HOTARAREA NR. 142 / 2017

Privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 12/2016 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor cladiri cat si a terenului aferent, situate in localitatea Somcuta Mare, str. Cornului, nr. 20 apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare, catre
Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Maramures

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta extraordinara, in data de 12.12.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Primar al Orasului Somcuta Mare, domnul Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate inaintat de Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea si oportunitatea adoptarii prezentei hotarari raportat la faptul ca cererea de finantare aferenta Proiectului cu nr. RC5 ,,Servicii sociale inovative in comunitatea Somcuta Mare din cadrul Programului de Interes national in domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati ,,Inrfiintarea de servicii sociale de tip centre d zi, centre respire/centre de criza si locuinte protejate in vederea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati aflate in institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati din comunitat,
Avizul Comisiei de administratie publica locala din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Consiliului Local nr. 12/2016 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor cladiri cat si a terenului aferent, situate in localitatea Somcuta Mare, str. Cornului, nr. 20 apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare, catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Maramures,
In baza prevederilor art. 36 alin. 9, art. 45 alin. 3 Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1. Se aproba revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 112/2016 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor cladiri cat si a terenului aferent, situate in localitatea Somcuta Mare, str. Cornului, nr. 20 apartinand domeniului pubcli al Orasului Somcuta Mare, catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Maramures.

Art. 2 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Maramures,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
12.12.2017

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 1 vot

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.