HOTARAREA NR. 2 / 2013

Privind acordarea titlului de cetatean de onoare al Orasului Somcuta Mare, domnului MOTICA RADU IOAN, avocat si profesor universitar al Facultatii de Drept si Stiinte Administrative –Universitatea de Vest din Timisoara


CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Primar al Orasului Somcuta Mare, domnul Talpos Florin Vasile, referatul de specialitate prezentat de catre domnul secretar Alin Toma, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Avizul Comisiei de administratie publica locala din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,
Ordonanta Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul cadru al unitatilor administrativ teritoriale, cu modificarile si completarile ulterioare,
Hotararea Consiliului Local nr. 1/2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de cetatean de onoare al Orasului Somcuta Mare
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
In baza prevederilor art. 36 alin. 8 Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

H O T A R A S T E:
Art. 1 – Se acorda titlul de cetatean de onoare al Orasului Somcuta Mare, domnului MOTICA RADU IOAN, avocat si profesor universitar al Facultatii de Drept si Stiinte Administrative – Universitatea de Vest din Timiosara, pentru implicarea in sustinerea activitatii culturale sustinute de Corul Barbatesc din Finteusu Mare, Oras Somcuta Mare.
Art. 2 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Consiliului Judetean Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Domnului MOTICA RADU IOAN,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
31.01.2013

Cvorum: 13 consilieri prezenti, Pentru 13 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.