HOTARARI ale Consiliului Local - Anul 2019

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL al ORASULUI - Somcutas Mare - Anul 2019

Pana la actualizarea documentelor pentru fiecare hotarare in parte, se poate descarca arhiva cu documente a hotararilor consiliului local pentru anul 2019

Click aici pentru a descarca hotararile pe anul 2019

 1. Hotărârea  1/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiție ,,Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program Prelungit, nr. 1, Oraș Șomcuta Mare, jud. Maramureș’’;
 2.  Hotărârea  2/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ,, Reabilitare și modernizare Liceul Teoretic Ioan Buteanu, Oraș Șomcuta Mare, jud. Maramureș’’.
 3. Hotărârea  3/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,, Construire Creșă cu două grupe în Orașul Șomcuta Mare, județul Maramureș’’;
 4. Hotărârea  4/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiție ,, Extindere Școala Gimnazială nr. 2 în Orașul Șomcuta Mare, jud. Maramureș’’.
 5. Hotărârea 5/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții ,, Reabilitare și modernizare Școala Primară loc. Buciumi, Orașul Șomcuta Mare, jud. Maramureș’’;
 6. Hotărârea 6/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiție ,, Reabilitare și modernizare Școala Primară loc. Ciolt, Orașul Șomcuta Mare’’;
 7. Hotărârea 7/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiție ,, Reabilitare și modernizare Școala Primară loc. Codru Butesii, Orașul Șomcuta Mare’’
 8. Hotărârea 8/2019 privind aprobarea actualizarii bugetului multianual a achizitiei de lucrari ,, Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program Prelungit, nr. 1, Oraș Șomcuta Mare, jud. Maramureș’.
 9. Hotărârea 9/2019 privind aprobarea actualizarii bugetului multianuale a achizitiei de lucrari ,, Reabilitare și modernizare Liceul Teoretic Ioan Buteanu, Oraș Șomcuta Mare, jud. Maramureș’’
 10. Hotărârea 10/2019 privind aprobarea actualizării bugetului multianual a achiziției de lucrări ,, Construire Creșă cu două grupe în Orașul Șomcuta Mare, județul Maramureș’’
 11. Hotărârea 11/2019 privind aprobarea actualizarii bugetului multianual a achizitiei de lucrari ,, Extindere Școala Gimnazială nr. 2 în Orașul Șomcuta Mare, jud. Maramureș’’;
 12. Hotărârea 12/2019 privind aprobarea actualizării bugetului multianual a achiziției de lucrări ,, Reabilitare și modernizare Școala Primară loc. Buciumi, Orașul Șomcuta Mare, jud. Maramureș’’
 13. Hotărârea 13/2019 privind aprobarea actualizarii bugetului multianual a achizitiei de lucrari ,, Reabilitare și modernizare Școala Primară loc. Ciolt, Orașul Șomcuta Mare’’;
 14. Hotărârea 14/2019 privind aprobarea actualizării bugetului multianual a achiziției de lucrări ,, Reabilitare și modernizare Școala Primară loc. Codru Butesii, Orașul Șomcuta Mare’’.
 • Hotărârea 15/2019 privind validarea mandatulului domnului BÂRLEA COSMIN IONEL, consilier local din partea Partidului Alianța Liberalilor și Democraților.
 • Hotărârea 16/2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 49/2016 privind constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea 17/2019 privind aprobarea organizării Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat ce va funcționa în Orașul Șomcuta Mare, cu localitățile componente și aparținătoare, în anul școlar 2019-2020.
 • Hotărârea 18/2019 privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local ce vor fi prestate în anul 2019 de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind asigurarea venitului minim garantat.
 • Hotărârea 19/2019 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 11856/2010 încheiat în Orașul Șomcuta Mare și domnul Lupșe Ioan, pentru imobilul cădire și terenul aferent, situat în localitatea Șomcuta Mare, str. N. Bălcesu, nr. 77.
 • Hotărârea 20/2019 privind aprobarea Contractului de achiziție publică de servicii de salubrizare în Orașul Șomcuta Mare.
 • Hotărârea 21/2019 privind aprobarea Planului Anual de Acțiuni privind Serviciile Sociale ale Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea 22/2019 privind aprobarea efectuării demersurilor necesare vânzării terenului în suprafață de 365 mp înscris în CF 52791 Șomcuta Mare, nr. cad. 52791, aparținând domeniului privat al Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea 23/2019 privind stabilirea tarifelor de închiriere pentru utilizarea spațiilor Căminelor Culturale din Orașul Șomcuta Mare, localitățile componente și aparținătoare.
 • Hotărârea 24/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție BLOC DE LOCUINȚE SOCIALE cu 32 de apartamente.
 • Hotărârea 25/2019 privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe, active necoroporale și a unor obiecte de inventar din patrimoniul Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea 26/ 2019 privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii.
 • Hotărârea 27/ 2019 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar pe anul 2018.
 • Hotărârea nr. 28/2019 privind încetarea mandatului de consilier local al domnului CIOLTE ALEXANDRU IOAN, reprezentant al Partidului Social Democrat, ca urmare a demisiei;
 • Hotărârea nr. 29/2019 privind validarea mandatului domnului Longin Gheorghe Gavril                                            consilier local din partea Partidului Social Democrat;
 •  
 • Hotărârea nr. 30/2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 49/2016 privind constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orașului Șomcuta Mare;
 • Hotărârea nr. 31/2019 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității în unitatea de învățământ Liceul Teoretic ,,Ioan Buteanu’’ - Șomcuta Mare;
 • Hotărârea nr. 32/2019 privind organizarea și coordonarea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică;
 • Hotărârea nr. 33/2019 privind aprobarea modificării Statului de funcții al Primăriei Orașului Șomcuta Mare;
 • Hotărârea nr. 34/2019 privind aprobarea scoaterii la închiriere a spațiului situat în localitatea Șomcuta Mare, str. V. Alecsandri, nr. 8;
 • Hotărârea nr. 35/2019 privind vânzarea imobilului teren intravilan în suprafață de 40 mp, aparținând domeniului privat al Orașului Șomcuta Mare, înscris în CF nr. 52759 Șomcuta Mare, nr. cad. 52759;
 • Hotărârea nr. 36/2019 privind identificarea topografică a unui imobil – teren aferent, situat pe teritoriul administrativ al Orașului Șomcuta Mare, ca și imobil aparținând domeniului privat la Orașului Șomcuta Mare;
 • Hotărârea nr. 37/2019 privind aprobarea ghidului de finanțare a proiectelor și programelor sportive din bugetul local al Orașului Șomcuta Mare;
 • Hotărârea nr. 38/2019 privind finanțarea de către structurile, asociațiile și organizațiile sportive a proiectelor și programelor sportive în vederea obținerii din fonduri publice a finanțării nerambursabile;
 • Hotărârea nr. 39/2019 privind stabilirea tarifelor pentru utilizarea spațiilor Căminelor Culturale din Orașul Șomcuta Mare, cu localitățile componente și aparținătoare;
 • Hotărârea nr. 40/2019 privind aprobarea procedurii de gestionare a taxei speciale de salubrizare instituită în Orașul Șomcuta Mare;
 • Hotărârea nr. 41/2019 privind aprobarea contului de execuție bugetară la data de 31.12.2018 al Primăriei Orașului Șomcuta Mare;
 • Hotărârea nr. 42/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați – rest de executat ai obiectivului de investiție ,, Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program Prelungit, nr.1, Oraș Șomcuta Mare, jud. Maramureș ‘’;
 • Hotărârea nr. 43/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ,, Modernizare străzi în Orașul Șomcuta Mare, jud. Maramureș’’.
 • Hotărârea nr. 44/2019 privind aprobarea prețului de referință la licitația de masă lemnoasă pe picior, din terenul cu vegetație forestieră aparținând Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 45/2019 privind aprobarea listei de priorități cu persoanele care au acces la locuințe realizate prin ,, Programul de construire de locuințe destinate închirierii, realizate prin ANL în Orașul Șomcuta Mare, str. Târgului, nr. 7C’’.
 • Hotărârea nr. 46/2019 privind aprobarea listei definitive de repartizare a locuințelor realizate prin ,, Programul de construire de locuințe destinate închirierii, realizate prin ANL în Orașul Șomcuta Mare, str. Târgului, nr. 7C’’.
 • Hotărârea nr. 47/2019 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 2265/2009 a spațiului situat în localitatea Șomcuta Mare, str. Nicolae Bălcescu, nr. 27.
 • Hotărârea nr. 48/2019 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 2457/2009 a spațiului situat în localitatea Șomcuta Mare, str. Târgului.
 • Hotărârea nr. 49/2019 privind aprobarea efectuării demersurilor necesare în vederea trecerii din domeniul public al statului în domeniul public al Orașului Șomcuta Mare, a unui imobil teren și construcție.
 • Hotărârea nr. 50/2019 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții pentru anul 2019, conform bugetelor multianuale din bugetul provizoriu al anului 2019.
 • Hotărârea nr. 51/2019 privind aprobarea finanțării din bugetul local al cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate de U.A.T. Șomcuta Mare, în vederea realizării obiectivului de investiții ,,Reabilitare, modernizare, extindere și dotare așezământ cultural din localitatea Buteasa, orașul Șomcuta Mare, județul Maramureș’’.
 • Hotărârea nr. 52/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiție ,, BLOC DE LOCUINȚE CU 32 DE APARTAMENTE ÎN ORAȘUL ȘOMCUTA MARE’’.
 • Hotărârea nr. 53/2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 10.000.000 lei.
 • Hotărârea nr. 54/2019 privind aprobarea bugetului local al Orașului Șomcuta Mare, pe anul 2019;
 • Hotărârea nr. 55/2019 privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Orașului Șomcuta Mare , pentru activități nonprofit de interes general în domeniile cultură și sport, aferent anului 2019;
 • Hotărârea nr. 56/2019 privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor de pe teritoriul Orașului Șomcuta Mare;
 • Hotărârea nr. 57/2019 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii;
 • Hotărârea nr. 58/2019 privind însușirea raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 120 mp, situat în localitatea Șomcuta Mare, aparținând domeniului privat al Orașului Șomcuta Mare, înscris în CF nr. 52801 Șomcuta Mare, nr. cad. 52801;
 • Hotărârea nr. 59/2019 privind vânzarea imobilului teren intravilan în suprafață de 120 mp, aparținând domeniului privat al Orașului Șomcuta Mare, înscris în CF nr. 52801 Șomcuta Mare, nr. cad. 52801;
 • Hotărârea nr. 60/2019 privind însușirea raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 9 mp, situat în localitatea Șomcuta Mare, aparținând domeniului privat al Orașului Șomcuta Mare, înscris în CF nr. 52802 Șomcuta Mare, nr. cad. 52802;
 • Hotărârea nr. 61/2019 privind vânzarea imobilului teren intravilan în suprafață de 9 mp, situat în localitatea Șomcuta Mare, aparținând domeniului privat al Orașului Șomcuta Mare, înscris în CF nr. 52802 Șomcuta Mare, nr. cad. 52802;
 • Hotărârea nr. 62/2019 privind organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivel local;
 • Hotărârea nr. 63/2019 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, respectiv actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la alin. 3) și alin. 4) ale art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, pentru anul 2020, cu rata inflației;
 • Hotărârea nr. 64/2019 privind aprobarea contractului de credit bancar (finanțare rambursabilă internă în valoare de 10.000.000 lei) încheiat între Orașul Șomcuta Mare și CEC BANK;
 • Hotărârea nr. 65/2019 privind aprobarea stabilirea componenței Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor și acțiunilor sportive cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local și a Comisiei de soluționare a contestațiilor;
 • Hotărârea nr. 66/2019 privind stabilirea componenței Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local și a Comisiei de soluționare a contestațiilor;
 • Hotărârea nr. 67/2019 privind aprobarea scoaterii la închiriere a terenului în suprafață de 6000 mp, situat în localitatea Șomcuta Mare;
 • Hotărârea nr. 68/2019 privind aprobarea prețului de referință la licitația de masă lemnoasă pe picior, din terenul cu vegetația forestieră aparținând Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 69/2019 privind aprobarea exploatării unor partizi din terenul cu vegetație forestieră aparținând domeniului public al Orașului Șomcuta Mare;
 • Hotărârea nr. 70/2019 privind aprobarea colectării selective a deșeurilor municipale în Orașul Șomcuta Mare, cu localitățile componente și aparținătoare;
 • Hotărârea nr. 71/2019 privind aprobarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2019 pentru activități nonprofit de interes general, în domeniul sportului, acordate în baza Legii nr. 350/2005;
 • Hotărârea nr. 72/2019 privind modificarea listei obiectivelor de investiții ce vor fi finanțate din finanțarea rambursabilă internă în valoare de 10.000.000 lei;
 • Hotărârea nr. 73/2019 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Orașului Șomcuta Mare a unor terenuri având categoria de folosință ,,pășune’’;
 • Hotărârea nr. 74/2019 privind aprobarea scoaterii la închiriere a terenurilor având categoria de ,,pajiște permanentă’’, aparținând domeniului privat al Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 75/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru realizarea lucrării ,, Construire restaurant cu pensiune și fast food’’, localitatea Buciumi, nr. 111B.
 • Hotărârea nr. 76/2019 privind aprobarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2019 pentru activități nonprofit de interes general, în domeniul cultură, acordate în baza Legii nr. 350/2005 și a Ghidului solicitanților.
 • Hotărârea nr. 77/2019 privind instrumentarea dosarului tehnic pentru accesarea schemei de ajutor ,,Servicii de silvomediu, servicii climate și conservarea pădurilor ‘’ . Submăsura 15. „Plăți pentru angajamente de silvomediu din Programul” PNDR pentru corpurile de pădure aflate în domeniul public al Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 78/2019 privind aprobarea organizării Zilelor Culturale ale Orașului Șomcuta Mare ,, Cultură, tradiția și continuitate în Țara Chioarului’’, prcum și a sumei alocate din bugetul local al Orașului Șomcuta Mare pentru organizarea acestui eveniment.
 • Hotărârea nr. 79/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ,, Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Orașul Șomcuta Mare’’.
 • Hotărârea nr. 80/2019 privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 81/2019 privind modificarea limitelor de proprietate ale unui teren aparținând domeniului privat al Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 82/2019 privind aprobarea acordului de parteneriat între Palatul Copiilor Baia Mare și Orașul Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 83/2019 privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preempțiune de către Orașul Șomcuta Mare pentru cumpărarea imobilului situat pe str. N. Bălcescu, nr. 23, oraș Șomcuta Mare;
 • Hotărârea nr. 84/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire ,,Stație Mobilă de Distribuție Carburanți , SKID, Totem, Branșamente, Utilități și Împrejmuire’’, pe str. Ciocârliei, nr. 1, oraș Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 85/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind lucrarea ,, Boxe-garaje auto ‘’, pe str. Republicii, oraș Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 86/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru acordarea ajutoarelor de urgență în temeiul art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea nr. 87/2019 privind aprobarea listei de priorități cu persoanele care au acces la locuințele realizate prin ,,Programul de construire de locuințe destinate închirierii realizate prin ANL în Orașul Șomcuta Mare, str. Târgului, nr. 7C.
 • Hotărârea nr. 88/2019 privind aprobarea listei definitive de repartizare a locuințelor realizate prin ,,Programul de construire de locuințe destinate închirierii realizate prin ANL în Orașul Șomcuta Mare, str. Târgului, nr. 7C.
 • Hotărârea nr. 89/2019 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a unei locuințe realizate prin ANL în cadrul ,,Programului de construire locuințe destinate închirierii, situate în Orașul Șomcuta Mare, str. Târgului, nr. 7C.
 • Hotărârea nr. 90/2019 privind rectificarea bugetului local al Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 91/2019 privind aprobarea tarifelor distincte pe fracții umede/uscate pentru prestarea serviciului de Salubrizare în Orașul Șomcuta Mare, cu localitățile componente și aparținătoare.
 • Hotărârea nr. 92/2019 privind aprobarea efectuări demersurilor necedare în vederea vânzării unei suprafețe de teren intravilan, în suprafață de aproximativ 52 mp, aparținând domeniului privat al Orașului Șomcuta Mare, înscris în CF 52758 Șomcuta Mare, nr. cad. 52758.
 • Hotărârea nr. 93/2019 privind aprobarea indicatori tehnico-economici actualizați și susținerea costurilor neeligibile pentru obiectivul de investiție ,,Construire teren de sport, multifuncțional, cu gazon sintetic în Orașul Șomcuta Mare’’.
 • Hotărârea nr. 94/2019 privind rectificarea bugetului local al Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 95/2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 96/2019 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru activități culturale în Orașul Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 97/2019 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente obiectivului de investiție ,, Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Orașul Șomcuta Mare’’.
 • Hotărârea nr. 98/2019 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente obiectivului de investiție ,, Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Orașul Șomcuta Mare’’.
 • Hotărârea nr. 99/2019 privind aprobarea condițiilor de desfășurare a activităților de salubrizare în Orașul Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 100/2019 privind modificarea și completarea HCL nr. 12/2016 privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare al Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor (SMID), județul Maramureș, a Regulamentului serviciului de salubrizare pentru județul Maramureș și a Caietului de sarcini privind delegarea serviciului în zona de colectare Sîrbi.
 • Hotărârea nr. 101/2019 privind aprobarea structurii organizatorice a Primăriei Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 102/2019 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații, situat în localitatea Șomcuta Mare, aparținând domeniului privat al Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 103/2019 privind rectificarea bugetului local al Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 104/2019 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Șomcuta Mare în cadrul Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic ’’Ioan Buteanu’’ Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 105/2019 privind desemnarea reprezentatului Consiliului local în cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității în unitatea de învățământ Liceul Teoretic ,,Ioan Buteanu” - Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 106/2019 privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 107/2019 privind efectuarea demersurilor necesare în vederea concesionării unor suprafețe de teren aparținând domeniului privat al Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 108/2019 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare și atribuire a terenurilor în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea nr. 109/2019 privind aprobarea tarifelor distincte pe fracții umede / uscate pentru prestarea serviciului de salubrizare în Orașul Șomcuta Mare, cu localitățile componente și aparținătoare.
 • Hotărârea nr. 110/2019 privind acordarea unui sprijin financiar în domeniul cultelor.
 1. Hotărârea nr. 111/2019 privind rectificarea bugetului local al Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr.112/2019 privind aprobarea devizului general actualizat după finalizarea procedurii de licitație pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare străzi (lucrări de artă, rigolă carosabilă) în Orașul Șomcuta Mare, jud. Maramureș.
 • Hotărârea nr. 113/2019 privind schimbarea destinației clădirii și terenului unde şi-a desfăşurat activitatea Școala din localitatea Vălenii Șomcutei.
 • Hotărârea nr. 114/2019 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Orașul Șomcuta Mare și Societatea Națională de Cruce Roșie România.
 • Hotărârea nr. 115/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 116/2019 privind aprobarea cofinanţării cu 1 % a contractului de Asistenţă Tehnică „Sprijin pentru pregatirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș în perioada 2014-2020”.
 • Hotărârea nr. 117/2019 privind dezmembrarea unui imobil situat în oraşul Șomcuta Mare, str. Republicii, nr. 11.
 • Hotărârea nr. 118/2019 privind aprobarea contractului de finanțare al investiției ,,MODERNIZARE STRĂZI (LUCRĂRI DE ARTĂ, RIGOLĂ CAROSABILĂ) în orașul Șomcuta Mare, jud. Maramureș.
 • Hotărârea nr.119/2019 privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Țîțan Augustin Valer, reprezentant al Partidului Național Liberal, ca urmare a demisiei acestuia.
 • Hotărârea nr. 120/2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 44/2016 pentru alegerea Comisiei de validare.
 • Hotărârea nr. 121/2019 privind privind validarea mandatului domnului Dolha Florin Ionuț consilier local din partea Partidului Național Liberal.
 • Hotărârea nr. 122/2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 49/2016 privind constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 123/2019 privind aprobarea încheierii Contractului de achiziție publică de prestări servicii de salubrizare în Orașul Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 124/2019 privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor menajere în județul Maramureș.
 • Hotărârea nr. 125/2019 privind aprobarea modificării tarifelor de colectare a deșeurilor municipale din cadrul Contractului pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 – Sârbi.
 • Hotărârea nr. 126/2019 privind aprobarea listei de priorități cu persoanele care au acces la locuințele realizate prin programul de construire de locuințe destinate închirierii realizate prin ANL în Orașul Șomcuta Mare, str. Târgului, nr. 7C.
 • Hotărârea nr. 127/2019 privind aprobarea listei definitive de repartizare a locuințelor prin Programul de construire de locuințe destinate închirierii realizate prin ANL în Orașul Șomcuta Mare, str. Târgului, nr. 7C.
 • Hotărârea nr. 128/2019 privind aprobarea coeficienților salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Compartimentului Sală de sport al Primăriei Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 129/2019 privind rectificarea bugetului local al Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 130/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2020.
 • Hotărârea nr. 131/2019 privind rectificarea bugetului local al Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 132/2019 privind aprobarea organizării Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat ce va funcționa în Orașul Șomcuta Mare, cu localitățile componente și aparținătoare, în anul școlar 2019-2020.
 • Hotărârea nr. 133/2019 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Orașului Șomcuta Mare și a Regulamentului Urbanistic al Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 134/2019 privind rectificarea bugetului local al Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 135/2019 privind aprobarea efectuării în anul 2020 a zilelor de concediu neefectuate, aferente anului 2019, de către domnul Buda Gheorghe Ioan, Primar al Orașului Șomcuta Mare.

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.