HOTARAREA NR. 147 / 2017

Privind aprobarea efectuarii in anul 2018 a zilelor de concediu neefectuate, aferente anului 2017, de catre domnul Buda Gheorghe Ioan, Primar al Orasului Somcuta Mare si domnul
Muresan Claudiu Vladimir, viceprimar al Orasului Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 21.12.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul primar Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate inaintat de Compartimentul de Resurse Umane din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea si oportunitatea adoptarii prezentei hotarari,
Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Orasului Somcuta Mare,
Tinand cont de prevederile Ordonantei nr. 80/2003 privind concediul de odihna anual si alte concedii ale presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene, precum si ale primarilor si viceprimarilor, cu modificari si completari ulterioare,
Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificari si completari ulterioare,
In baza prerogativelor conferite de prevederile art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (1), din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:
Art. 1 – Se aproba efectuarea in 2018 a 31 zile de concediu aferente anului 2017, de catre domnul Buda Gheorghe Ioan, Primar al Orasului Somcuta Mare.
Art. 2 – Se aproba efectuarea in 2018 a 2 zile de concediu aferente anului 2017, de catre domnul Muresan Claudiu Vladimir, viceprimar al Orasului Somcuta Mare.
Art. 3 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Compartimentului Resurse Umane in cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
21.12.2017


Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.