HOTARAREA NR. 105 / 2017

Privind incetarea mandatului de consilier local al doamnei GRAMA TEREZIA ILDKO, reprezentanta a Partidului Social Democrat, ca urmare a demisiei acesteia

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 31.10.2017,
Având în vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar al Orasului Somcuta Mare, Buda Gheorghe Ioan, ca urmare a demisiei doamnei GRAMA TEREZIA ILDIKO – consilier local din partea Partidului Social Democrat, inregistrata la Primaria Orasului Somcuta Mare sub nr. 8699/12.10.2017,
Avizul Comisiei de administratie publica locala si juridica din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,
In temeiul prevederilor art. 9 alin. 2 lit a, ale Legii 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza prevederilor art. 36 alin. 9, precum si ale art. 45 alin. 1 Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:
Art. 1. Incepand cu data prezentei hotarari, se constata incetarea mandatului de consilier local al doamnei GRAMA TEREZIA ILDIKO, care din motive personale si-a dat demisia.
Incepand cu aceeasi data, se declara vacant postul de consilier local ocupat de catre acesta pana in prezent.
Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Doamnei GRAMA TEREZIA ILDKO.

SOMCUTA MARE
31.10.2017


Cvorum: 13 consilieri prezenti, Pentru 13 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.