor medicale respectiv de asistenta medico-sociala.
De asemenea, la sedinta este prezenta o delegatie a persoanelor care au primit teren in vederea construirii unei locuinte pe str. Gradinari, care isi sustin cererea in vederea introducerii curentului electric pe aceasta strada.
Domnul primar sustine ca pentru rezolvarea problemei celor care locuiesc pe strada Gardinari, in extinderea acesteia, Primaria in anul 2010 a realizat un proiect in valoare de 30.000 lei, insa pentru realizarea acesteia este necesara o suma in valoare de 60.000 lei. In prezent Electrica, cu care s-au purtat si in acest an discutii legate de punerea in aplicare a acestui proiect, nu poate aloca sumele necesare in vederea realizarii acestuia, in aceste conditii el trebuind a fi realizat de catre Primaria Orasului Somcuta Mare din surse proprii.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel sustine ca si in mandatul sau s-au facut demersuri, insa problema a fost aceeasi, investitia trebuie realizata de Primaria Orasului Somcuta Mare, investitia ulterior urmand a fi preluata de catre Electrica.
Domnul consilier Balmos Teodor sustine ca in acest moment afla, pentru prima data, ca in Orasul Somcuta Mare sunt persoane care nu au curent electric.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel sustine ca nu este corect ca administratia sa faca retele electrice ca apoi acestea sa fie preluate de catre Electrica, in acest fel creandu-se un precedent pentru cei care isi construiesc locuinte in zone in care nu exista posibilitatea racordarii la retelele electrice.
Domnul viceprimar Buda Gheorghe propune ca din sumele ce vor fi alocate pentru proiecte de catre Consiliul Judetean, acestea sa fie folosite in primul rand pentru realizarea acestei investitii.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel intervine si propune ca din sumele alocate pentru fiunctionarea Serviciului de Alimentare cu apa si canalizare ce va fi predat catre Vital, sumele ramase sa fie folosite pentru aceasta investitie.
Doamna Bot Tatiana sustine ca in prezent salarizarea persoanelor din cadrul serviciului respective a fost bugetata doar pana in luna mai a acestui an.
Domnul protopop Petrus Ioan si preot Mircea Campeanu solicita sprijin financiar in vederea reabilitarii bisericii ortodoxe din localitatea Somcuta Mare, suma necesara ar fi de 60.000 lei insa avand in vedere ca suntem intr-un an de criza, orice fel de suma ar fi binevenita.
Domnul presedinte de sedinta propune ca delegatia din localitatea Valenii Somcutei sa fie ascultata iar dupa aceea sedinta consiliului local sa se desfasoare conform ordinii de zi anuntata.
Domnul primar sustine ca de la inceputul anului au fost organizate aproape in toate localitatile apartinatoare orasului adunari cetatenesti care au avut printre celelalte puncte de pe ordinea de zi si problema administrarii pasunilor.
Doamna Hote Gafia, presedinta asociatiei crescatorilor de bovine din localitatea Valenii Somcutei, sustine ca pana in acest moment nu se stie pentru ce au fost utilizate sumele obtinute prin accesarea masurilor de agromediu si a celorlalte scheme de plati finantate de APIA. De asemenea nu este corect ca pe pasunea destinata bovinelor sa pasuneze doar ovinele.
Domnul viceprimar sustine ca in urma sedintei care a avut loc in loclitatea Valenii Somcutei in care s-a decis ca pasunea sa fie data crescatorilor de bovine din localitatea, nicio alta persoana nu si-a mai depus o cerere pentru aceste terenuri. Pe ordinea de zi a prezentei sedinte exista un proiect de hotarare cu privire la modalitatea de administrare a acestor terenuri, urmand a se decide in acest sens.
Delegatia sustine ca cetatenii localitatii Valenii Somcutei sunt proprietarii acestor terenuri.
Domnul secretar intervine si sustine ca aceste terenuri din punct de vedere legal apartina Orasului Somcuta Mare, chiar daca s-a incetatenit faptul ca acestea apartin comunitatii dintr-un sat, acesta este proprietatea orasului si este administrata de Consiliul Local.
Doamna Hote Gafia sustine ca aceste terenuri apartin localitatii Valenii Somcutei iar in prezent exista o asociatie a crescatorilor de bovine ce a fost constituita in acest an.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel sustine ca in mandatul sau s-au facut demersuri in vederea reglementarii acestei situatii, respectiv ca terenurile pasune si padure ce apartin orasului Somcuta Mare dar in trecut au apartinut localitatilor, sa fie exclusiv proprietatea acestora iar administrarea sa se faca de un comitet local insa nu s-a reusit acest fapt, neexistand prevedere legala in aceste sens. In acest moment trebuie gasita o solutie care sa multumeasca pe toata lumea iar sumele ce vor fi alocate de APIA pe schemele de plati pentru ca in caz contrar situatia a fi aceeasi si in acest moment, banii vor fi administrati doar de cateva persoane iar nemultumiri legate de aceasta administrare vor exista si in acest moment.
Domnul Porfire sustine ca in cadrul asociatiei poate fi membru orice persoana care dorste acest lucru iar administrarea banilor se va face cu consultarea acestora.
Domnul consilier Cotet Gheorghe sustine ca noua asociatie din localitatea Valeni Somcutei sa preia pasunea in administrare iar cheltuirea banilor sa sa faca in mod transparent.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel propune concesionarea directa catre asociatiile crescatorilor de animale din fiecare localitate apartinatoare orasului Somcuta Mare.
Domnul secretar sustine ca in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 2 din Legea nr. 214/2011 acest lucru nu se poate intrucat prevederea expresa face mentiunea la existent unei singure asociatii pe raza unitatii administrative teritoriale.
Domnul secretar suspune aprobarii consiliului local procesul verbal al sedintei anterioare acre este aproba in unanimitate.
Presedinte de sedinta este domnul consilier local Maries Emil Gavril.
Se supune aprobarii proiectul ordinii de zi care este urmatorul:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere la impozit, pe care le datoreaza domnul Maries Ioan, domiciliat in localitatea Somcuta Mare, sat Buciumi, nr. 28
2. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere la impozit, pe care le datoreaza doamna Butean Ana, domiciliata in localitatea Somcuta Mare, str. Budeni, nr. 8,
3. Proiect de hotarare privind aprobarea demersurilor necesare in vederea scoaterii la inchiriere a unui teren situat in localitatea Finteusu Mare (in spatele fostei Gradinite), imobil apartinand domeniului privat la Orasului Somcuta Mare,
4. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii demersurilor necesare in vederea scoaterii la inchiriere a unei suprafete de ______ teren pasune comunala, in vederea realizarii unei investitii pentru producerea si utilizarea energiei regenerabile,
5. Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la inchiriere a unor terenuri apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare,
6. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de adminsitrare intre Orasul Somcuta Mare si Directia Silvica Maramures, pentru terenul cu vegetatie forestiera apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare
7. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare, pe anul 2013.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere la impozit, pe care le datoreaza domnul Maries Ioan, domiciliat in localitatea Somcuta Mare, sat Buciumi, nr. 28.
Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere la impozit, pe care le datoreaza doamna Butean Ana, domiciliata in localitatea Somcuta Mare, str. Budeni, nr. 8.
Domnul presedinte de sedinta sustine proiectul de hotarare sustinand ca in cadrul Comisiei economice a Consiliului local s-a decis acordarea scutirii.
Doamna Bot Tatiana sustine ca in prezent exista neconcordante intre situatia existenta in evidenta Registrului agricol si situatia bunurilor declarate spre impozitare la Biroul de Venituri, intrucat neconcordantele sunt provocate de legislatia diferita intrucat la registrul agricol cetateanul poate face o simpla decalaratie iar in cazul impositelor si taxelor locale acesta trebuie sa faca dovada proprietatii prin acte autentice.
In prezent in cazul cetatenilor care beneficiaza de masuri financiare APIA s-a facut o corectei a acestor situatii, iar in conformitate cu prevederile legii nr. 571/2003 privind codul fiscal acestora li s-a impozitat proprietatea retroactive cu 5 ani.
Avand in vedere cele mentionate anterior, doamna Bot Tatiana propune realizarea unui circuit al doucmentelor in cadrul Primariei in care sa fie integrat si Serviciul Urbanism Cadastru si Agricultura pentru ca in prezent exista situatii in care unele terenuri se regasesc in intravilanul localitatii conform Planului Urbanistic General iar in evidentele privind bunurile impozabile acestea figureaza in extravilanul localitatii.
Avand in vedere ca exista mai multe situatii de aceeasi natura si pentru a nu veni de fiecare data in sedinta consiliului local cu acest tip de proiect de hotarare, domnul viceprimar Buda Gheorghe propune adoptarea unei hotarari generale de scutire pentru acele situatii in care se constata diferente intre terenurile declarate la Registrul Agricol fata de cele existente in baza de date a bunurilor impozabile, scutire ce va avea data limita de 30.06.2013.
Se voteaza cu 15 voturi pentru.
Proiect de hotarare privind aprobarea demersurilor necesare in vederea scoaterii la inchiriere a unui teren situat in localitatea Finteusu Mare (in spatele fostei Gradinite), imobil apartinand domeniului privat la Orasului Somcuta Mare.
Domnul secretar prezinta proiectul de hotarare, mentionand faptul intr-o sedinta anterioara s-a hotarat inchirierea terenului cu suma de 0,5 lei /mp/luna iar pentru cei 300 mp chiria pe un an de zile ar fi fost 1800 lei. Intrucat in localitatea Somcuta Mare s-au mai facut inchirieri de terenuri, administratia propune stabilirea aceluias tarif, respectiv de 0,5 lei/mp/an.
Se voteaza cu 15 voturi pentru.
Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii demersurilor necesare in vederea scoaterii la inchiriere a unei suprafete de ______ teren pasune comunala, in vederea realizarii unei investitii pentru producerea si utilizarea energiei regenerabile.
Domnul secretar sustine ca prezentul proiect de hotarare a fost initiat ca urmare a solicitarilor primite din partea unui investitor care a solicitat mai multe parcele de teren pentru realizarea unui obiectiv de investitii - parcuri fotovoltaice, energie regenerabila. De asemenea pentru a putea realiza o asemenea investitie, pe un teren a carui categorie de folosinta este pasune, se impune respectarea unor proceduri premergatoare obligatorii.
Domnul viceprimar propune ca studiul de fezabilitate de SC CEPRONEF SRL – Baia Mare, pentru un parc fotovoltaic pe o suprafata de 3 ha sa fie concesionat sau preluat acel proiect, pentru ca Primaria Somcuta Mare sa isi poata recupera sumele investite pentru realizarea acestuia.
Se voteaza propunerea domnului viceprimar cu 15 voturi pentru.
Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la inchiriere a unor terenuri apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare.
Domnul Maries Emil Gavril, sustine ca in cadrul comisiilor de specialitate s-a stabilit sa se propuna suma de 150 lei in vederea inchirierii terenurilor ce fac obiectul acestei hotarari.
Domnul Buda Gheorghe sustine ca in ceea ce priveste pasunea satului Valenii Somcutei, la licitatia pentru acest lot nu va participa niciun crescator de ovine din localitatea respectiva, urmand a merge intr-o alta locatie.
Domnul Cioltea Dragomir sustine ca pretul fixat de 150 lei la care se adauga si impozitul aferent pentru teren este unul foarte mare intrucat, cel putin pentru terenul pasune ce apartine localitatii Ciolt este foarte mare, aflandu-se totodata si la o distanta foarte mare de satul Ciolt.
Domnul consilier Cotet Gheorghe sustine ca in prezent pasunarea cu bovine se face doar 4 luni pe an iar in extrasezon pasunarea se face de catre oi.
Doamna Bot Tatiana sustine ca in situatia inchirierii terenurilor se obtin anumite sume care altfel nu ar fi fost obtinute, lucru care s-a si intamplat prin folosirea acestora de catre Asociatiile care au avut in administrare aceste pasuni. Din sumele rezultate din inchiriere se pot face lucrari in localitatea in care se hotaraste de consiliul local.
Domnul presedinte de sedinta sustine ca prima intrebare a cetatenilor din delegatie a fost cand se poate incheia contractul de inchiriere pentru ca altfel se pierde subventia acordata de APIA.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel sustine ca ar fi fost util daca s-ar fi prezentat numarul total al animalelor existente in fiecare localitate.
Domnul viceprimar intervine si sustine ca ar fi fost corect sa se arate cate bovine sunt vara pe pasune.
Domnul secretar intervine si sustine ca in situatia in care se aproba scoaterea la inchiriere a acestor terenuri trebuie avut in vedere ca Legea nr. 214/2011 care in prezent nu are aprobate normele metodologice de aplicare si nici ordinul ministrului prin care sa se stabileasca conditiile minime ce trebuie indeplinite de crescatorii de animale, in prezent pe site-ul Ministerului Agriculturii exista in dezbatere publica un nou proiect de lege prin care se vor stabili noile conditii in care se va realiza administrarea pasunilor.
In conditiile in care terenurile se vor scoate la inchiriere, doamna Bot Tatiana sustine necesitatea ca cei care vor deveni chiriasi asupra tetenurilor, vor fi obligati sa depuna un amenajament pastoral ce va deveni parte a contractului.
Se supune aprobarii proiectul de hotarare pentru inchirierea terenurilor precizate in cadrul proiectului de hotarare pe o durata de 5 ani cu suma de 150 lei si se voteaza dupa cum urmeaza 10 voturi pentru, 2 impotriva Cotet Gheorghe, Cioltea Dragomir, 3 abtineri Vasile Dorinel Alb, Lipovan Claudiu si Pasca Dorinel.
Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de adminsitrare intre Orasul Somcuta Mare si Directia Silvica Maramures, pentru terenul cu vegetatie forestiera apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare.
Doamna Bot Tatiana sustine necesitatea incheierii unui contract de administrare cu Directia Silvica Maramures, in conditiile stabilite de consiliul local iar exploatarea urmand a fi facuta tot cu aprobarea consiliului local.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel sustine necesitatea ca Directia Silvica sa puna la dispozitia consiliului local date cu privire la cantitatea de masa lemnoasa ce a fost taiata, intrucat nu exista in acest sens acordul consiliului cu privire la aceasta.
Se aproba incheierea constractului de administrate, cu suma de 55,9 lei/ha, cu 15 voturi pentru.
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare, pe anul 2013.
Doamna Bot Tatiana sustine proiectul de hotarare care se aproba cu 15 voturi pentru.

Presedinte de sedinta
Maries Emil Gavril

Contrasemneaza
Secretar – Toma Alin Florin

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.