Proces verbal 31.01.2013

Incheiat astazi 31.01.2013 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare.

La sedinta sunt prezenti domnul Talpos Florin Vasile, primar al Orasului Somcuta Mare, 13 consilieri locali, lipsa fiind domnul Nechita Ionuc si domnul Maries Emil Vasile, domnul Toma Alin secretar al Orasului Somcuta Mare, doamna Bot Tatiana sef Serviciu Economic doin cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, cetateni ai Orasului Somcuta Mare si doamna director adjunct al Liceului Teoretic Ioan Buteanu, Tuns Lucia.
Presedinte de sedinta este domnul consilier Buda Gheorghe viceprimar al Orasului Somcuta Mare.
Domnul secretar prezinta prezinta Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare procesul verbal al sedintei anterioare care este aprobat in unanimitate fara modificari de continut.
Intrucat la sedinta Consiliului Local sunt prezenti cetateni care doresc sa se adreseze administratiei, domnul presedinte de sedinta le acorda acestora cuvantul.
Doamna Draghita Roman sustine prin cererea adresata Consiliului Local necesitatea unor lucrari de amenajare a curtii scolii din centrul localitatii unde in zilele in care ploua din cauza faptului ca nu a fost asfaltata, copiii sunt obligati sa stea in salile de clasa cate 4 ore iar in ceea ce priveste orele de sport, acestea nu pot avea loc intrucat noroiul din curte este foarte mare.
De asemenea este nevoie ca trecerea de pietoni din fata scolii din centrul Orasului Somcuta Mare sa fie mutata intr-o zona in care nu se impiedica accesul pe strada Horea.
Doamna director adjunct pune in discutie si faptul ca in ceea ce priveste circulatia elevilor spre Liceul teoretic ''Ioan Buteanu'' se face pe drumul public si nu pe trotuar (strada Somes), fapt ce reprezinta un adevarat pericol pentru toate persoanele, nu doar pentru elevi.
Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de cetatean de onoare al Orasului Somcuta Mare,

2. Proiect de hotarare privind acordarea titlului de cetatean de onoare al Orasului Somcuta Mare, domnului Motica Radu Ioan, avocat si profesor universitar al Facultatii de Drept – Universitatea de Vest, Timisoara,

3. Proiect de hotarare privind acordarea titlului de cetatean de onoare al Orasului Somcuta Mare, domnului JULEAN DOREL LUCIAN, avocat si conferentiar al Facultatii de Drept si Stiinte Administrative – Universitatea de Vest Timisoara,

4. Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte in repartizarea locuintelor pentru tineri, in Orasul Somcuta Mare,

5. Proiect de hotarare privind acordarea avizului de principiu pentru includerea in viitorul PUG, in intravilanul Orasului Somcuta Mare, loc. Finteusu Mare, a terenului inscris in CF nr. 50434, nr. cad. 50434, in suprafata de 3800 mp, teren apartinand domnului Vise Ioan,

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar ce va functiona in Orasul Somcuta Mare, cu localitatile componente si apartinatoare, in anul scolar 2013-2014,

7. Proiect de hotarare privind estimarea numarului de persoane care vor beneficia de indemnizatia acordata persoanelor cu handicap, si a persoanelor care vor fi incadrate cu contract individual de munca ca asistenti personali in cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, in anul 2013, in vederea alocarii resurselor financiare in cadrul bugetului local al Orasului Somcuta Mare,

8. Proiect de hotarare privind scoaterea din functiune a mijloacelor fixe apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare provenite de la Liceul Teoretic IOAN BUTEANU Somcuta Mare,

9. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de impozitul datorat pentru cladiri, a doamnei DRAGOS MARIA, domiciliata in localitatea Somcuta Mare, sat Finteusu Mare, nr. 17, ca urmare a efectelor cauzate de alunecarile de teren, care au avut loc in zona in care locuieste,

10. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de impozitul datorat pentru cladiri, a domnului DRAGOS NICOLAE, domiciliat in localitatea Somcuta Mare, sat Finteusu Mare, nr. 17A, ca urmare a efectelor cauzate de alunecarile de teren, care au avut loc in zona in care locuieste,

11. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de impozitul datorat pentru cladiri, a domnului CRISTE VASILE, domiciliat in localitatea Somcuta Mare, sat Finteusu Mare, nr. 19, ca urmare a efectelor cauzate de alunecarile de teren, care au avut loc in zona in care locuieste

12. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor aferente debitului provenit din contractual de inchiriere nr. 53/04.01.2011, incheiat intre Orasul Somcuta Mare si I.I. SABAU MIHAI VLAD.

13. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local ce vor fi prestate in anul 2013 de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 prvind asigurarea venitului minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de cetatean de onoare al Orasului Somcuta Mare.
Domnul primar al Orasului Somcuta Mare sustine oportunitatea adoptarii acestui proiect de hotarare intrucat pentru acordarea titlului de cetatean de onorare al Orasului Somcuta Mare este necesar un regulament in baza caruia sa fie puse in discutie nominalizarile ulterioare.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel sustine ca in cazul in care se acorda titlul de cetatean de onoare beneficiarii acestuia au dreptul si la anumite avantaje, acordare de terenuri, scutire de impozite sit axe, alte drepturi acordate de consiliul local sau de lege.
Domnul secretar intervine si sustine ca acest titlu este strict onorific iar regulamnetul a fost intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Se aproba cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind acordarea titlului de cetatean de onoare al Orasului Somcuta Mare, domnului Motica Radu Ioan, avocat si profesor universitar al Facultatii de Drept – Universitatea de Vest, Timisoara.
Domnul consilier Cotet Tamas Dionisie sustine proiectul de hotarare, facand o prezentare a personalitatii domnului Motica Radu Ioan, care prin activitatea sa a sprijinit activitatea culturala desfasurata de Corul Barbatesc din localitatea Finteusu Mare.
Se aproba cu 13 voturi pentru.
Proiect de hotarare privind acordarea titlului de cetatean de onoare al Orasului Somcuta Mare, domnului JULEAN DOREL LUCIAN, avocat si conferentiar al Facultatii de Drept si Stiinte Administrative – Universitatea de Vest Timisoara.
Domnul consilier Cotet Tamas Dionisie sustine proiectul de hotarare, facand o prezentare a personalitatii domnului Julean Dorel Lucian, care prin activitatea sa a sprijinit activitatea culturala desfasurata de Corul Barbatesc din localitatea Finteusu Mare.
Se aproba cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte in repartizarea locuintelor pentru tineri, in Orasul Somcuta Mare.
Domnul secretar Alin Toma sustine proiectul de hotarare, comunicand faptul ca prezenta hotarare se adopta ca urmare a primirii avizului favorabil din partea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice asupra propunerilor de criterii adoptate intr-o sedinta anterioara de Consiliul Local Somcuta Mare. In anexa acestui proiect de hotarare se regasesc si documentele in baza carora se vor analiza cererile solicitantilor.
Se aproba cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind acordarea avizului de principiu pentru includerea in viitorul PUG, in intravilanul Orasului Somcuta Mare, loc. Finteusu Mare, a terenului inscris in CF nr. 50434, nr. cad. 50434, in suprafata de 3800 mp, teren apartinand domnului Vise Ioan.
Domnul presedinte de sedinta sustine proiectul de hotarare comunicandu-le domnilor consilieri faptul ca terenul este invecinat cu cele incluse in intravilanul localitatii, motiv pentru care se va avea in vedere la includerea sau cuprinderea acestuia in viitorul PUG ca si teren intravilan.
Domnul secretar sustine ca in conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, modificarea PUG se face din 10 in 10 ani, cu exceptia situatiilor in care se intocmesc documentatii specific de modificare a PUG.
Se aproba cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea Retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar ce va functiona in Orasul Somcuta Mare, cu localitatile componente si apartinatoare, in anul scolar 2013-2014.
Domnul viceprimar propune in urma discutiilor care au avut loc cu privire la acest punct de pe ordinea de zi, ca acest proiect de hotarare sa fie amanat pentru o sedinta extraordinara viitoare.
Domnul primar propune analizarea situatiei care a condus la faptul ca in localitatea Valenii Somcutei parintii refuza sa-si trimita copiii la scoala din localitate.
Se aproba amanarea proiectului de hotarare cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind estimarea numarului de persoane care vor beneficia de indemnizatia acordata persoanelor cu handicap, si a persoanelor care vor fi incadrate cu contract individual de munca ca asistenti personali in cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, in anul 2013, in vederea alocarii resurselor financiare in cadrul bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
Domnul presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, sustinand ca este vorba despre o estimare a numarului de persoane care vor beneficia de indemnizatia acordata persoanelor cu handicap precum si a presoanelor ce vor putea beneficia de asistent personal, mai ales in situatia celor din urma pentru care administratia trebuie sa prevada fondurile necesare pentru plata acestora.
Se aproba cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind scoaterea din functiune a mijloacelor fixe apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare provenite de la Liceul Teoretic IOAN BUTEANU Somcuta Mare.
Se aproba cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de impozitul datorat pentru cladiri, a doamnei DRAGOS MARIA, domiciliata in localitatea Somcuta Mare, sat Finteusu Mare, nr. 17, ca urmare a efectelor cauzate de alunecarile de teren, care au avut loc in zona in care locuieste.
Domnul presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, sustinand ca in cazul celor trei persoane ale caror imobile – casa de locuit se afla in zona cu alunecari de teren legea ne da posibilitatea de a acorda scutiri de impozit.
Se aproba cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de impozitul datorat pentru cladiri, a domnului DRAGOS NICOLAE, domiciliat in localitatea Somcuta Mare, sat Finteusu Mare, nr. 17A, ca urmare a efectelor cauzate de alunecarile de teren, care au avut loc in zona in care locuieste.
Se aproba cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de impozitul datorat pentru cladiri, a domnului CRISTE VASILE, domiciliat in localitatea Somcuta Mare, sat Finteusu Mare, nr. 19, ca urmare a efectelor cauzate de alunecarile de teren, care au avut loc in zona in care locuieste.
Se aproba cu 13 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor aferente debitului provenit din contractual de inchiriere nr. 53/04.01.2011, incheiat intre Orasul Somcuta Mare si I.I. SABAU MIHAI VLAD.
Doamna Bot Tatiana - Sef Serviciu Economic prezinta proiectul de hotarare motivand oportunitatea adoptarii acestuia. De asemenea, sustine doamna Bot Tatiana, este nevoie ca pe viitor in situatia in care se hotaraste inchirierea unor spatii si se acorda posibilitatea compensarii unor lucrari de amenajare a acelor spatii, trebuie facut in acelasi timp si o alocare de fonduri in bugetul local si prevazute sumele necesare pentru realizarea acelor investitii pentru ca in final sa se poata face o compensare a acelor investitii care vor ramane in patrimoniul Orasului Somcuta Mare.
Domnul consilier Alb Vasile Dorinel sustine ca pentru acest lucru, Compartimentul Juridic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare este responsabil de initierea si aducerea la cunostinta Consiliului Local a tuturor demersurilor necesare in vederea asigurarii legalitatii tuturor hotararilor ce se adopta in sedintele Consiliului Local.
Se aproba cu 13 voturi pentru.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local ce vor fi prestate in anul 2013 de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 prvind asigurarea venitului minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
Domnul presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare sustinand necesitatea si oportunitatea adoptarii acestuia.
Domnul consilier Vancea Dorinel propune ca persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 sa desfasoare activitati si de curatare si refacere a trotuarelor, in situatia in care este posibil.
Se aproba cu 13 voturi pentru.

Diverse
Domnul primar comunica Consiliului Local ca incepand cu data de 01.02.2013 casieria SC ELECTRICA SA va fi inchisa desi administratia a facut demersurile necesare pentru a nu preveni acest fapt. Din pacate reprezentantii Electrica au comunicat ca decizia a fost luata intrucat au fost dezvoltate alte modalitati de plata a facturilor de catre cetateni, nejustificandu-se in acest moment pastrarea acestui punct de incasare.
In ceea ce priveste problema pasunilor, domnul viceprimar sustine ca dupa ce s-a facut rezilierea contractelor de administrare a pasunilor s-a contatat ca Asociatia Crescatorilor de Animale din Finteusu Mare si Asociatia Composesorala CIACANA, ca acestea au optat pentru accesarea masurii de Agromediu pentru o perioada de 5 ani doar din anul 2009 motiv pentru care se propune revocarea hotararilor prin care s-a aprobat rezilierea contractelor de administrare. Se propune acest fapt intrucat, in situatia in care Asociatia beneficiara a masurilor de agromediu accesate, se retrage sau isi pierde dreptul de folosinta asupra terenurilor va fi obligata sa restituie integral sumele primite pana in acest moment.
Domnul consilier Cotet Gheorghe si domnul Alb Vasile Dorinel, propun organizarea unor adunari cetatenesti cu cetatenii din localitatile apartinatoare Orasului Somcuta Mare pentru a se discuta aceasta problema.
Domnul consilier Balmos Teodor sustine ca este de acord cu revocarea hotararilor prin care au fost reziliate contractile pentru cele doua Asociatii, cu conditia ca acestea sa prezinte situatiile contabile referitoare la gestionarea resurselor financiare de care au beneficiat prin aceste masuri de finantare.
Domnul consilier Balmos Teodor sustine ca in ceea ce priveste administrarea padurilor trebuie luate masurile necesare in vederea verificarii respectarii prevederilor contractuale asumate de cele doua parti, Orasul Somcuta Mare si Ocolul Silvic Somcuta Mare, intrucat din informatiile pe care le detine acestea nu sunt respectate.
Domnul consiliet Cotet Tamas Dionisie propuna ca in situatia in care se fac taieri in padurea ce apartine unei anumite localitati sa fie invitat si consilierul localitatii respective.
Domnul presedinte de sedinta sustine ca in situatia in care se fac exploatari de masa lemnoasa, Ocolul Silvic este obligat sa invite un reprezentant al administratiei Orasului Somcuta Mare.
Se voteaza cu 13 voturi pentru revocarea HCL nr. 124/2012 si 127/2012.

Domnul consilier Cotet Tamas Dionisie sustine necesitatea atentionarii celor care circula pe dumul Finteusu Mare–Posta intrucat masinile de mare tonaj deterioreaza drumul respectiv. De asemenea domnul consilier invita consiliul local la manifestarea ce va avea loc in data de 02.02.2013 la Finteusu Mare in vederea dezvelirii bustului comemorativ al dirijorului Valentin Baintan.

Presedinte de sedinta – Buda Gheorghe

Secretar - Toma Alin

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.