HOTARAREA NR. 6 / 2013

Privind estimarea numarului de persoane care vor beneficia de indemnizatia acordata persoanelor cu handicap, si a persoanelor care vor fi incadrate cu contract individual de munca ca asistenti personali in cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, in anul 2013, in vederea alocarii resurselor financiare in cadrul bugetului local al Orasului Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar, Talpos Florin Vasile, referatul de specialitate inaintat de catre Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Avizul Comisiei de administratie publica locala si juridica, avizul Comisiei economico-financiare, precum si avizul Comisiei pentru invatamant, cultura, tineret, sport si probleme sociale ale Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,
In baza prevederilor Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale, Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul nr. 794/380/2002 al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului administratiei publice, privind aprobarea modalitatii de plata a indemnizatiei cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal,
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
In baza prevederilor art. 36 alin. 2, alin. 6 lit. a, art. 45 alin. 1 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

H O T A R A S T E:
Art. 1 – Incepand cu data prezentei hotarari, se estimeaza pentru anul 2013, ca un numar de 65 de persoane vor beneficia de indemnizatia cuvenita persoanelor cu handicap, si un numar de 12 persoane vor beneficia de contracte individuale de munca ca asistenti personali in cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, in vederea alocarii resurselor financiare in cadrul bugetului local al Orasului Somcuta Mare.
Art. 2 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Consiliului Judetean Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Compartimentului de Asistenta sociala din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
31.01.2013

Cvorum: 13 consilieri prezenti, Pentru 13 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.