HOTARAREA NR. 17 / 2013

Privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere la impozit, pe care le datoreaza domnul BUDA NICOALE, domiciliat in localitatea Somcuta Mare, sat Valenii Somcutei, nr. 37

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Primar, Talpos Florin Vasile, precum si referatul inaintat de catre Biroul Venituri din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Cererea domnului Buda Nicolae, domiciliat in localitatea Somcuta Mare, sat Valenii Somcutei, nr. 37 inregistrata la Primaria Orasului Somcuta Mare sub nr. 744/2013, in Dosar nr. 17/H/2013,
Avizul Comisiei economico-financiare, precum si al Comisiei de administratie publica locala si juridica a Consiliului Local al orasului Somcuta Mare,
Potrivit art. 125, alin. 2 lit. d din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, rerepublicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
In temeiul prevederilor Legii 215/2001, art. 36 alin. 1, si alin. 2, lit. b, alin. 4, art. 45 alin.1 ale Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

H O T A R A S T E:
Art. 1 – Incepand cu data prezentei hotarari, se aproba scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente bunurilor imobile detinute, in suma de 1618 lei, pe care le datoreaza domnul Buda Nicolae, domiciliat in localitatea Somcuta Mare, sat Valenii Somcutei, nr. 37, cu conditia platii integrale a debitului pana la data de 31.12.2013.
Art. 2 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Consiliului Judetean Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Domnului Buda Nicolae.

SOMCUTA MARE
28.02.2013

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 12 voturi, Impotriva 3 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.