HOTĂRÂRI ale Consiliului Local - Anul 2022

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL al ORAȘULUI - Șomcuta Mare - Anul 2022

 1. Hotărârea nr. 1.2022 constatare încetare mandat Cioară
 2. Hotărârea nr. 2.2022 plan legea 416.2001
 3. Hotărârea nr. 3.2022 excedent bugetar
 4. Hotărârea nr. 4.2022 utilizare credit intern 2022
 5. Hotărârea nr. 5.2022 listă obiective investiții 2022
 6. Hotărârea nr. 6.2022 privind predare teren.bază sportivă
 7. Hotărârea nr. 7.2022 stații de reîncărcare electrice
 8. Hotărârea nr. 8.2022 modificare comisii de specialitate
 9. Hotărârea nr. 9.2022 modificare stat de funcții
 10. Hotărârea nr. 10.2022 privind aprobarea bugetului local al Orașului Șomcuta Mare
 11. Hotărârea nr. 11.2021 act adițional administrare pădure
 12. Hotărârea nr. 12.2022 deviz reactualizat modernizare străzi
 13. Hotărâre nr. 13.2022 contract administrare pădure
 14. Hotărâre nr. 14.2022 preț lemn
 15. Hotărâre nr. 15.2022 alegere președinte de ședință
 16. Hotărâre nr. 16.2022 reprezentant Consiliu Local - interviu liceu
 17. Hotărâre nr. 17.2022 aviz servicii funerare
 18. Hotărâre nr. 18.2022 aviz servicii funerare SC POLI TREDING SRL
 19. Hotărâre nr. 19.2022 protocol Apele Române
 20. Hotărâre nr. 20.2022 comisie sprijin financiar culte
 21. Hotărâre nr. 21.2022 finanțări cultură
 22. Hotărâre nr. 22.2022 finanțare sport
 23. Hotărâre nr. 23.2022 rectificare de buget
 24. Hotărâre nr. 24.2022 buget multianual reabilitare școală primară
 25. Hotărâre nr. 25.2022 buget multianual piste pentru biciclete
 26. Hotărâre nr. 26.20222 buget multianual varianta ocolitoare
 27. Hotărâre nr. 27.2022 buget multianual rebilitare sediu
 28. Hotărâre nr. 28.2022 buget multianual drum Văleni Șomcutei
 29. Hotărâre nr. 29.2022 finantare nerambursabila sport 2022
 30. Hotărâre nr. 30.2022 identificare drum comunal SOMCUTA MARE - VALENII SOMCUTEI
 31. Hotărâre nr. 31.2022 identificare PODET drum comunal SOMCUTA MARE - VALENII SOMCUTEI
 32. Hotărâre nr. 32.2022 rectificare de buget
 33. Hotărâre nr. 33.2022 extindere sistem de distributie gaze naturale str Miresului prin Program Anghel Saligny
 34. Hotărâre nr. 34.2022 extindere sistem de distributie gaze naturale catun RUNC prin Program Anghel Saligny
 35. Hotărâre nr. 35.2022 finantari nerambursabile cultura
 36. Hotărâre nr. 36.2022 pret de referinta masa lemnoasa UA 45A
 37. Hotărâre nr. 37.2022 preț de referință vânzare masă lemnoasă UA 78A
 38. Hotărâre nr. 38.2022 servicii de silvomediu - PNDR subvenție
 39. Hotărâre nr. 39.2022 diminuare domeniu privat
 40. Hotărâre nr. 40.2022 însușire documentație cadastrală
 41. Hotărâre nr. 41.2022 rectificare de buget
 42. Hotărâre nr. 42.2022 sumă sprijin culte
 43. Hotărâre nr. 43.2022 însușire documentație cadastrală.curți construcții
 44. Hotărâre nr. 44.2022 piste biciclete
 45. Hotărâre nr. 45.2022 reabilitare școală
 46. Hotărâre nr. 46.2022 reabilitare clădire primărie
 47. Hotărâre nr. 47.2022 alegere președinte de ședință
 48. Hotărâre nr. 48.2022 prelungire contracte ANL
 49. Hotărâre nr. 49.2022 organizare activități apărare incendii
 50. Hotărâre nr. 50.2022 regulament SVSU - 2022
 51. Hotărâre nr. 51.2022 plan analiză și acoperire riscuri în OȘM
 52. Hotărâre nr. 52.2022 alocare sume sprijin financiar culte
 53. Hotărâre nr. 53.2022 privind rectificarea bugetului local al OȘM (1)
 54. Hotărâre nr. 54.2022 protocol de colaborare UNIUNEA ARMENILOR
 55. Hotărâre nr. 55.2022 atestare apartenenta imobile la domeniul public SCOLI GENERALE
 56. Hotărâre nr. 56.2022 transformare functie publica COMPARTIMENT CHELTUIELI
 57. Hotărâre nr. 57.2022 alee pietonală ABATOR - SOMES
 58. Hotărâre nr. 58.2022 privind modificarea statului de funcții și a organigramei
 59. Hotărâre nr. 59.2022 declarație asumare integritate organizațională (2)
 60. Hotărâre nr. 60.2022 plan de integritate
 61. Hotărâre nr. 61.2022 ind teh ec grădinița cu program prelungit
 62. Hotărâre nr. 62.2022 ind teh ec creșă cu 2 grupe
 63. Hotărâre nr. 63.2022 ind teh ec liceu
 64. Hotărâre nr. 64.2022 ind teh ec scoală Codru Butesii
 65. Hotărâre nr. 65.2022 ind teh ec reparații drumuri 
 66. Hotărâre nr. 66.2022 preț lemne
 67. Hotărâre nr. 67.2022 masuri privind salarizarea in cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare
 68. Hotărâre nr. 68.2022 neexercitare drept de preempțiune - clădire BCR
 69. Hotărâre nr. 69.2022 prelungire contract de închiriere nr. 1168.2018
 70. Hotărâre nr. 70.2022 prelungirea contractului de închiriere nr. 822.2009 (1)
 71. Hotărâre nr. 71.2022 prelungirea contractului de închiriere nr. 823.2009
 72. Hotărâre nr. 72.2022 stabilire preț vânzare lemn
 73. Hotărâre nr. 73.2022 rectificare de buget IULIE
 74. Hotărâre nr. 74.2022 buget multianual SF si PT retea de canalizare
 75. Hotărâre nr. 75.2022 buget multianual Amenajament silvic UAT ORAS SOMCUTA MARE
 76. Hotărâre nr. 76.2022 completare domeniu privat
 77. Hotărâre nr. 77.2022 reprezentant CLȘM - interviu liceu.director adjunct
 78. Hotărâre nr. 78.2022 privind identificarea unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al Orașului Șomcuta Mare, având categoria de folosință ’’drum’’
 79. Hotărâre nr. 79.2022 privind aprobarea documentației pentru investiția ‘’Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public din Orașul Șomcuta Mare
 80. Hotărâre nr. 80.2022 privind aprobarea proiectului tehnic și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție Modernizare străzi în localitatea Buciumi
 81. Hotărâre nr. 81.2022 privind aprobarea bugetului multianual pentru obiectivul de investiție ‘’Modernizare străzi în localitatea Buciumi, strada Bisericii și strada Lunca
 82. Hotărâre nr. 82.2022 privind aprobarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2022 – Etapa 2 pentru activități nonprofit de interes general, în domeniul
 83. Hotărâre nr. 83.2022 privind rectificarea bugetului local al Orașului Șomcuta Mare.
 84. Hotărâre nr. 84.2022 privind actualizare ind. teh-ec., deviz general - Program Anghel Saligny
 85. Hotărâre nr. 85.2022 bugetare multianuală Modernizare străzi Șomcuta Mare
 86. Hotărâre nr. 86.2022 alocare sume sprijin financiar nerambursabil CULTE
 87. Hotărâre nr. 87.2022 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 9527.2017a spațiului situat în localitatea Șomcuta Mare
 88. Hotărâre nr. 88.2022 privind stabilirea apartenenței unui teren, situat pe teritoriul administrativ al Orașului Șomcuta Mare, ca și imobil aparținând domeniului privat.
 89. Hotărâre nr. 89.2022 privind stabilirea apartenenței unor bunuri imobile construcție și teren aferent, ca și imobil aparținând domeniului privat la Orașului Șomcuta Mare.
 90. Hotărâre nr. 90.2022 privind rectificarea bugetului local al Orașului Șomcuta Mare
 91. Hotărâre nr. 91.2022 alegere președinte de ședință
 92. Hotărâre nr. 92.2022 Construirea de insule ecologice digitalizate în orașul Șomcuta Mare.
 93. Hotărâre nr. 93.2022 Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar în orașul Șomcuta Mare
 94. Hotărâre nr. 94.2022 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere nr. 53002011 și 53012011 a spațiilor situate în localitatea Șomcuta Mare
 95. Hotărâre nr. 95.2022 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 3518.2011 a terenului situat în localitatea Șomcuta Mare.
 96. Hotărâre nr. 96.2022 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuinţele sociale situate în orașul Șomcuta Mare
 97. Hotărâre nr. 97.2022 privind aprobarea listei de priorități cu persoanele care au acces la locuințele realizate prin Programul de construire de locuințe destinate închir.
 98. Hotărâre nr. 98.2022 privind aprobarea listei definitive de repartizare a unei locuințe realizate prin Programul de construire de locuințe destinate închirierii realizate
 99. Hotărâre nr. 99.2022 aprobare actualizare inventar domeniul public.
 100. Hotărâre nr. 100.2022 reprezentanti in consiliul de administratie Liceul Teoretic Ioan Buteanu
 101. Hotărâre nr. 101.2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local în cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității în unitatea de învățământ LTIB
 102. Hotărâre nr. 102.2022 preț lemn
 103. Hotărâre nr. 103.2022 menținere folosință gratuită în favoarea Tribunalul Maramureș
 104. Hotărâre nr. 104.2022 privind rectificarea bugetului local al Orașului Șomcuta Mare SEPTEMBRIE
 105. Hotărâre nr. 105.2022 investiție multianuală canalizare.
 106. Hotărâre nr. 106.2022 preț lemn
 107. Hotărâre nr. 107.2022 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuinţele sociale situate în orașul Șomcuta Mare.

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.