HOTARAREA NR. 106 / 2017

Privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 44/2016
privind alegerea comisiei de validare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 31.10.2017
Având în vedere faptul ca prin Hotararea Consiliului Local nr. 105/2017 privind incetarea mandatului de consilier local al doamnei Grama Terezia Ildiko, reprezentant al Partidului Social Democrat, s-a constatat ca mandatul doamnei Grama Terezia Ildiko a incetat inainte de termen, aceasta fiind desemnata si menmbru in cadrul comisiei de validare a Consiliului Local Somcuta Mare, situatie in care se impune adoptarea unei hotarari de modificare/compeltare a Hotararii Consiliului Local nr. 44/2016.
În conformitate cu dispoziţiile art.31 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 4 din Anexa la O.G. nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr.673/2002;
In baza prevederilor art. 39 alin. 9, art. 115 alin. 1 lit. b, alin. 3 art. 45 alin. 1 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare nr. 215/2001,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:
Art. 1. Se modifica componenta comisiei de validare prevazuta la art. 1 din Hotararii Consiliului Local nr. 44/2016 privind alegerea comisiei de validare, prin desemnarea domnului consilier Cioltea Dragomir din partea Partidului Social Democrat in locul devenit vacant ca urmare a incetarii mandatului de consilier local din partea Partidului Social Democrat al doamnei Grama Terezia Ildiko, ca umare a demisiei acesteia.
Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
31.10.2017


Cvorum: 13 consilieri prezenti, Pentru 13 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.