Proces verbal 28.02.2013

Incheiat astazi 28.02.2013, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.

La sedinta sunt prezenti domnul primar al Orasului Somcuta Mare Talpos Florin Vasile, domnul secretar Toma Alin-Florin, doamna Bot Tatiana – Sef Serviciu Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, 15 consilieri locali.
Domnul secretar aduce la cunostinta membrilor consiliului local procesul verbal al sedintei anterioare, care este aprobat cu unanimitate de voturi fara modificari de continut.
Presedinte de sedinta este domnul consilier Lipovan Claudiu.
Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului inscris in CF 51254 Somcuta Mare, nr. top. 290/a, teren apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului inscris in Cf nr. 50441 Somcuta Mare, teren apartinand domeniului privat al Orasului somcuta Mare.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea scutiri de la plata majorarilor de intarziere la impozit, pe care le datoreaza domnul Buda Nicoale, domiciliat in localitatea Somcuta Mare, sat Valenii Somcutei, nr. 37.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea scutiri de la plata majorarilor de intarziere la impozit, pe care le datoreaza domnul Marinescu Teodor, domiciliat in localitatea Somcuta Mare, sat Buteasa, nr. 82.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea scutiri de la plata majorarilor de intarziere la impozit, pe care le datoreaza doamna Nechita Rodica, domiciliata in localitatea Somcuta Mare, sat Hovrila, nr. 2A.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea scutiri de la plata majorarilor de intarziere la impozit, pe care le datoreaza domnul Achim Gheorghe, domiciliat in localitatea Somcuta Mare, sat Hovrila, nr. 2.
7. Proiect de hotarare privind scoaterea la inchiriere a spatiului in suprafata de 23,54 mp, situat in localitatea Somcuta Mare, str. Republicii, nr. 15A, imobil apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare,
8. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii cantitatii de carburant de ______ litri/luna, Politiei Orasului Somcuta Mare.
9. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Orasului Somcuta Mare a terenului in suprafata de 103 ha pasune, cu denumirea topica Buciumi-Iadara, nr. cad. 50587.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii demersurilor necesare in vederea scoaterii la inchiriere a unei suprafete de ____ ha teren pasune comunala, in vederea realizarii unei investitii pentru producerea si utilizarea energiei regenerabile.

11. Proiect de hotarare privind cuprinderea in domeniul public al Orasului Somcuta Mare a obiectivului Statie de Epurare a apelor menajere.
12. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar aferent anului 2012.
13. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumelor necesare in vederea achitarii arieratelor si platilor restante inregistrate la data de 31.01.2013, in cadrul bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
14. Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor de reparatii capitale la imobilul situat in localitatea Buteasa, in incinta Caminului Cultural Buteasa, in suma de 1.312 lei.
15. Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor de reparatii capitale la imobilul situat in localitatea Somcuta Mare, str. N. Balcescu, nr. 27, inchiriat de SC RACIDO SRL – Baia Mare,
16. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumelor necesare platii unor cheltuieli in anul 2013, conform art. 105 din Legea nr. 1/2011 privind educatia nationala, cu modificarile si completarile ulterioare.
17. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, nr. 36/2012 privind stabilirea ajutoarelor ce se pot acorda angajatilor din Aparatul de specialitate al Primarului Orasului Somcuta Mare.
18. DIVERSE.

Se aproba cu 15 voturi

Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului inscris in CF 51254 Somcuta Mare, nr. top. 290/a, teren apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare.
Domnul secretar sustine proiectul de hotarare, comunicand membrilor consiliului local ca este vorba despre un teren situat pe str. N. Balcescu (langa Dorian) teren pe care se afla construita casa domnului Mihali Gigel, teren ce a fost atribuit in folosinta gratuita printr-o decizie a Consiliului Popular Somcuta Mare. In prezent proprietarul actual face demersurile necesare in vederea emiterii Ordinului prefectului si obtinerea in acest mod a dreptului de proprietate asupra terenului.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului inscris in Cf nr. 50441 Somcuta Mare, teren apartinand domeniului privat al Orasului somcuta Mare.
Domnul secretar sustine proiectul de hotarare, comunicand ca este vorba de terenul pe care sunt edificate constructiile apartinand SC CONSUMCOOP SOMCUTA MARE, (Stejarul) pentru ca in acest fel proprietarul de drept a acestora sa poata sa le noteze. Ulterior, in conformitate cu prevederile legale, proprietarul acestora va putea solicita cumpararea directa a terenului de sub constructii in conditiile ce vor fi stabilite de consiliul local.
Se aproba cu 15 voturi.

Proiect de hotarare privind aprobarea scutiri de la plata majorarilor de intarziere la impozit, pe care le datoreaza domnul Buda Nicoale, domiciliat in localitatea Somcuta Mare, sat Valenii Somcutei, nr. 37.
Domnul secretar sustine proiectul de hotarare comunicand ca in cadrul acestui proiect trebuie mentionata data pana la care solicitantul este obligat sa achite debitul pentru a beneficia de scutire de la plata majorarilor de intarziere.
Domnnul consilier Maries Emil sustine ca in acest moment bugetul ne este aprobat si trebuie sa avem in vedere faptul ca veniturile bugetare sunt mici.
Domnul consilier Balmos Teodor sustiune ca nu este de acord cu aprobarea puntelor 3-7 din ordinea de zi prin care se solicita scutiri de la majorari si penalitati, pentru ca in acest mod se creaza precedente.
Domnul primar sustine ca situatia solicitantului este intradevar dificila.
Domnul viceprimar Buda Gheorghe sustine ca persoanelor care au fost calamitate in anul 2009 ca urmare a inundatiilor care au avut loc, li s-a aprobat scutirea de la plata impozitului si majorarilor.
Domnul primar propune ca scutirea sa fie acordata cu conditia platii integrale a debitului pana la data de 31.12.2013.
Se aproba cu 12 voturi pentru, 3 abtineri (Lipovan Claudiu, Alb Vasile, Pasca Dorinel).

Proiect de hotarare privind aprobarea scutiri de la plata majorarilor de intarziere la impozit, pe care le datoreaza domnul Marinescu Teodor, domiciliat in localitatea Somcuta Mare, sat Buteasa, nr. 82.
Se voteaza cu 1 vot pentru si 14 voturi impotriva.

Proiect de hotarare privind aprobarea scutiri de la plata majorarilor de intarziere la impozit, pe care le datoreaza doamna Nechita Rodica, domiciliata in localitatea Somcuta Mare, sat Hovrila, nr. 2A.
Se voteaza 2 voturi pentru, 10 impotriva, 3 abtineri.

Proiect de hotarare privind aprobarea scutiri de la plata majorarilor de intarziere la impozit, pe care le datoreaza domnul Achim Gheorghe, domiciliat in localitatea Somcuta Mare, sat Hovrila, nr. 2.
Se voteaza 2 voturi pentru, 10 impotriva, 3 abtineri.

Proiect de hotarare privind scoaterea la inchiriere a spatiului in suprafata de 24 mp, situat in localitatea Somcuta Mare, str. Republicii, nr. 15A, imobil apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare.
Se aproba ca pretul de pronire al licitatiei sa fie de 16 lei/luna iar durata de inchiriere de 5 ani.
Se aproba cu 15 voturi pentru.
Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii cantitatii de carburant de ______ litri/luna, Politiei Orasului Somcuta Mare.
Domnul consilier Alb Vasile sustine ca pana in acest moment Politia Somcuta Mare a primit din partea Orasului Somcuta Mare, cantitatea de 100 litri pe luna, si propune acordarea aceleiasi cantitati pana la adoptarea hotararii cu privire la bugetul Orasului Somcuta Mare.
Domnul consilier Vancea Dorin Gheorghe sustine ca politia solicita cantitatea de 50 litri/autoturism.
Domnul viceprimar sustine ca sunt sesizate multe furturi iar pentru aceasta a fi util ca domnul comandant sa fie invitat la o sedinta a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 15 voturi, pentru alocarea cantitatii de 100 litri/luna pana la adoptarea hotararii privind bugetul local

Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Orasului Somcuta Mare a terenului in suprafata de 103 ha pasune, cu denumirea topica Buciumi-Iadara, nr. cad. 50587.
Domnul secretar sustine acest proiect de hotarare, comunicand consiliul local faptul ca in conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 214/2011 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor, cu modificarile si completarile ulterioare, terenurile avand categoria de folosinta pasune fac parte din domeniul privat. In acest fel s-ar afce o corectie a erorii comise la prima intabulare a terenului.
Domnul consilier local Alb Vasile Dorinel sustine ca s-a optat pentru intabularea initiala in domeniul public a terenului avand categoria de folosinta ''pasune'' intrucat exista solicitari de reconstituire a dreptului de proprietate ce inca nu au fost finalizate iar in acest fel s-ar mentine in proprietatea Orasului Somcuta Mare o suprafata de teren; terenul din domeniul public avand cele trei caracteristici – Inalienabil, Imprescriptibil, Insesizabil.
Domnul secretar sustine ca in situatia in care nu se doreste trecerea din domeniul public in domeniul privat a acestui teren, in acest moment nu ar fi o problema majora insa pe viitor acest fapt trebuie reglementat in situatia in care se va dori ca utilizarea terenului ''pasune'' sa fie facuta in conformitate cu prevederile Legii nr. 214/2011 in cadrul careia se care precizeaza ca terenurile pentru care se va concesiona serviciul de pasunat, fac parte din domeniul privat al comunelor, oraselor.
Se amana proiectul de hotarare cu 15 voturi pentru.
Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii demersurilor necesare in vederea scoaterii la inchiriere a unei suprafete de ____ ha teren pasune comunala, in vederea realizarii unei investitii pentru producerea si utilizarea energiei regenerabile.
Domnul primar sustine ca acest proiect a fost initiat ca urmare a scrisorii de intentie ce a fost primita de la o firma care solicita in acest moment doua suprafete de teren de 20 si 25 ha.
Domnul consilier Alb Vasile sustine ca poate ar fi util sa fie concesionate initial cele 3 ha pentru care s-a elaborat proiectul initial pentru un parc fotovoltaic iar prin concesionarea acelui teren si ''vanzarea'' proiectului s-ar recupera o parte din investitia facuta pentru elaborarea acestuia. In ceea ce priveste aceasta solicitare poate ar fi util ca firma sa revina cu o solicitare si in situatia in care se ia o decizie sa fie facut un referendum local cu locuitorii din satul Buciumi carora le apartine terenul solicitat.
Se amana proiectul cu 15 voturi.
Proiect de hotarare privind cuprinderea in domeniul public al Orasului Somcuta Mare a obiectivului Statie de Epurare a apelor menajere.
Domnul secretar sustine ca prin acest proiect se va cuprinde in domeniul public al Orasului Somcuta Mare obiectivul de investitie ''Statie de epuare a apelor menajere Somcuta Mare'', urmand ca aceasta sa fie notata si in cartea funciara.
Sr aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar aferent anului 2012.
Doamna Bot Tatiana sustine proiectul de hotarare.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumelor necesare in vederea achitarii arieratelor si platilor restante inregistrate la data de 31.01.2013, in cadrul bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 15 voturi pentru.
Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor de reparatii capitale la imobilul situat in localitatea Buteasa, in incinta Caminului Cultural Buteasa, in suma de 1.312 lei.
Doamna Bot Tatiana sustine ca acest proiect a fost initiat pentru a putea prevedea in bugetul local sumele necesare in vederea efectuarii lucrarilor de reabilitare ce au fost aprobate la momentul inchirierii, respectiv pentru a putea efectua compensarea cu chiria ce se plateste pentru acest spatiu.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor de reparatii capitale la imobilul situat in localitatea Somcuta Mare, str. N. Balcescu, nr. 27, inchiriat de SC RACIDO SRL – Baia Mare.
Se aproba cu 15 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumelor necesare platii unor cheltuieli in anul 2013, conform art. 105 din Legea nr. 1/2011 privind educatia nationala, cu modificarile si completarile ulterioare.
Se voteaza amanarea proiectului de hotarare cu 15 voturi pentru.
Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, nr. 36/2012 privind stabilirea ajutoarelor ce se pot acorda angajatilor din Aparatul de specialitate al Primarului Orasului Somcuta Mare.
Se voteaza amanarea proiectului de hotarare cu 15 voturi pentru.
DIVERSE
Domnul consilier Vancea Dorinel sustine ca este necesara realizarea retelei de alimentare cu energie electrica pentru locuintele ce au fost construite pe strada Abator si unde nu li s-au facilitat utilitatile.
Domnul consilier Nechita Ioan propune ca pentru drumurile dintre terenurile agricole din localitatea Buteasa ar trebui dusa piatra pentru ca nu se poate intra si iesi de pe drumurile respective.
Domnul consilier Pasca Dorinel intreaba cine achita contravaloarea lucrarilor de efectuare a contorizarii locuitorilor de la blocuri si care este valoare acestora.
Doamna Bot Tatiana raspunde ca acestea sunt achitate de catre locatari.
Domnul secretar comunica domnilor consilieri cererea nr. 1.277/2013 formulata de domnul Muresan Olimpiu Andrei prin care acesta solicita vanzarea imobilului situat in localitatea Somcuta Mare, str. N. Balcesu nr. 5, imobil cu privire la care s-au facut o serie de lucrari de reamenajari si imbunatatiri fata de imobilul existent initial. De asemenea, solicita ca in situatia in care se va face vanzarea acestuia sa se aiba in vedere si faptul ca, cu privire la acel imobil exista un litigiu precum si faptul ca acesta este grevat de o creanta in valoare de 1.857.425 lei reprezentand valoarea lucrarilor executate atat cu autorizatie cat si fara autorizatie.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel sustine ca nu este corect acest lucru si ca lucrarile si amenajarile au fost facute fara autorizatie si ca nu se poate crea legatura juridica intre firmele care au executat lucrarile si totodata trebuie avut in vedere ca acestea au fost realizate fara acordul Orasului Somcuta Mare.
Domnul secretar sustine ca in acest moment trebuie avute in vedere toate aspectele legale referitoare la acest dosar intrucat pretentiile financiare ale SC 5INCI M SRL – Somcuta Mare sunt in valoare de 1.857.425 lei.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel sustine ca nu este corect si ca administratia nu poate fi obligata la plata unei asemenea sume, iar pentru evitarea unui astfel de rezultat propune angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele Consiliului local, ale Orasului Somcuta Mare si ale Primarul Orasului Somcuta Mare in aceste dosare.
Se aproba cu 15 voturi pentru.
De asemenea domnul secretar sustine ca in ceea ce priveste solicitarea domnului Muresan Andrei se va intocmi un raspuns prin care ii vor fi solicitate actele doveditoare ale investitiei. De asemenea trebuie avut in vedere si aspectul referitor la faptul ca in acest moment cladirea in noua forma nu este cuprinsa in patrimoniul consiliului local al Orasului Somcuta Mare. Pentru a putea face o eventuala vanzare prin licitatie, consiliul local trebuie sa faca dovada proprietatii asupra bunului imobil.
O alta cerere comunicata domnilor consilieri locali este aceea a SC AUTO IONUT SRL Somcuta Mare care solicita concesionarea unui teren in suprafata de 250 mp.
Se aproba analizarea acestei solicitari.

Presedinte de sedinta
Lipovan Claudiu

Contrasemneaza - Secretar
Toma Alin-Florin

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.