HOTARAREA NR. 13 / 2016

Privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local ce vor fi prestate in anul 2016 de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind asigurarea venitului minim garantat

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 29.02.2016,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar Talpos Florin Vasile, referatul de specialitate inaintat de catre Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea si oportunitatea adoptarii prezentei hotarari,

            Avizul Comisiei economico-financiare precum si al Comisiei de administratie publica si juridica din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,

In temeiul prevederilor art. 6 alin. 7 din  Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificari si completari ulterioare,

Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala, republicata, cu modificari si completari ulterioare,

            In baza prevederilor art. 36 alin. (6) lit. b), alin. 4, art. 45 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. b) alin. (3) lit. b)  ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1 – Se aproba Planul de actiuni sau lucrari de interes local ce vor fi prestate de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind asigurarea venitului minim garantat, in anul 2016 in Orasul Somcuta Mare, plan prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.  

Art. 2 - Prezenta hotarare se comunica:

-          Institutiei Prefectului – Maramures,

-          Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

-          Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

-          Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul Primariei orasului Somcuta Mare,

-          Prin afisare.

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

 TOMA ALIN FLORIN

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

PASCA DORIN IOAN

 

SOMCUTA MARE

29.02.2016

 

 

 

 

 

PLAN DE ACTIVITATE PE ANUL  2016

LEGEA 416/2001

Primaria Orasului Somcuta Mare preconizeaza pentru anul 2016 urmatoarele lucrari:

Luna Ianuarie:

Maturat trotuare si piata agroindustriala de zapada, taiat lemne. Administrare material antiderapant. Confectionat maturoaie pentru curatenia orasului. Activitati de deszapezire.

Luna Februarie:

Maturat trotuare si piata agroindustriala de zapada, taiat lemne. Administrare material antiderapant. Confectionat maturoaie pentru curatenia orasului. Activitati de deszapezire.

Luna Martie:

Curatenie cursuri de apa (Birsau, Caicana). Curatenie cai de acces (drumuri nationale, judetene, comunale etc). Curatenie in piata agroalimentara a orasului. Confectionat maturoaie pentru curatenia orasului.

Luna Aprilie

Activitati in cele 2 parcuri ale orasului care constau in:

       - sapat rondouri de flori:

       - plantat flori si arbusti ornamentali:

       - toaletare copaci, cosit si nadunat iarba:

       - udat flori.

            Curatenie in piata agroalimentara a orasului.

            Luna Mai:

Activitati in cele 2 parcuri ale orasului care constau in:

       - sapat rondouri de flori:

       - plantat flori si arbusti ornamentali:

       - toaletare copaci, cosit si nadunat iarba:

       - udat flori.

            Curatenie in piata agroalimentara a orasului. Confectionat maturoaie pentru curatenia orasului.

            Luna Iunie:

Activitati in cele 2 parcuri ale orasului care constau in:

       - sapat rondouri de flori:

       - plantat flori si arbusti ornamentali:

       - toaletare copaci, cosit si nadunat iarba:

       - udat flori.

            Curatenie in piata agroalimentara a orasului. Munci ocazionale. Confectionat maturoaie pentru curatenia orasului.

            Luna Iulie:

Activitati in cele 2 parcuri ale orasului care constau in:

       - sapat rondouri de flori:

       - plantat flori si arbusti ornamentali:

       - toaletare copaci, cosit si nadunat iarba:

       - udat flori.

            Curatenie in piata agroalimentara a orasului.Curatenie cursuri de apa ( Birsau, Caicana). Curatenie cai de acces ( drumuri nationale, judetene, comunale etc.) Munci ocazionale. Confectionat maturoaie pentru curatenia orasului.

            Luna August:

Activitati in cele 2 parcuri ale orasului care constau in:

       - sapat rondouri de flori:

       - plantat flori si arbusti ornamentali:

       - toaletare copaci, cosit si nadunat iarba:

       - udat flori.

            Munci ocazionale. Curatenie in piata agroalimentara a orasului .Confectionat maturoaie pentru curatenia orasului.

            Luna Septembrie:

Activitati in cele 2 parcuri ale orasului care constau in:

       - sapat rondouri de flori:

       - plantat flori si arbusti ornamentali:

       - toaletare copaci, cosit si nadunat iarba:

       - udat flori:

       - maturat si adunat frunze.

Munci ocazionale. Curatenie in piata agroalimentara a orasului.

Confectionat maturoaie pentru curatenia orasului .

 

Luna Octombrie:

Activitati in cele 2 parcuri ale orasului care constau in:

       - maturat si adunat Frunze.

            Curatenie in piata agroalimentara a orasului. Munci ocazionale. Curatenie cursuri de apa ( Birsau, Caicana). Curatenie cai de acces ( drumuri nationale, judetene, comunale etc.) Munci ocazionale. Confectionat maturoaie pentru curatenia orasului.

            Luna Noiembrie:

Activitati in cele 2 parcuri ale orasului care constau in:

        - maturat si adunat Frunze.

Munci ocazionale. Curatenie in piata agroalimentara a orasului. Activitati de lucru la padure pentru lemne de foc. Confectionat maturoaie pentru curatenia orasului. Montat steaguri. Activitati de deszapezire.

Luna Decembrie:

Maturat trotuare si piata agroindustriala de zapada, taiat lemne. Administrare material antiderapant. Confectionat maturoaie pentrucuratenia orasului. Demontat steaguri. Munci ocazionale. Activitati in cele 2 parcuri ale orasului. Activitati de deszapezire.

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.