HOTARAREA NR. 88 / 2017

Privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Orasul Somcuta Mare,
Consiliul Judetean Maramures si Inspectoratul Scolar Judetean Maramures
Pentru realizarea proiectului ,,Primul ghiozdan’’

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 31.08.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Buda Gheorghe Ioan, in calitate de Primar al Orasului Somcuta Mare, referatul de specialitate prezentat de doamna Grama terezia Ildiko – director adjunct al Liceului Teoretic ,,Ioan Buteanu’’ Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Avizul Comsiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Somcuta Mare,
Hotararea Consiliului Judetean Maramures nr. 169/27.07.2017 privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Consiliul Judetean Maramures, Inspectoratul Scolar Judetean Maramures si unitati administrativ-teritoriale pentru realizarea proiectului ,,Primul ghiozdan’’ cu modificarile ulterioare,
In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d), alin. (6) lit. a) pct. (1), art. 45 alin. (1), art. 115 alin. (1). lit. b), alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,
H O T A R A R E:
Art. 1. Se aproba Acordul de parteneriat intre Orasul Somcuta Mare, Consiliul Judetean Maramures si Inspectoratul Scolar Judetean Maramures oentru realizarea proiectului ,,Primul ghiozdan’’, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Consiliului Judetean Maramures,
- Inspectoratului Scolar Judetean Maramures.

SOMCUTA MARE
31.08.2017


Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.