HOTĂRÂRI ale Consiliului Local - Anul 2021

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL al ORAȘULUI - Șomcuta Mare - Anul 2021

 1. Hotărârea nr. 1.2021 alegere președinte de ședință
 2. Hotărârea nr. 2.2021 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local ce vor fi prestate in anul 2021 de beneficiarii prevederilor Legii nr. 4162001 privind asigurarea venitului minim garantat
 3. Hotărârea nr. 3.2021 aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați – rest de executat și aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiție Reabilitare și modernizare Gradinița cu program prelungit
 4. Hotărârea nr. 4.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați – rest de executat și aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiție ,, REABILITARE DC64 +DL33+DL55"
 5. Hotărârea nr. 5.2021 privind aprobarea infiintarii unui serviciu social in cadrul Directiei de Asistenta Sociala
 6. Hotărârea nr. 6.2021 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local
 7. Hotărârea nr. 7.2021 privind modificarea comisiilor de specialitate
 8. Hotărârea nr. 8.2021 privind desemnarea unui reprezentant în Consiliul de administrație LTIB
 9. Hotărârea nr. 9.2021 privind aprobare listă priorități ANL
 10. Hotărârea nr. 10.2021 privind aprobare listă definitivă ANL
 11. Hotărârea nr. 11.2021 privind digitalizarea administrației publice
 12. Hotărârea nr. 12.2021 privind desemnarea reprezentanților CL
 13. Hotărârea nr. 13.2021 tarife utilizare teren de sport
 14. Hotărârea nr. 14.2021 privind utilizarea excedentului bugetar
 15. Hotărârea nr. 15.2021 privind listă de obiective 2021
 16. Hotărârea nr. 16.2021 privind modificare coeficienți salarizare
 17. Hotărârea nr. 17.2021 acord ASSOC
 18. Hotărârea nr. 18.2021 rețea școlară 2021-2022
 19. Hotărârea nr. 19.2021 ind. teh.-ec. bloc locuințe sociale
 20. Hotărârea nr. 20.2021 demersuri implementare sistem de transformarea deseurilor
 21. Hotărârea nr. 21.2021 acord parteneriat Asociația Rămâi acasă
 22. Hotărârea nr. 22.2021 Statut ADIGIDM MM
 23. Hotărârea nr. 23.2021 privind prelungire contract închiriere
 24. Hotărârea nr. 24.2021 privind prelungire contract închiriere
 25. Hotărârea nr. 25.2021 privind dezmembrarea unei suprafețe de teren
 26. Hotărârea nr. 26.2021 privind indentificarea unei suprafețe de teren
 27. Hotărârea nr. 27.2021 aprobare buget anul 2021
 28. Hotărârea nr. 28.2021 cont execuție bugetară
 29. Hotărârea nr. 29.2021 finanțare sport
 30. Hotărârea nr. 30.2021 inițiere procedură închiriere pășune
 31. Hotărârea nr. 31.2021 preț închiriere - pășune
 32. Hotărârea nr. 32.2021 reprezentanți CL comisie evaluare oferte
 33. Hotărârea nr. 33.2021 alegere președinte de ședință
 34. Hotărârea nr. 34.2021 listă priorități ANL
 35. Hotărârea nr. 35.2021 listă de definitivă ANL
 36. Hotărârea nr. 36.2021 regulament CL
 37. Hotărârea nr. 37.2021 plan analiză și acoperire riscuri OȘM
 38. Hotărârea nr. 38.2021 serv pub ambient urban
 39. Hotărârea nr. 39.2021 modificare stat de funcții
 40. Hotărârea nr. 40.2021 informare cetățeni
 41. Hotărârea nr. 41.2021 soluții fotovoltaice
 42. Hotărârea nr. 42.2021 indexare nivel valori impozabile
 43. Hotărârea nr. 43.2021 rectificare buget local 2021
 44. Hotărârea nr. 44.2021 comisie evaluare sport - finanțări neramb
 45. Hotărârea nr. 45.2021 fin. nerambursabile
 46. Hotărârea nr. 46.2021 regulament proiecte de hotărâre
 47. Hotărârea nr. 47.2021 extindere rețea canalizare
 48. Hotărârea nr. 48.2021 înființare echipă mobilă multifuncțională
 49. Hotărârea nr. 49.2021 preț licitație masă lemnoasă
 50. Hotărârea nr. 50.2021 alocare masă lemnoasă parohie
 51. Hotărârea nr. 51.2021 apartenență bunuri imobile dom. pub.
 52. Hotărâre nr. 52.2021 reprezentant CL în Cons. Adm. LTIB ȘM
 53. Hotărâre nr. 53.2021 Organigramă și Stat de funcții
 54. Hotărâre nr. 54.2021 rectificare buget local
 55. Hotărârea nr. 55.2021 rectificare buget local
 56. Hotărârea nr. 56.2021 apartenență imobile dom. pub.
 57. Hotărâre nr. 57.2021 privind dezmembrarea unui teren
 58. Hotărâre nr. 58.2021 încetare mandat Bârlea Cosmin
 59. Hotărârea nr. 59.2021 protocol de colaborare - reprofilare-deco
 60. Hotărârea nr. 60.2021 demersuri vânzare teren - 110 mp
 61. Hotărârea nr. 61.2021 demersuri vânzare teren - 365 mp
 62. Hotărârea nr. 62.2021 demersuri vânzare teren - 368 mp
 63. Hotărârea nr. 63.2021 demersuri vânzare teren - 726 mp
 64. Hotărârea nr. 64.2021 demersuri vânzare teren - 1080 mp
 65. Hotărârea nr. 65.2021 preț licitație masă lemnoasă pe picior
 66. Hotărârea nr. 66.2021 aprobare tarif utilizare teren de sport
 67. Hotărârea nr. 67.2021 rectificare buget local
 68. Hotărârea nr. 68.2021 modificare Hotărârea nr. 48.2021
 69. Hotărârea nr. 69.2021 modificare comisii de specialitate consil
 70. Hotărârea nr. 70.2021 apartenență domeniu public
 71. Hotărârea nr. 71.2021 Varianta ocolitoare Șomcuta Mare
 72. Hotărârea nr. 72.2021 Piață tradițională Șomcuta Mare
 73. Hotărârea nr. 73.2021 prelungire atribuire gratuită spațiu
 74. Hotărârea nr. 74.2021 apartamentare imobil din Finteușu Mare
 75. Hotărârea nr. 75.2021 alegere președinte de ședință
 76. Hotărârea nr. 76.2021 completare domeniu privat
 77. Hotărârea nr. 77.2021 vânzare teren 110 mp
 78. Hotărârea nr. 78.2021 vânzare teren 365 mp
 79. Hotărârea nr. 79.2021 vânzare teren 368 mp
 80. Hotărârea nr. 80.2021 vânzare teren 726 mp
 81. Hotărârea nr. 81.2021 vânzare teren 1080 mp
 82. Hotărârea nr. 82.2021 respingere plângere prealabilă
 83. Hotărârea nr. 83.2021 rectificare de buget
 84. Hotărârea nr. 84.2021 scoatere la închiriere păjiște permanentă
 85. Hotărârea nr. 85.2021 aprobare contractare împrumut 2050928 lei
 86. Hotărârea nr. 86.2021 aprobare contractare împrumut 4940000 lei
 87. Hotărârea nr. 87.2021 aprobare contractare împrumut 1480848 lei
 88. HOTĂRÂRE 88-2021 comisie evaluare finantare cultura
 89. HOTĂRÂRE 89-2021 aprobare program finanțare cultură 2021
 90. HOTĂRÂRE 90-2021 coeficient salarizare director executiv Directia de Asistență Socială
 91. HOTĂRÂRE 91-2021 reprezentanti in cadrul consiliului de administrație liceu IOAN BUTEANU 2021-2022
 92. HOTĂRÂRE 92-2021 comisie evaluare calitate liceu 2021-2022
 93. HOTĂRÂRE 93-2021 rectificare de buget
 94. HOTĂRÂRE 94-2021 indicatori tehnico-economici actualizati CRESA CU DOUA GRUPE
 95. HOTĂRÂRE 95-2021 completarea domeniului privat 251 mp
 96. HOTĂRÂRE 96-2021 trecere din domeniul privat în public PASUNE
 97. HOTĂRÂRE 97-2021 constatare încetare mandat Coteț Gheorghe
 98. HOTĂRÂRE 98-2021 reprezentanti CL in comisiile de vanzare terenuri
 99. HOTĂRÂRE 99-2021 prelungire contracte sociale
 100. HOTĂRÂRE 100-2021 rectificare de buget OCTOMBRIE
 101. HOTĂRÂRE 101-2021 initiere procedura de predare rețea canalizare
 102. HOTĂRÂRE 102-2021 vânzare directă teren 251 mp BUTEAN IOANA si MARCU CATALIN
 103. HOTĂRÂRE 103-2021 deviz reactualizat locuințe sociale
 104. HOTĂRÂRE 104-2021 deviz reactualizat școală primara Ciolt
 105. HOTĂRÂRE 105-2021 deviz reactualizat creșă
 106. HOTĂRÂRE 106-2021 deviz reactualizat liceu
 107. HOTĂRÂRE 107-2021 deviz reactualizat școală codru Butesii
 108. HOTĂRÂRE 108-2021 deviz reactualizat Grădiniță cu Program Prelungit
 109. HOTĂRÂRE 109-2021 deviz reactualizat modernizare străzi
 110. HOTĂRÂRE 110-2021 deviz reactualizat drum 15 km
 111. HOTĂRÂRE 111-2021 modificare comisii de specialitate
 112. HOTĂRÂRE 112-2021 identificare străzi ORAS SOMCUTA MARE
 113. HOTĂRÂRE 113-2021 reprezentant comisie de concurs director Liceul Teoretic Ioan Buteanu
 114. HOTĂRÂRE 114-2021 vânzare directă teren BUTEAN IOANA LIGIA MARIANA si MARCU CATALIN VASILE
 115. HOTĂRÂRE 115-2021 vânzare directă teren 365 mp PRUNA TEOFIL
 116. HOTĂRÂRE 116-2021 rectificare buget
 117. HOTĂRÂRE 117-2021 listă priorități ANL
 118. HOTĂRÂRE 118-2021 listă definitivă ANL
 119. HOTĂRÂRE 119-2021 sume alocate finanțări nerambursabile CULTURA
 120. HOTĂRÂRE 120-2021 privind trecerea unui teren din domeniul public al OȘM în domeniul public al CJMM
 121. HOTĂRÂRE 121-2021 reorganizare SVSU
 122. HOTĂRÂRE 122-2021 rectificare de buget
 123. HOTĂRÂRE 123-2021 modificare stat de funcții
 124. HOTĂRÂRE 124-2021 diminuare domeniu privat
 125. Hotărâre nr. 125.2021 alegere președinte de ședință
 126. Hotărâre nr. 126.2021 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru investiția ”Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public
 127. Hotărâre nr. 127.2021 neasumare achiziție masuri educative
 128. Hotărâre nr. 128.2021 impozite și taxe 2022
 129. Hotărâre nr. 129.2021 rectificare de buget
 130. Hotărâre nr. 130.2021 PUD Finteușu Mare
 131. Hotărâre nr. 131.2021 atribuire locuințe sociale
 132. Hotărâre nr. 132.2021 salarizarea pentru funcționarii publici și personalul contractual
 133. Hotărâre nr. 133.2021 trotuare - doc cadastrală, apartenență la domeniul public
 134. Hotărâre nr. 134.2021 privind rectificarea bugetului local al Orașului Șomcuta Mare
 135. Hotărâre nr. 135.2021 cetățean de onoare Simion Voicu
 136. Hotărâre nr. 136.2021 bursa locurilor de muncă
 137. Hotărâre nr. 137.2021 rețea școlară 2022-2023

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.