HOTARAREA NR. 1/ 2013

Privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de cetatean de onoare al Orasului Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Primar al Orasului Somcuta Mare, domnul Talpos Florin Vasile, referatul de specialitate prezentat de catre domnul secretar Alin Toma, prin care se motiveaza necesitatea si oportunitatea adoptarii prezentei hotarari,Avizul Comisiei de administratie publica locala si juridica din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, Ordonanta Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul cadru al unitatilor administrativ teritoriale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, In baza prevederilor art. 36 alin. 8 Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,
H O T A R A S T E:

Art. 1 – Se aproba Regulamentul de acordare a titlului de cetatean de onoare al Orasului Somcuta Mare, regulament prezentat in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Consiliului Judetean Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
31.01.2013

Cvorum: 13 consilieri prezenti, Pentru 13 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Anexa – HCL 1/2013

REGULAMENTUL PENTRU ACORDAREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL ORASULUI SOMCUTA MARE"

Titlul de "Cetatean de onoare al Orasului Somcuta Mare" reprezinta cea mai inalta distinctie civica acordata de Consiliul local al Orasului Somcuta Mare.

Capitolul I Generalitati
Art. 1. Titlul se acorda, dupa caz, din initiativa:
a) primarului,
b) consilierilor locali,
c) persoanelor juridice care desfasoara activitate in domeniul/domeniile in care s-a afirmat cel propus;
d) unui numar de cel putin 5% din populatia cu drept de vot al Orasului Somcuta Mare, pe baza unui tabel semnat de catre acestia, care va sta la baza unui proiect de hotarare promovat de un consilier, sau un grup de consilieri locali.
Art. 2. Acordarea titlului nu este conditionata de:
a) cetatenie;
b) nationalitate;
c) varsta;
d) domiciliu;
e) sex;
f) religie;
g) apartenenta politica;
Art. 3. Titlul se acorda dupa caz:
a) in timpul vietii celui in cauza;
b) post-mortem;
Art. 4. Titlul are urmatoarele caracteristici:
a) este personal;
b) este netransmisibil;
c) este un drept al titularului;
d) are valabilitate nedeterminata;

Capitolul II Categorii de personalitati indreptatite la primirea titlului
Art. 5. Sunt indreptatite sa fie propuse pentru acordarea titlului, categoriile de personalitati care se gasesc in una din situatiile urmatoare:
a) personalitati cu recunoastere nationala sau universala care si-au adus contributii la dezvoltarea Orasului Somcuta Mare si a imaginii acestuia;
b) personalitati care, prin realizarile lor deosebite, au facut cunoscut numele Orasului Somcuta Mare in tara si strainatate;
c) persoane care, prin actiunile lor, au preintampinat producerea de evenimente deosebit de grave, sau prin sacrificiul suprem au salvat vietile concetatenilor lor, in Orasul Somcuta Mare;
d) persoane care, prin actiunile lor dezinteresate (donatii, actiuni umanitare etc.), au produs o imbunatatire simtitoare a conditiilor de viata a locuitorilor Orasului Somcuta Mare ;
e) unor fosti detinuti politici, sau veterani de razboi care prin activitatea lor ulterioara au contribuit la imaginea pozitiva a Orasului Somcuta Mare in lume;
f) unor sportivi somcuteni, care au obtinut rezultate deosebite in competitii sportive internationale.

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.