HOTARAREA NR. 25 / 2013

Privind aprobarea achizitionarii de servicii de consultanta, asistenta juridica si reprezentare in justitiei a Orasului Somcuta Mare, Consiliului Local si a Primarului Orasului Somcuta Mare in Dosar nr. 6054/100/2010 si Dosar nr. 5356/100/2012 aflate in prezent pe rolul Tribunalului Maramures

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Talpos Florin Vasile primar al Orasului Somcuta Mare, referatul de specialitate inaintat de domnul Toma Alin - Secretarul Orasului Somcuta Mare,
Avizul Comisiei de administratie publica locala si juridica precum si al Comisiei economico-financiare din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,
In conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea de Guvern nr. 925/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
Tinand cont de prevederile art. I alin. 2 lit. b ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative,
In baza prevederilor art. 36 alin. 9, art. 45 alin. 1 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

H O T A R A S T E:
Art. 1 –a) Se aproba incheierea unui contract de prestari service de consultanta, asistenta juridica si reprezentare in justitie a Orasului Somcuta Mare, Consiliului Local si a Primarului Orasului Somcuta Mare in vederea reprezentarii acestora in Dosar nr. 6054/100/2010 si Dosar nr. 5356/100/2012 aflate in prezent pe rolul Tribunalului Maramures.
b) Reprezentarea Orasului Somcuta Mare, a Consiliului Local si a Primarului Orasului
Somcuta Mare, va fi asigurata si in exercitarea cailor de atac impotriva sentintelor pronuntate in aceste dosare.
Art. 2 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Consiliului Judetean Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.
-
-

SOMCUTA MARE
28.02.2013

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 15 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.