HOTARAREA NR. 108 / 2017

Privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 49/2016 privind constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 31.10.2017,
Având în vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar al Orasului Somcuta Mare, Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate inaintat de catre Biroul juridic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
In temeiul Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a Consiliilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
Hotararea Consiliului Local nr. 49/2016 privind constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, Hotararea Consiliului Local nr. 105 /2017 privind incetarea mandatului de consilier local al doamnei GRAMA TEREZIA ILDIKO, reprezentant al Partidului Social Democart, ca urmare a demisiei acesteia, Hotararea 107/2017 privind validarea mandatului domnului CIOLTE ALEXANDRU IOAN, consilier local din partea Partidului Social Democrat,
In baza prevederilor art. 36 alin. 9, art. 45 alin. 1 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:
Art. 1. Se aproba modificarea componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului local Somcuta Mare prin numirea domnului CIOLTE ALEXANDRU IOAN in locul ocupat de doamna GRAMA TEREZIA ILDIKO, ramas liber in urma demisiei excesteia din calitatea de consilier local.
Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Compartimentui Resurse Umane din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.


SOMCUTA MARE
31.10.2017


Cvorum: 13 consilieri prezenti, Pentru 12 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 1 vot

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.